پادکست امیر شریفی

پادکست امیر شریفی

فایل آموزشی شماره 4 – (راه رسیدن)

راه رسیدن چطوری قرار است به خواسته‌هایمان برسیم؟ آیا برای رسیدن به…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 3 – (احساس خوب)

احساس خوب آیا باید همیشه نگران باشیم؟ آیا آمده‌ایم به زمین که…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 2 – (مسئولیت پذیری)

مسئولیت پذیری آیا تمام اتفاقات زندگی را خودمان جذب می‌کنیم؟ چرا باید…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 1 – (ارتعاش)

ارتعاش تعریف درست قانون جذب چیست؟ قانون ارتعاش چیست؟ از کجا بفهمیم…

محتوا ۵ محتوا ۵