پادکست امیر شریفی

پادکست امیر شریفی

فایل آموزشی شماره 10 – (جذب یک شخص)

جذب یک شخص آیا می‌توان یک شخص خاص را جذب کرد؟ آیا…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 9 – (دوست داشتن خود)

دوست داشتن خود پاسخ کلی به سوالات در رابطه با خیانت چگونه…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 8 – (عشق به کار)

عشق به کار چگونه می‌توانیم درآمدمان را چند برابر کنیم؟ چه کاری…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 7 – (تمرین زودبازده 3*5)

تمرین زودبازده 3x5 5 بار خوب کردن حس بدمان نوشتن 5 تا…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 6 – (توجه)

توجه چه رابطه‌ای بین احساس و حواس پنجگانه است؟ آیا می‌شود به…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 5 – (سوزاندن باورها)

سوزاندن باورها آیا نوشتن و آتش زدن افکار منفی تاثیر دارد؟ ریشه…

محتوا ۵ محتوا ۵