پادکست امیر شریفی

پادکست امیر شریفی

فایل آموزشی شماره 130 – رسیدن به علم غیبی

عقل دوم ما کجاست؟منظور از قلب در قرآن چیست؟علم قلبی چه ویژگی…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 129 – رهایی از قضاوت

چطور قضاوت نکنیم؟چرا مغز مانع ما میشه؟آیا قلب دارای تفکر است؟دلیل حال…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 126 – عزت نفس 8

هالک ایرانی! واقعیت؟ فتوشاپ؟شما جزو کدام دسته هستید؟

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 125- عزت نفس 7

تعریف اعتماد به نفس و مولفه‌های تقویت آن

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 124 – عشق حقیقی

دوست داشتن حقیقی چه مشخصاتی دارد؟

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 123 – عزت نفس 6

سریع و چکشی به انتقادها جواب میدی؟

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 122 – عزت نفس 5

سریع و چکشی به انتقادها جواب میدی؟

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 121 – عزت نفس 4

برای حس خوبتون اینجوری برنامه‌ریزی کنید

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 120 – عزت نفس 3

تمرین و راه حل افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 119 – عزت نفس 2

دو مورد دیگر از نشانه‌های کمبود عزت نفس

مدیر سایت مدیر سایت