پادکست امیر شریفی

پادکست امیر شریفی

فایل آموزشی شماره 71 – (کمک کردن)

کمک کردن - همه کمک رو دوست دارند - مثل گربه فکر…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 70 (احساس)

همش باید احساس را خوب کرد

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 69 – (صبر و شکرگزاری)

صبر و شکرگزاری - شاید این ویس مهم‌ترین ویس باشه - با…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 68 – (بدون نام)

بدون نام - نمیدونم برای این فایل چه اسمی بذارم. حتما گوش…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 67 – (درخت)

درخت - قانون رهایی چیست؟ - تسلیم باشیم

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 66 – (فال)

فال راست است یا دروغ؟ - چرا اکثر فال هایی که میگیریم با…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 65 – (بی توجهی به مشکلات)

چگونه به مشکلات بی‌توجه باشیم؟ -  آیا کار آسانی است؟

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 64 – (جذب یک شخص)

جذب یک شخص - آیا با قانون جذب می‌توان فرد یا شئ…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 63 – (اول خودت)

اول خودت! سریال صوتی اندکی تامل! قسمت ششم

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 62 – (با هر دست بدی با همون دست میگیری!)

با هر دستی بدی با همون دست میگیری! سریال صوتی #اندکی_تامل قسمت…

محتوا ۵ محتوا ۵