پادکست

فایل آموزشی شماره 46 – (نا امید نباش)

نا امید باش آیا همیشه امیدوار بودن در زندگی خوب است؟

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 45 – (راه کم فشار)

راه کم فشار کدام راه ما را به خواسته‌هایمان می‌رساند؟

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 44 – (اهمال کاری)

اهمال کاری چرا کارهایمان را به تعویق می‌اندازیم؟ چه کار کنیم که…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 43 – (وابستگی)

وابستگی آیا می‌توان شخص خاصی را جذب کرد؟ داستان عشق و علاقه…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 42 – (معمولی نباشیم)

معمولی نباشیم چگونه در شرایط سخت می‌شود احساس را خوب کرد؟ خودم…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 41 – (عدالت خدا)

عدالت خدا عدالت است که هر کسی ارتعاش خوب‌تری بدهد سریع‌تر به…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 40 – (اهداف‌تان را تیک بزنید)

اهدافتان را تیک بزنید چگونه برای رسیدن به اهدافمان انگیزه ایجاد کنیم؟…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 39 – (باورهای محدود کننده)

باورهای محدود کننده چرا گاهی زود و گاهی دیر نتیجه می‌گیریم؟ باور…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 38 – (کی و چطوری)

کی و چطوری از کجا می‌توانیم بفهمیم که چه زمانی و چگونه…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 37 – (غیبت)

غیبت کردن چه تاثیری در زندگی ما دارد؟ - غیبت کردن چه…

محتوا ۵ محتوا ۵