پادکست

فایل آموزشی شماره 8 – (عشق به کار)

عشق به کار چگونه می‌توانیم درآمدمان را چند برابر کنیم؟ چه کاری…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 7 – (تمرین زودبازده 3*5)

تمرین زودبازده 3x5 5 بار خوب کردن حس بدمان نوشتن 5 تا…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 6 – (توجه)

توجه چه رابطه‌ای بین احساس و حواس پنجگانه است؟ آیا می‌شود به…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 5 – (سوزاندن باورها)

سوزاندن باورها آیا نوشتن و آتش زدن افکار منفی تاثیر دارد؟ ریشه…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 4 – (راه رسیدن)

راه رسیدن چطوری قرار است به خواسته‌هایمان برسیم؟ آیا برای رسیدن به…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 3 – (احساس خوب)

احساس خوب آیا باید همیشه نگران باشیم؟ آیا آمده‌ایم به زمین که…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 2 – (مسئولیت پذیری)

مسئولیت پذیری آیا تمام اتفاقات زندگی را خودمان جذب می‌کنیم؟ چرا باید…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 1 – (ارتعاش)

ارتعاش تعریف درست قانون جذب چیست؟ قانون ارتعاش چیست؟ از کجا بفهمیم…

محتوا ۵ محتوا ۵