پادکست

فایل آموزشی شماره 13 – (برخورد با ناخواسته ها)

برخورد با ناخواسته‌ها آیا جهان تفاوت تمرکز بر روی خواسته و ناخواسته…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 12 – (معلول ولی خیلی بزرگ)

معلول ولی خیلی بزرگ یکی از دوستام با همه بدقوله، آیا بدقولیش…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 11 – (انتخاب راه)

انتخاب راه آیا با شغلی مثل سبزی فروشی می‌شود میلیاردر شد؟ مشخص…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 10 – (جذب یک شخص)

جذب یک شخص آیا می‌توان یک شخص خاص را جذب کرد؟ آیا…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 9 – (دوست داشتن خود)

دوست داشتن خود پاسخ کلی به سوالات در رابطه با خیانت چگونه…

محتوا ۵ محتوا ۵