زندگینامه آبراهام مازلو – روانشناس آمریکایی

نظرات 4
9 دقیقه مطالعه

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

بیوگرافی ابراهام مازلو

در زندگی نامه ابراهام مازلو اینگونه آمده است که : آبراهام مازلو در سال 1908 دیده به جهان گشود. وی در سال 1934 دکتری خود را از دانشگاه ویسکانسین ایالات متحده آمریکا دریافت نمود و تا سال 1951 در دانشگاه بروکلتین تدریس میکرد. در سال 1943 تئوری سلسله مراتب نیازها را در مجله روانشناسی ارائه کرد. در سال 1945 کتاب “انگیزه و ویژگی های شخصی” را به چاپ رساند.

آبراهام مازلو با تئوری سلسله مراتب نیازها به شهرت رسیده است. وی یکی از پیشاهنگانی می باشد که به روابط انسانی توجه داشت و با نگرش وظیفه گرایی مخالف بود. هنگامی ارزش تئوری مازلو به عنوان یکی از تئوری ها و نگرش های با ارزش در زمینه مدیریت معرفی میشود که منابع انسانی سازمان را در حکم یکی از دارایی های سازمان بنگریم.

ارکان اندیشه آبراهام مازلو

معمولاً اندیشه آبراهام مازلو همراه با تفکرات و تئوریهای مک گریگور و هرزبرگ در زمینه انگیزه ها و تئوریهای X , Y مورد گفتگو و بحث قرار می گیرد. دو محقق دیگر مدیریت مک لندو داکینسون اعتقاد دارند که نیازهای مربوط به کارکردن و انجام کار نیز عبارت از نیازهای پیوستگی و تعلق به گروه و ساختار اجتماعی، نیاز قدرت و موقعیت و ابزارهای مربوط به آن است.

هرزبرگ به عوامل بازدارنده مانند شرایط کار، روابط بین کارکنان، حقوق و مزایا، مهارت سرپرستی و خط مشی ها و سیاست های مدیران اشاره میکند و عوامل انگیزشی از نقطه نظر او تشخیص هویت حرفه ای و شخصیتی، تعیین و امکان تحصیل هدف، مسئولیت های شغلی و اختیارات و فرصت های ترفیع و ارتقاء می باشد. تئوری مازلو توسط کریس آرجایریس و بلیک تکمیل گردیده است. این دو اندیشمند معتقدند خلاقیت و نوآوری های افراد در سازمان تابع فراهم آوردن امکان اظهار نظر و ایجاد شرایط مناسب برای ابراز آن است. آرجایریس به ماتریس کارکنان و وظیفه اشاره میکند و ایجاد تعادل و تراز در این دو نگرش را بهترین فرصت برای مدیران میداند.

تا بدین ترتیب به اجرای وظایف سازمان پایبند باشند و به ارضاء مندی کارکنان نیز توجه شود. مدیران اجرایی و با تجربه نیز به نظریات مازلو احترام می گذارند و معتقدند این تئوری کمک مؤثری در اداره سازمان است. اندیشمندان دیگری به نام خانم تویلادل در سال 1988 در انگلستان فهرستی از جزئیات نیازهای تئوری مازلو تهیه کرد که بسیار با ارزش است.

به طور کلی نظریات مازلو نه تنها در محیط کار بلکه در محیط و ساختار جامعه مؤثر است. زیرا در طبقه بندی مازلو قسمتی از نیازها باید در جامعه ارضاء شوند و تنها به محیط کار و سازمان ارتباط پیدا نمیکند. این کلان بینی از آن جهت بسیار مهم است که امروزه مدیران معتقدند قسمت مهم رضایت مندی کارکنان بستگی به زندگی برون سازمانی و اجتماعی آنها دارد یعنی شرایط زیستی و اجتماعی و آزادیها و امکانات جوامع زیستی. اگرچه از تئوری و اندیشه مازلو بیش از پنجاه سال می گذرد اما هنوز در زمینه مدیریت نیروی انسانی از اعتبار ویژه ای برخوردار است.

دورنمای اندیشه آبراهام مازلو

آبراهام مازلو در مطالعات خود در مرحله نخست نیازهای انسانی را گروه بندی کرده است و پس از طبقه بندی نیازها برای آنها سلسله مراتبی از ضروری ترین تا کمترین نیازها منظور کرد. آبراهام مازلو اعتقاد دارد که هنگامی که یک نیاز برآورده شد انسان به تأمین نیاز دیگر توجه میکند و ترتیب سلسله مراتب تأمین نیازها از پایین هرم به بالای هرم حرکت خواهد کرد. طبقه بندی مازلو به ترتیب تأمین نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمی، نیازهای ایمنی و امنیت، نیازهای اجتماعی و نهایتاً رضایت مندی شخصی در کسب دانش می باشد. اگرچه او هرمی را برای رفع نیازها ارائه نداد اما امروزه با کار سایر اندیشمندان بر روی تئوری او شکل بندی و طبقه بندی نیازها به صورت هرم درآمده است و به نام هرم سلسله مراتب نیازها مشهور است.

بر همین اساس پنج سطح نیازهای بشری را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- نیازهای ضروری: برای نجات یا رفع ضروریات فیزیولوژیکی است. معمولاً این نیازها بسیار ابتدایی می باشند در سایر حیوانات نیز این نیازها مشاهده می شوند مانند: نیاز به غذا، آب، خواب، مسکن و محل امن و نیازهای جنسی.

2- نیازهای ایمنی و امنیت: در بشر اولیه این گونه نیازها همراه با آزادی و رهایی و رویارویی با خطرات فیزیکی و جسمی بود. در جامعه متمدن امروز این گروه از نیازها شامل ایمنی و امنیت و تأمین نیازهای مالی است. بنابراین تأمین شغل و امنیت شغلی همراه با حقوق و دستمزد مناسب، مکمل نیازهایی از گروه خطرات فیزیکی شده است، مانند دوری و محافظت در مقابل سوانح، تأمین امنیت اجتماعی و دور آینده نگری شغلی.

3- نیازهای اجتماعی: از آنجایی که ویژگی های انسان در زندگی اجتماعی متبلور می شود بنابراین انسان نیاز دارد تا به گروه های اجتماعی جامعه بپیوندد و با آنان زندگی کرده و نیازهای خود را برآورده نماید.

4- نیازهای دوربرد: انسان نیاز به احترام از طرف دیگران دارد. این احترام گذاردن می تواند به دلایل قدرت، تفکر و دانش، تجربه، اندوخته های مالی و موقعیت های اجتماعی و یا حتی ارشدیت و مقبولیت شغل باشد.

5- نیازهای خود ارضاء: در نهایت انسان علاقمند است تا از فرصتها در حداکثر توان بهره گیری کند. مثلاً مهارت کامل را در شغل داشته باشد. این نیازها را خود تأمینی یا ارضامندی می نامند.

عکس ابراهام مازلو

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

زندگینامه آبراهام مازلو - روانشناس آمریکایی

آبراهام مازلو اعتقاد دارد بی توجهی به هر یک از این عوامل سبب ایجاد مشکلات در تأمین سایر نیازها خواهد شد. مازلو معتقد است این سلسله مراتب به هیچ وجه یک شکل بندی قطعی و دائمی ندارند و در مقابل جوامع، افراد، ساختارهای فرهنگی باید انعطاف پذیر باشد.

اما برداشت عموم اندیشمندان این است که در سلسله مراتب هرم نیازها، به طور قطع باید یک نیاز کاملاً برآورده شود و سپس به طیف دیگری گام برداشته شود. در حالیکه آبراهام مازلو اعتقاد دارد این طور نیست بلکه انسان نیز مانند حیوانات زمانی که قسمتی از یک طیف از نیازها را برآورده کرد به طیف دیگر وارد می شود و حتی نیمه رضایتی از یک نیاز برای او کفایت می کند. بنابراین یک تداخل در تأمین و ارضاء نیازهای گروه ها وجود دارد.

اگرچه آبراهام مازلو شرایط زندگی اجتماعی بشر را مورد تحلیل قرار داد اما نظر او بیشتر توجه به مدیریت نیروی انسانی و کارکنان در سازمانها بود. آبراهام مازلو نتیجه گیری میکند اگر مدیران نسبت به تشخیص نیازهای کارکنان اقدام کنند می توانند جلب رضایت آنان را بدست آورند و در نتیجه همواره رضایت مندی کارکنان با افزایش بهره وری همراه است.

آبراهام مازلو در سال 1970 دیده از جهان فرو بست.

سخنان ابراهام مازلو

برای اینکه ایده و نظریه ای را اجراپذیر کرد باید شخصیت و هویت فرد را شناخت و به آن احترام گذارد تا بتوان خواسته ها را تعبیر کرده و براساس آن عمل کرد بهترین و ارزشمندترین انگیزه های انسانی تحصیل هدفی می باشد که با آموزش و رضایتمندی کارکنان به دست آید.

4.7/5 - (3 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

4 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
4
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx