رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
  قدرت نه گفتن به دیگران را بیاموزیم؟ کمک کردن به دیگران خوب است. اما به این شرط که به کارها و برنامه های خود، پیش و بیش از کمک به دیگران توجه داشته باشیم. تصور کنیم که از ما درخواست می شود به حل یک مشکل کمک کنیم. ممکن است مشکل مذکور در مدت زمانی کوتاه رفع شود، اما در اغلب اوقات چنین درخواست هایی…
ادامه مطلب ...
×