رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
چرا برخی از صاحبان کسب و کارها موفق می شوند، اما بعضی دیگر نمی توانند موفقیت در کار و زندگی کسب کنند؟ همه ی این ها با عادات، اعتقادات، شور، انعطاف‌ پذیری و نگرش رابطه دارد. اغلب همه ی افراد می تواند کارهایی که یک کارآفرین انجام می دهد را انجام دهند اما کارآفرینان برخی عادات عملی دارند که باعث می…
ادامه مطلب ...
×