دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دوره آموزشی

افشای اسرار کسب قدرت و ثروت

رازهایی که نمی خواهند شما بدانید

کوین ترودو یکی از اعضای گروه برادرهود ( یکی از گروه های مخفی ) بود که بعد از افشای اسرار گروه راهی زندان شد و همچنان در زندان است

این اسرار چیست که کوین را راهی زندان کرد ؟

چرا گروه های مخفی مثل فراماسونری ، برادرهود و  …. نمیخواهند کسی راز آن ها را بداند ؟

این رازها که …

کد تخفیف

۴۰۰.۰۰۰ تومان

۲۴۷.۰۰۰ تومان

دانلود اپلیکیشن پرورش افکار

مشاوره ثبت نام دوره