فروش ویژه کوین ترودو

دوره آموزشی

فروش ویژه کوین ترودو

افشای اسرار کسب قدرت و ثروت

رازهایی که نمی خواهند شما بدانید

کوین ترودو یکی از اعضای گروه برادرهود ( یکی از گروه های مخفی ) بود که بعد از افشای اسرار گروه راهی زندان شد و همچنان در زندان است

این اسرار چیست که کوین را راهی زندان کرد ؟

چرا گروه های مخفی مثل فراماسونری ، برادرهود و  …. نمیخواهند کسی راز آن ها را بداند ؟

این رازها که …

کد تخفیف

فروش ویژه کوین ترودو

400.000 تومان

247.000 تومان

دانلود اپلیکیشن پرورش افکار