0
0 Comments

استر تو یکی از کتاباش گفته بود با یه موجوداتی بنام آبراهام در تماسه شما که اینقد ایشونو قبول دارین این حرفشم قبول میکنین؟

688610065866 سوال پاسخ داده شده اکتبر 19, 2023