0
0 Comments

شما گفتین با تصویر سازی قبول شدن تو دانشگاهو جذب کردین بعد جذبش ۳ ماه شوکه بودین 

اکه این باور درون شما بوجود آمده بود که هیچوقت شوکه نمیشدین 

توی فیلم راز هم پدره عکسای رویاهای بچگیش رو درآورد و شوکه شد که الان داره توی اون رویا ها زندگی میکنه حتی فراموش کرده بود چجوری میشه وقتی این باور و داشته و همیشه این هدف تو ذهنش بوده و بهش تعهد داشته فراموش کرده یا بعد از رسیدن بهش تعجب کرده ؟

ادمین 3 نغییر وضعیت به انتشار یافته جولای 5, 2023