0

برای رسیدن به هدف باید باور داشته باشیم یا فقط احساسمون خوب باشد لطفا توضیح دهید

ممنون

793201621726 سوال پاسخ داده شده مرداد 24, 1402