1

خسته شدم  از زندگی بی هدف زندگی که نمی دونم چرا خدا بهم بخشیده سر درگمم همیشه دوست داشتم یک کار بزرگ در زندگی بکنم اما هیچ انگیزه ای برای انجام کاری ندارم 

رویا های بزرگ در سر دارم ام شرایط خودم رو که میبینم اصلا حالم بده میشه انگیزه ام یک ساعت دوستاعته است  بیست و دو ساعت دیگر را با بی انگیزه گی پشت سر مگذرانم

ناشناس سوال پاسخ داده شده جولای 5, 2023