0
0 نظر

برای افرادیکه دچار نوع ترکیبی از انواع افسردگیها شده اند راهکار بدرد بخور با کیفیت میتونین ارایه بدین…..ترکیبی مثلا رخ دادن همزمان افسردگی پس از ترک موادمخدر همزمان افسردگی بعداز فارغ التحصیلی افسردگی ناشی از بیکاری

ادمین 3 تغییر وضعیت به منتشر شده 25 آبان 1401