0

من تازمانی که نمیدونستم توتمرینها بایداحساسم خوب بشه تمرینهام فوقالعاده بودزمانی که بحث احساس رویادگرفتم که توشکرگذاری عبارات تاکیدی توجه به نکات مثبت بایداحساسم خوب بشه دیگه هیچ تمرینی احساسم روخوب نمیکنه اون زمان تمرینهاروباورداشتم ولی الان برای ذهنم اینجورجاافتاده که تمرین بدون احساس بدردنمیخوره بخاطرهمین ذهنم اصلا دیگه به تمرینها توجه نمیکنه مهم فقط حس خوب شده برای ذهنم وشرطی شده فقط روی احساس وتمرین رودیگه اصلا باورنداره نمیتونم مثل قبل تمرینها روباباورکامل بگم وفکرم اینجوریه که کلمات هیچ قدرتی ندارن شکرگذاری هیچ قدرتی نداره اون حس خوبه که کارمیکنه بخاطرهمین تمرینها روذهنم باورنداره من پنج ساله که این مشکل رودارم لطفا کمکم کنید

ناشناس سوال پاسخ داده شده مارس 17, 2024