0

سلام اقای شریفی

من یه خانوم ۲۷ ساله با داشتن دو تا دختر

بعد ۱۵سال زندگی هنوز باشوهرم بحث و جدل داریم

شوهرم بد دل و خسیس و دروغ گو و پنهون کاره و من با هیچکدوم از این خصوصیات هنوز نتونستم کنار بیام خیلییییی تو زندگی کوتاه اومدم ولی گاهی نمیتونم

هرچی میخوام حسمو خوب کنم باز نمیشه اینقدر که اشتباهاتش زیاده

مثلا میخوام بی خیال نسبت به خسیسیش بشم و از خونه یه لحظه بیرون برم که مثلا فراموش کنم باز اجازه نمیده

میخوام خودمو سرگرم کارای خونه کنم به کار کردنم تو خونه گیر میده

یعنی من حتی ده دقیقه آرامش ندارم

چطوری حسمو خوب کنم

یا مثلا همین دیروز میخواست بره شهر و من کار واجب داشتم

بهش گفتم منم میام هر کار کردم منو با خودش نبرد و بهونه میکانیکی بردن ماشینش رو آورد

بعد وقتی امد فهمیدم مادرش و دختر عموشو برده برا کاراشون شهر

خب من چطور با این دروغ کنار بیام از دیروز اصلا خودمو نمیتونم قانع کنم

ناشناس سوال پاسخ داده شده آبان 8, 1402