0
0 نظر

سلام

من تازگی متوجه شدم خانومم بهم خیانت کرده خیلی حالم بده دارم داغون می شم کار هر روزم شده گریه خیلی دوسش دارم  و می خوام هنوز باهاش زندگی کنم خودشم می گه پشیمونه ولی فکر خیانتش یک لحظه از ذهنم بیرون نمی ره طعم تلخ خیانت نمی ذاره به چیزای خوب فکر کنم چطور می تونم تو این شرایط حالم خوب کنم عاجزانه از استاد شریفی می خوام یه راهی بهم نشون بده

ابوالفضل پاسخ داده شده 14 بهمن 1401