0
0 Comments

ببخشید چطوری میتونم حسم رو نسبت به آدمی که به نظر خودم تو یه بازه زمانی بهم بد کرده حس بد بهم داده و اذیت شدم عوض کنم و اون حسا و اتفاقا رو فراموش کنم یا حداقل دیگه بهش فکر نکنم؟این آدم جزو ادم های نزدیک زندگیمه و نمی تونم حذفش کنم

ادمین 3 نغییر وضعیت به انتشار یافته 3 روز قبل