0

با سلام.

من سال هاست که طبق دستور پزشک، قرص اعصاب و قرص خواب مصرف میکنم.

طبق قانون جذب، میخوام تصور کنم که بدون قرص میخوابم و خوابم عنیقه و با انرژی بیدار میشم.

ولی هرچی فکر میکنم نمیدونم اینو جطوری باید به صورت مثبت بهش فکر کنم.

فقط هی میاد تو ذهنم که بدون قرص میخوابم.

ولی خب این خودش توجهم رو میبره روی قرص.

ممنون میشم بهم بگید باید چی رو تصور کنم که بتونم قطع قرص خواب و اعصاب رو جذب کنم.

متشکرم.

ادمین 3 نغییر وضعیت به انتشار یافته آوریل 12, 2023