0

سلام من چندساله که به شخصی علاقه دارم میشه گفت ازبچگیم تاالان که ۱۸سالمه ولی هیچوقت به خودش نگفتم تااینکه کتاب راز وخوندم و پارسال خودش اومدسمتمووارد رابطه شدیم بعده یک سال دوستی وکلی خاطره قشنگ گفت دوستم داره ولی باید تموم کنیموبرای کنکوربخونیم من برای موندنش خیلی تلاش هاکردم بی فایده بود آخرشم گفت اگه ازخودم مطمئن بشموشرایطم فراهم شدحتمامیام پیش توچون جزتوکسیوندارم.من واقعا دلتنگشم حی خاطره هامیپیچه توسرم هرکاری میکنم میاد جلوچشمم حسم میگه برمیگرده اماتردیددارم یعنی میشه بازبرگرده!

ناشناس سوال پاسخ داده شده دسامبر 7, 2022