0

برای رسیدن به هدف باید باور داشته باشیم یا فقط احساسمون خوب باشد لطفا توضیح دهید

ممنون

793201621726 سوال پاسخ داده شده آگوست 15, 2023