0
0 نظر

من هر وقت برای کاری برنامه ریزی میکنم یا فکر میکنم امروز این اتفاق میفته همه برنامه هام به هم میریزه و هردفعه فکر میکنم یه اتفاقی میفته نمیفته ولی هردفعه فکر میکنم یه اتفاقی نمیفته میفته یعنی همیشه برعکس میشه. دلیلش چیه؟

ادمین 3 تغییر وضعیت به منتشر شده 16 دی 1401