تغییر و رشد

یک نظر اضافه کنید
21 دقیقه زمان مطالعه

زندگی انسان ها اساساً بر پایه رشد و تغییر بنا شده است. تغییر در تمام بازه های مختلف زندگی، موضوع موردعلاقه انسان ها بوده. به طوری که افراد در دوران مختلف میل بی نهایت برای پیشرفت، وجود داشته است. اما موضوعی که در اکثر موارد برای انسان ها چالش بوده، چگونگی تغییر و رشد است.

عناوین مقاله
تغییر و رشد و اهداف مشخصنیاز به تغییر و رشدابعاد مختلف رشد و تغییر انسانزمان در جهت تغییر و رشدتفاوت رشد در افرادتدریجی بودن رشد و تغییرمحیط و ژنتیک موثر در رشد درست فکر کردن برای رشد بیشترانعطاف پذیری در جهت تغییر در زندگیعادت های کوچک موثر در پیشرفتمکتوب کردن جهت تغییر در زندگیآمادگی برای تغییراقدام و عمل در راستای تغییرحفاظت از تصمیم برای رشد و تغییراستراحت کنید و پیشرفت کنیدبازبینی موثر در رشدهزینه های رشد در زندگیمنطقه امن، قاتل تغییر در زندگیترس، مانع رشد انسانزمان بدهید و رشد کنیدمقایسه خودتان برای رشد بیشترپیشرفت خطی نیستتغییر اهداف در جهت رشد بیشترمعنا دادن برای تغییر در زندگیشناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت بیشترخودشناسی در جهت تغییر در زندگیبهبود سلامت روان با پیشرفت در زندگیمتمرکز بودن بر رشد بیشترارتقا کیفیت زندگیبهبود رابطه با محیط در روند رشدرشد را از جای یکه هستید شروع کنید مهارت جدید بیاموزید و پیشرفت کنید سحرخیز باشید و رشد کنیدورزش کنیدبرای پیشرفت بیشتر، کتاب بخوانیدبا دیگران همراه باشید و پیشرفت کنیدسخن آخر

به طوری که در سال های اخیر افراد زیادی به بررسی و آموزش راه های تغییر و رشد در زندگی افراد پرداخته اند.

تغییر و رشد و اهداف مشخص

روند زندگی انسان ها به گونه ای است که تغییر و رشد و در حالت کلی پیشرفت، در مراحل مختلف، جز اهداف مهم زندگی افراد است. در این راستا بهتر است قبل از تصمیم برای تغییر و رشد، افراد به شناخت بهتر و بیشتر خود بپردازند.

که در نهایت باتوجه به قدرت و توانایی های خود به تغییر و رشد در زمینه مناسب برسند. اما این موضوعی است که بیشتر افراد به آن توجه نمی کنند و اهداف خود را با توجه بر اساس نگرش و دیدگاه دیگران در نظر می گیرند.

نیاز به تغییر و رشد

اهمیت تغییر و رشد در زندگی افراد بر کسی پوشیده نیست و این روند در زندگی بیشتر افراد اتفاق می افتد. اما بر اساس هرم مازلو، اگر برخی از نیازهای اساسی و بنیادین انسان مانند امنیت، فیزیولوژیکی، عشق و تعلق و … برآورده نشوند، انسان ها به مراحل دیگر رشد و پیشرفت نمی رسند.

بر همین اساس توصیه می شود که به نیازهای بنیادی انسان کوچک در سال های اولیه زندگی اش توجه شود که در بزرگسالی در مسیر رشد و تغییر قرار گیرد.

ابعاد مختلف رشد و تغییر انسان

موضوعی که بهتر است به آن توجه کنید، ابعاد مختلف زندگی انسان است. این مسئله به این معناست که نمی توان رشد و شخصیت انسان را محدود به یک زمینه دانست، رشد و تغییر از درون و خودجوش است، اما ابعاد مختلف دارد.

زمان در جهت تغییر و رشد

رشد و تغییر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … اتفاق می افتد. موضوعی که در روند رشد و تغییر انسان باید به آن توجه کنید، زمان است. در هر تغییر و رشدی انسان ها احتیاج به تغییر برای تطبیق خود با شرایط دارند.

بر همین اساس برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مسیر تغییر و رشد به خودتان و اطرافیان زمان دهید.

تفاوت رشد در افراد

مورد دیگری که در روند رشد و تغییر انسان بهتر به آن توجه کنید، تفاوت افراد در رسیدن به تغییر در زندگی است. افراد باتوجه به توانایی و شرایط مختلف زندگی خود از مسیرهای مختلف به رشد و پیشرفت می رسند. بر همین اساس برنامه رشد و تغییر یک نفر ممکن است برای افراد دیگر عملی نباشد.

تدریجی بودن رشد و تغییر

بعد از موضوع زمان که یکی از ابعاد مهم در رسیدن به پیشرفت در زندگی است. مورد مهم دیگر تدریجی بودن رشد است. رشد در مراحل مختلف در زندگی انسان ها اتفاق می افتد. در واقع برای تغییر و پیشرفت در زندگی صبور بودن نیاز است.

در مسیر زندگی تمام اتفاقات از جمله تغییر و پیشرفت، احتیاج به زمان دارد که در نهایت به نتیجه مطلوب برسد.

محیط و ژنتیک موثر در رشد

محیط و ژنتیک در طول تاریخ، همیشه موضوع موردبحث روان شناسان بوده است. بااین حال می توان گفت رشد از چندین مؤلفه تشکیل شده است که به عوامل بیرونی و درونی زیادی مرتبط است. نمی توان رشد را صرفاً به عوامل درونی یا بیرونی مشخصی نسبت داد، تغییر به واسطه مجموعه عوامل شکل می گیرد که وراثت و محیط نیز در آن دخیل هستند.

بهتر است مواردی که به آن­ها اشاره شد قبل از مشخص کردن هدف و تغییر در زندگی موردتوجه قرار گیرد و افراد آشنایی نسبی با آن داشته باشند که در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند. در ادامه به موارد دیگر، جهت ایجاد تغییر و رشد در زندگی به آن اشاره می کنیم.

 درست فکر کردن برای رشد بیشتر

موردی که در ابتدا مسیر تغییر، بعد از شناخت خود لازم است به آن توجه داشته باشید، درست اندیشیدن است. در واقع درست فکرکردن موضوعی است که باید آن را یاد بگیرد. متمرکز شدن روی مسئله موردنظر را بیشتر افراد در سال های پایه زندگی خود یاد نمی گیرند و همین مسئله در بزرگسالی برای آنها مشکلاتی را فراهم می کند.

پس باید به فرایند فکرکردن و موضوعاتی که روزانه ذهنمان را درگیر می کند کنترل داشته باشیم و سعی کنیم مواردی که در راستای رسیدن به اهداف و تغییر و رشد ما نیستند را حذف کنیم.

انعطاف پذیری در جهت تغییر در زندگی

مورد مهم دیگری که در جهت رشد و پیشرفت بهتر است به آن توجه داشته باشید، انعطاف پذیری نسبت به تغییر است. شرایط افراد برای رسیدن به هدف همیشه به یک روال نیست و انسان ها در طول زندگی خود با چالش های مختلفی مواجه می شوند.

در همین راستا به این موضوع توجه داشته باشید که برای تغییر و رشد در راه رسیدن به اهداف منعطف بودن را تمرین کنید که در شرایط مختلف، رسیدن به هدف را فراموش نکنید.

عادت های کوچک موثر در پیشرفت

توجه به عادت های کوچک موضوعی است که بسیاری از افراد به آن توجه نمی کنند. برای ایجاد رشد و پیشرفت در زندگی، احتیاج به ایجاد عادات کوچک روزانه دارید که در درازمدت به نتیجه مطلوب برسد.

مکتوب کردن جهت تغییر در زندگی

مکتوب کردن تأثیر بسیار زیادی در رشد و تغییر زندگی دارد. بهتر است برنامه و اهداف خود را ثبت کنید که در زمان های مختلف دید روشنی از مسیر و زمان بندی رسیدن به اهداف داشته باشید. به این نکته توجه کنید که برای انگیزه بیشتر برای پیشرفت، بهتر است تغییر و رشد کوچک در زندگی تان را ثبت کنید که در نهایت باعث انگیزه بیشتر شما برای پیشرفت شود.

آمادگی برای تغییر

ایجاد آمادگی در خود برای رسیدن به هر موقعیتی یکی از مراحل ایجاد تغییر و رشد در زندگی است. آمادگی برای رسیدن به هدف شامل موارد مختلفی از جمله محیطی و غیر محیطی می شود. بهتر است، شرایط ذهنی مساعدی برای خود ایجاد کنید و در مراحل بعدی شروع به اقدامات لازم کنید.

اقدام و عمل در راستای تغییر

در نهایت تمام موارد گفته شده، عمل کردن برای تغییر و رشد است. عملی کردن مسیرهایی که افراد برای رشد مشخص کردند، مهم ترین مرحله در تمامی موارد ذکر شده است.

حفاظت از تصمیم برای رشد و تغییر

چالش ها جز انکارناپذیر مسیر زندگی هستند. بر همین اساس ثبات داشتن و محافظت از برنامه ها، مهم ترین عامل در جهت موفقیت برای رشد و تغییر است. بهتر است برای مواجه شدن با مشکلات هم برنامه ایی داشته باشید که در رویارویی با آنها مسیر را گم نکنید و از رشد باز نمانید.

استراحت کنید و پیشرفت کنید

بیشتر افراد در راه رسیدن به رشد و تغییر، فراموش می کنند که استراحت کنند. ذهن و بدن انسان در بازه های مختلف و در رویارویی با شرایط جدید احتیاج به استراحت و بررسی موقعیت پیش آمده دارد. در نتیجه بهتر است روزهایی را برای استراحت و بررسی مسیر خود قرار دهید.

تغییر و رشد

بازبینی موثر در رشد

انسان ها در بازه های زمانی مختلف باتوجه به شرایط خود به برنامه ریزی در جهت تغییر و رشد می پردازند. بر همین اساس بهتر است مدتی را در نظر بگیرید که بهتر اهداف خود را ببینید و به آنها فکر کنید. در نهایت این کار باعث می شود بر اساس واقعیت شرایط خود تصمیم بگیرید و برنامه هایی معقولی برای رشد و پیشرفت خود داشته باشید.

هزینه های رشد در زندگی

تغییر و رشد همیشه با هزینه هایی همراه است. برای درک بهتر این موضوع می توان گفت هر پیشرفتی در جهت دستیابی به پیشرفت بیشتر در زندگی، باعث می شود که موقعیت و شرایط قبل و در برخی موارد افراد زیادی را از دست بدهید که پذیرش این موضوع ممکن است برای افراد زیادی قابل درک نباشد.

منطقه امن، قاتل تغییر در زندگی

ذهن انسان ها در حالت عادی، علاقه زیادی به منطقه امن خود دارد. برای رشد و تغییر در زندگی احتیاج به خروج از نقطه امن زندگی داریم. این مسئله در مراحل اول اصلاً آسان نیست و در نهایت بسیاری از افراد انتخاب می کنند که از منطقه امن خود خارج نشوند.

اما به این نکته توجه کنید که هیچ رشد و پیشرفتی در منطقه امن اتفاق نمی افتد.

ترس، مانع رشد انسان

شروع هر موضوع جدید در زندگی انسان ها همراه با ترس است. رشد و پیشرفت هم یکی از مسائلی است که انسان ها در مواجهه با آن می ترسند و در بیشتر مواقع انتخاب می کنند که کاری انجام ندهند که بیشتر باعث ترسشان نشود.

اما بهتر است به خودتان زمان بدهید تا با ترس هایتان روبرو شوید و در نهایت تصمیم درستی در جهت رشد و پیشرفت خود بگیرید.

زمان بدهید و رشد کنید

اختصاص دادن بازه زمانی مشخص برای رسیدن به اهداف، یکی از موارد مهم در رسیدن به اهداف است. اما در برخی موارد تغییر و رشد در بازه زمانی تعیین شده اتفاق نمی افتد، در این موارد بهتر است به ذهن و جسم خود زمان دهید. زمان بدهید و کمی از مسائل روزمره خود فاصله بگیرید که در موقعیت مناسب تر به تلاش برای پیشرفت و رشد ادامه دهید.

مقایسه خودتان برای رشد بیشتر

موضوعی که در این مقاله هم به آن اشاره شد، تفاوت در مسیر رسیدن افراد به تغییر و رشد است. در نتیجه بهتر است در راه تغییر و پیشرفت، خودتان را با گذشته خودتان مقایسه کنید و از تغییرات کوچک و جز خود لذت ببرید. مقایسه خود با مسیر تغییر دیگران نه تنها باعث پیشرفت شما نمی شود، بلکه در درازمدت فرسایش روانی را برای شما به همراه دارد.

پیشرفت خطی نیست

تغییر و رشد در مراحل مختلف زندگی انسان شکل می گیرد. در برخی شرایط نیاز است که مسیر دیگری برای رسیدن به اهدافتان انتخاب کنید. در مسیر رسیدن به اهدافتان ممکن است اتفاقات و شرایط مختلفی به وجود بیاید. بهتر است در این مسیر آمادگی هر اتفاقی را داشته باشید.

بر اهداف خود متمرکز بمانید و در نظر داشته باشید که برای رشد و تغییر از راه های دیگری می توانید استفاده کنید. همیشه یک مسیر وجود ندارد.

تغییر اهداف در جهت رشد بیشتر

مورد دیگری که بهتر است به آنها توجه داشته باشید، تغییر اهداف است. افراد بر اساس شرایط زندگی و موقعیت خود برای تغییر و رشد برنامه ریزی می کنند. ممکن است در برخی مراحل زندگی، لازم باشد که به بازبینی اهداف بپردازیم.

که اهداف ما راهی برای تغییر و پیشرفت در شرایط فعلی ما باشند.

باتوجه به مواردی که در راستای تغییر و رشد به آن­ها اشاره شد در ادامه به دلایل اهمیت تغییر و رشد در زندگی می پردازیم، مواردی را توضیح می دهیم که دید واضح تری از تغییر در زندگی به ما می دهد.

معنا دادن برای تغییر در زندگی

زندگی انسان اساساً بدون تغییر و پیشرفت بی معنی است. به این موضوع توجه داشته باشید که هر رشد و تغییر در زندگی انسان، باعث افزایش ایجاد شرایط تازه و مطلوب می شود که همین موضوع در نهایت باعث ایجاد معنا می شود.

شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت بیشتر

نقاط قوت و ضعف یکی از ویژگی های بنیادی انسان است. از طرفی این موضوع نباید باعث جلوگیری افراد از رسیدن به خواسته هایشان باشد. برای تغییر و رشد در زندگی لازم است که دید درستی نسبت به نقاط قوت و ضعف خود داشته باشیم که در نهایت به درستی در مسیر پیشرفت قرار بگیریم.

خودشناسی در جهت تغییر در زندگی

شناخت خود در تمام مراحل زندگی، از جمله در جهت تغییر و رشد موضوع مهمی است. خودشناسی باعث می شود که محدودیت ها. چالش های ذهن انسان به خودآگاه او وارد شود و با آگاهی بیشتر برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی کند.

بهبود سلامت روان با پیشرفت در زندگی

رشد و تغییر در زندگی موجب افزایش سلامت روان می شود. سلامت روان انسان ها در هر شرایطی باید در اولویت زندگی آنها قرار بگیرد. باتوجه به خودشناسی و پیشرفتی که در مسیر رشد و تغییر اتفاق می افتد، انسان ها به درک بیشتر و بهتر از خود و در نتیجه باعث سلامت روان خود می شوند.

متمرکز بودن بر رشد بیشتر

انسان ها بدون مسیر رشد و تغییر در زندگی بی هدف هستند و عملاً دلیلی برای متمرکز بودن در زندگی ندارند که این موضوع در سال های طولانی باعث فرسایش در زندگی می شود. رشد و تغییر به زندگی انسان ها جهت می دهد.

جهت مشخص در زندگی افراد که در راستای رشد و تغییر به وجود می آید در نهایت به تمرکز انسان ها می شود.

تغییر و رشد

ارتقا کیفیت زندگی

یکی از نتایج رشد و تغییر در زندگی بهبود کیفیت زندگی است. این مرحله در نتیجه شناخت توانایی های خود، محیط و شرایط زندگی به وجود می آید. در نتیجه می توان گفت وقتی رشد و تغییر اتفاق می افتد انسان ها زندگی باکیفیت بیشتری را تجربه می کنند.

بهبود رابطه با محیط در روند رشد

تغییر و رشد از درون شروع می شود و در نهایت به بهبود کیفیت رابطه افراد در محیط زندگی خود می شود. در نتیجه بهبود ارتباط با محیط انسان ها به تنظیم روابط خود با دیگر افراد زندگی خود می پردازند و در نهایت رابطه باکیفیت تری را تجربه می کنند.

رشد را از جای یکه هستید شروع کنید

رشد و تغییر انسان ها در ابتدا با محیطی که با آن در ارتباط هستند شروع می شود. بسیاری از افراد با این چالش مواجه می شوند که برای تغییر چه کاری باید انجام دهند. موضوعی که باید به آن توجه کنند اینجا و اکنون است.

توجه به زندگی حال و درست دیدن شرایط موجود، همیشه کمک زیادی به انسان ها در راستای رسیدن به هدف، رشد و تغییر کرده است. بر همین اساس در مرحله اول به خود و شرایط کنونی خود توجه کنید.

 مهارت جدید بیاموزید و پیشرفت کنید

آموزش در هر حال باعث رشد و تغییر در زندگی انسان می شود. برای شناخت مسیر درست آموزش بهتر است به توانایی و مهارت های خود را بشناسید و در مراحل بعدی به فراگیری آموزش در زمینه مناسب خود بپردازید.

آموزش مهارت های جدید باعث ایجاد ارتباط بیشتر و بهتر با محیط و افراد می شود در نتیجه به رشد و تغییر بیشتر کمک می کند.

 سحرخیز باشید و رشد کنید

ایجاد عادات مثبت مانند سحرخیزی، در درازمدت تأثیرات زیادی در زندگی افراد دارد. شاید بتوان گفت اولین دستاورد سحرخیزی انجام دادن حجم بیشتری از کارها است. در نهایت بدن انسان به ساعت خواب و بیداری جدید عادت می کند و با این روش، سرعت تغییر و رشد را تسریع می بخشد.

ورزش کنید

انجام حرکات ورزشی جدا از سلامت بدن، موجب ازبین رفتن یا کمتر شدن چارچوب های ذهنی می شود. در بلندمدت ذهن انسان عادت به ورزش و انجام چالش های بدنی می کند و همین موضوع باعث می شود در مسیر رشد و تغییر ثابت قدم بماند و مسیر تغییر را با چالش های کمتر طی کند.

برای پیشرفت بیشتر، کتاب بخوانید

یکی از عادت های مفید، برای موفقیت در زندگی کتاب خواندن است. در ابتدا شاید این موضوع کلیشه به نظر برسد. اما عادت به کتاب خواندن در درازمدت باعث افزایش قدرت ذهن و تصمیم گیری در زندگی می شود که در نهایت مسیر رشد و تغییر را هموار می کند.

با دیگران همراه باشید و پیشرفت کنید

در برخی موارد همراهی دوستان یا افراد هم مسیر، باعث تسریع در فرایند رشد و تغییر می شود. همین موضوع در نهایت باعث می شود که به شناخت و درک بیشتر و بهتری از خود برسید و جایگاه خود را ارتقا بخشید.

سخن آخر

تغییر و رشد و البته رشد فردی از سال های دور موضوع موردتوجه انسان ها بوده است، اساساً زندگی انسان ها همیشه با تغییر مواجه بوده است. اما موردی که بهتر است در این مورد به آن توجه داشته باشید، توانایی و شناخت خود است.

برای تغییر و رشد در جهت مناسب قبل از هر حرکت و تصمیم احتیاج به شناخت توانایی های خود دارید که در نهایت بر اساس آنها مسیر درستی را انتخاب کنید.

مورد دیگری که لازم است در انتها به آن اشاره شود، زمان دادن است. هر تغییر و پیشرفتی در نتیجه صبر و گذشت زمان اتفاق می افتد. در نتیجه صبوری در راه رسیدن به تغییر در زندگی مسئله مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

 منبع:

https://www.success.com/change-is-growth-3-tips-for-embracing-new-opportunities/

به این مطلب امتیاز دهید

برچسب گذاری شده:

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx