راه های خلاقانه حل مشکل

یک نظر اضافه کنید
22 دقیقه مطالعه

مشکلات جز جدانشدنی زندگی هستند، بر همین اساس بهتر است که راه های خلاقانه حل مشکل را بیاموزید و در مسیرهای مختلف زندگی از آن استفاده کنید. موردی که باید به آن توجه داشته باشید، دید شما نسبت به مشکلات است.

عناوین مقاله
مشکلات در مسیر زندگیدر مشکلات غرق نشویدبه مشکلات زمان بدهیددید مثبتی نسبت به مشکلات داشته باشیدنگاه درستی به مشکلات داشته باشیدراه حل مناسب پیدا کنیدراجع به مشکلاتتان بنویسیدبررسی ابعاد مختلف مشکلنتایج بد را هم در نظر بگیریدپیشرفت خود را در نظر بگیریدشما مسئول تصمیم هایتان هستیددغدغه ها را رها کنیداهداف مشخص داشته باشیدراه حل ها را گسترش دهیدکمک بگیریدتصمیماتتان را اجرا کنیدورزش کنیداز طبیعت استفاده کنیدموسیقی گوش دهیدمهارت جدید بیاموزیدکتاب بخوانیدجمع آوری داده هامشاهده گر باشیدبه زمان اعتماد کنیدبترسید ولی اجرا کنیداحساساتتان را بیان کنید.خودتان را سرزنش نکنیدشما احساساتتان نیستیدروتین روزانه داشته باشیدمسئله را تعریف کنید.منعطف باشیدمراقب خودتان باشیدساده سازی کنید.مشکل را به فرصت تبدیل کنیدتغییر کنیدبا چالش ها روبرو شویدمتمرکز شوید مراقبه کنیداز افراد منفی فاصله بگیریداعتمادبه نفس خود را حفظ کنیداز ابهام فاصله بگیریداز تنش دوری کنید.خیال پردازی کنید.تجربه کنیدکنجکاو باشیدریسک کنیدبه زندگی افراد خلاق توجه کنیدسخن آخر

در حل هر مشکلی راه حل های مختلف وجود دارد. اگر به دید مناسبی نسبت به شرایط به وجود آمده داشته باشید، براحتی مشکلات را از میان برمی دارد و به ثبات نسبی می رسید.

مشکلات در مسیر زندگی

برای آموختن راه های خلاقانه حل مشکل در زندگی بهتر است برای خود را برای تجربه هر اتفاقی در زندگی آماده کنید. مسیر زندگی پر از اتفاق و چالش های مختلف است که اگر آمادگی تجربه آن را نداشته باشید در طولانی مدت با فرسایش روحی و ذهنی، مواجه می شوید و به موفقیت در زندگی نمی رسید.

در ادامه به معرفی چند راهکار خلاقانه برای مواجه شدن با مشکلات می پردازیم.

در مشکلات غرق نشوید

مورد مهمی که در هر مواجهه با مشکل باید به آن توجه داشته باشید، سیال بودن ذهن است. فکر خود را به روی مشکلات باز بگذارید و در آنها غرق نشوید.

توجه کنید همیشه برای غرق نشدن در مشکلات، فعالیت هایی را برای خود در نظر بگیرید.

به مشکلات زمان بدهید

بعد از هر اتفاقی شما نیاز دارید که به خودتان برای تحلیل و آنالیز آن زمان دهید. برای بازگشت قوای ذهنی و افزایش عملکرد، به خودتان زمان بدهید و در حد ممکن به تحلیل و آنالیز مشکل نپردازید. کمی فاصله بگیرید.

و در مراحل بعدی سعی کنید روی مشکل متمرکز بشوید.

دید مثبتی نسبت به مشکلات داشته باشید

نگاه مثبت به شرایطی که برای شما آسان نیست، بسیار دشوار است. اما به این نکته توجه داشته باشید، در هر اتفاقی می توانید نکات مثبتی بیابید و از آن برای رشد و پیشرفت در زندگی استفاده کنید. باتوجه به این موضوع اگر نگاه خود را به مسائل و مشکلات تغییر دهید، براحتی می توانید از پس موانع در زندگی عبور کنید.

نگاه درستی به مشکلات داشته باشید

موردی که در مواجهه با هر مشکلی به آن توجه داشته باشید، دید منطقی است. در حل مشکلات به میزان زیاد، خوش بین یا بدبین نباشید. نگاه درست و منطقی به شرایط داشته باشید و بر اساس موقعیت موجود شرایط را بسنجید.

راه حل مناسب پیدا کنید

برای هر مشکلی چندین راه حل وجود دارد. سعی کنید، راه های مختلف را بشناسید، آنها را بسنجید و باتوجه به شرایط مناسب ترین راه را برای خودتان انتخاب کنید. به این موضوع توجه داشته باشید که در برخی موارد ممکن است راهی که انتخاب می کنید برای شرایط شما در آن زمان مفید باشد.

و در زمان دیگر لازم است که برای موفق شدن راه حل دیگری را انتخاب کنید.

راجع به مشکلاتتان بنویسید

شاید برای شما عجیب باشد، اما مشکلاتتان را بنویسید. با نوشتن راه حل های احتمالی بیشتری را بیابید و دید واضح تری نسبت به شرایط خود پیدا می کنید. به علاوه نوشتن از مشکلات باعث آرامش بیشتر ذهن شما می شود و در طولانی مدت حال بهتری را برای خود فراهم می آورید.

بررسی ابعاد مختلف مشکل

در راستای بررسی آموختن راه های خلاقانه حل مشکل، سعی کنید چالش ها را از جنبه های مختلف بسنجید. هر مشکلی که با آن مواجه می شوید، دلایل مختلفی دارد. با بررسی ابعاد مختلف مشکل دید واضح تری از آن پیدا می کنید و در مراحل بعدی ذهن آرام و بازتری خواهید داشت.

نتایج بد را هم در نظر بگیرید

برای آنالیز و حل یک مشکل و ارائه راهکارهای احتمالی، بهتر است به نتایج بدهم فکر کنید. اما به این موضوع توجه داشته باشید که بیش از حد خوش بین یا بدبین بودن به شما آسیب می زند و در طولانی مدت باعث فرسایش ذهنی می شود.

پیشرفت خود را در نظر بگیرید

مورد مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، میزان پیشرفتتان در حل مشکل است. ذهن انسان در شرایط پیچیده به سمت بدبینی و سخت تر نشان دادن شرایط می رود. باتوجه به این موضوع بهتر است. در هر مرحله میزان پیشرفت خود را اندازه بگیرید و برای هر مقدار پیشرفت خود، خوشحال و راضی باشید.

شما مسئول تصمیم هایتان هستید

زندگی شما نتیجه تصمیم هایی است که در لحظه می گیرد. پس در تمام مراحل زندگی وظیفه تمام مسئولیت ها را به عهده بگیرید. توجه کنید هر تصمیمی که در لحظه بگیرید، درست است. باگذشت زمان خودتان را سرزنش نکنید.

شما بر حسب توانایی و امکانات خود بهترین تصمیم را در هر بازه از زندگی تان می گیرید.

دغدغه ها را رها کنید

برای حل مشکلات زمان مشخصی را در نظر بگیرید، در بازه زمانی که مشخص کردید تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط و یافتن بهترین راه انجام دهید و در نهایت اگر به نتیجه مطلوب نرسید، رها کنید.

به این موضوع توجه داشته باشید که یکی از مهارت های مهم در زندگی رهاکردن به موقع است. این مورد را تمرین کنید و در مراحل مختلف زندگی از آن استفاده کنید.

راه های خلاقانه حل مشکل

اهداف مشخص داشته باشید

برای حل مشکل و رسیدن به نقطه تعادل ذهنی، بهتر است برای اهداف مشخصی از حل مسئله داشته باشید، به این موضوع توجه داشته باشید که در نهایت اگر مشکل را حل کردید به چه دستاوردی می رسد.

به سؤال های احتمالی پاسخ های مناسب دهید و در نهایت با روش های درست و منطقی به حل مشکلاتتان بپردازید.

راه حل ها را گسترش دهید

برای افزایش خلاقیت در هر مشکلات و ایجاد راه های خلاقانه حل مشکل بهتر است، هر راه حلی را که برای مشکلات خود پیدا کرده اید، از جنبه های مختلف آن را بررسی کنید. با بررسی بیشتر و بهتر راه حل های احتمالی، ذهنیت بازاری نسبت به مشکل خود و راه حل های احتمالی پیدا می کنید.

در واقع به ذهن خود فرصت فکر کردن و افزایش بینش و آگاهی می دهند.

کمک بگیرید

در برخی موارد شاید به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نباشید، در این شرایطم بهتر است از مشاور و روان شناسان برای درک و تحلیل بیشتر زندگی خود کمک بگیرید.

توجه داشته باشید، برای ارائه راهکارهای مناسب بهتر است. از افراد متخصص کمک بگیرید. بیان مشکلات برای افراد غیرمتخصص در طولانی مدت آسیب های جدی را برای شما به ارمغان می آورد که منجر به صدمات روحی روانی زیادی برای شما می شود.

تصمیماتتان را اجرا کنید

برخی افراد برای حل مشکل فقط از ذهن خود استفاده می کنند و هیچ یک از راهکارها را عملی نمی کنند. این افراد در بیشتر مواقع از مشکلات و چالش های خود حرف می زنند و هیچ قدمی در راستای بهبود زندگی و مشکلات خود برنمیدارند.

ورزش کنید

یکی از مهم ترین عوامل در داشتن ذهن خلاق ورزش کردن است، باتوجه به این موضوع سعی کنید، روزانه زمانی را برای ورزش و تخلیه انرژی بدنی خود در نظر بگیرید. توجه داشته باشید، ورزش کردن در نهایت باعث آرامش ذهنی شما می شود و باروحیه بهتری به حل مشکل خود می پردازید.

از طبیعت استفاده کنید

سعی کنید برای آرامش ذهنی خودتان ساعاتی را در طبیعت بگذرانید. استفاده از طبیعت باعث آرامش روحی و ذهنی بیشتر می شود و در نهایت به حل بهتر چالش و دغدغه ها در زندگی شما کمک فراوانی می کند.

موسیقی گوش دهید

گوش دادن به موسیقی قدرت ذهنی و روحی شما را افزایش می دهد و در درازمدت به ایجاد آرامش در ابعاد مختلف زندگی شما کمک می کند.

بهتر است موقعی که با چالش های زیادی در زندگی مواجه هستید، به موسیقی گوش دهید و ساعاتی خود را از چالش های زندگی دور کنید.

راه های خلاقانه حل مشکل

مهارت جدید بیاموزید

در بیشتر واقع برای پیدا کردن راه های خلاقانه حل مشکل، می توان گفت آموختن مهارت جدید قدرت زیادی به شما در حل مسئله می دهد. توجه داشته باشید که با افزایش قدرت ذهنی خود، توانایی زیادی برای مواجه شدن و حل مشکلات پیدا می کنید و در طولانی مدت به توانایی های بیشتری در زندگی می رسید.

کتاب بخوانید

یکی از راه های افزایش آگاهی، توسعه فردی و مدیریت کردن درست مسائل و مشکلات کتاب خواندن است، براین اساس باتوجه به سلیقه و معیارهای خود در مطالعه کتاب مناسب خود را تهیه کنید و در برنامه ریزی های روزانه از آن استفاده کنید.

جمع آوری داده ها

دررابطه با هر مشکلی داده ها و نظریه های گوناگونی وجود دارد، براین اساس بهتر است با گردآوری دست و منطقی داده ها به درک درستی از شرایط برسید و در مراحل بعدی برای حل مشکل برنامه ریزی کنید.

مشاهده گر باشید

در برخی موارد بهتر است کاری انجام ندهید، به محیط و اطراف خود خوب دقت کنید. روی خود تمرکز کنید و به خودتان اطمینان داشته باشید، بعد از گذشت مدتی شما راه درست را پیدا می کنید.

به زمان اعتماد کنید

مورد مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، اعتماد به زمان است. برخی از شرایط دشوار باگذشت زمان حل می شوند. یا شما برای آنها راه حل های منطقی و درست پیدا می کنید، به زمان اعتماد کنید، همه چیز باگذشت زمان حل می شود و رنگ دیگری می گیرد.

بترسید ولی اجرا کنید

ترس یکی از قوی ترین احساسات بشر است. اما به این موضوع توجه کنید، این احساس نباید شما را از رسیدن به اهدافتان و حل مشکلات بازدارد. شرایط بحرانی برای هر فردی ترسناک است، در این موارد برای بهتر شدن حال خودتان کمی از شرایط فاصله بگیرید.

ترستان را ببینید و با آن مواجه شوید و در مراحل بعدی، اقدام به حل آن نمایید.

احساساتتان را بیان کنید.

در راستای راه های خلاقانه حل مشکل و برای حل بهتر مشکلاتتان از بیان و ابراز احساسات نترسید. با احساساتتان راحت باشید. سعی کنید در این موارد برای بروز و بیان احساستان از یک فرد امین یا متخصص کمک بگیرید. در نهایت بدید واضح تری به ادامه زندگی خود بپردازید.

راه های خلاقانه حل مشکل

خودتان را سرزنش نکنید

به این موضوع توجه داشته باشید که تحت هیچ شرایطی خودتان را سرزنش نکنید. اتفاقات و شرایط سخت در زندگی تمام افراد وجود دارد و شما باعث وجود آمدن شرایط سخت نیستید.

باتوجه به این موضوع سعی کنید، ذهن خود را آرام کنید و با تکیه بر توانایی های خود شرایط سخت را مدیریت کنید. و در نهایت راه های خلاقانه حل مشکل را بیاموزید

شما احساساتتان نیستید

مورد دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، تفکیک احساساتتان از خودتان است. احساسات در شرایط مختلف باتوجه به چالش های مختلف به وجود می آیند و بهتر است بین شرایط کلی زندگی و احساساتتان مرز بگذارید.

روتین روزانه داشته باشید

سعی کنید هر روز برای افزایش تمرکز خود فعالیت هایی را در ابتدای صبح انجام دهید، برای مثال دوش بگیرید یا یک صفحه بنویسید.

انجام این کارها در طولانی مدت باعث می شود که شما با ذهن بازتری به حل چالش ها و مسائل بپردازید.

راه های خلاقانه حل مشکل

مسئله را تعریف کنید.

مورد دیگری که در حل خلاقانه مسئله به آن توجه داشته باشید، تعریف مسئله است. در شرایط بحرانی به این موضوع توجه داشته باشید که در ابتدای مسیر به طور واضح شرایط را برای خود تعریف کنید.

با تعریف دقیق شرایط و مسئله برای خود براحتی می توانید اقدامات لازم برای تسلط به آن را بیابید.

منعطف باشید

مورد مهمی که در شرایط بحرانی باید به آن توجه داشته باشید، منعطف بودن است. به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است. راهکارهای شما به درستی جوابگوی شرایط نباشد، سعی کنید دید بازتری داشته باشید و به حرف ها و راه حل های دیگران نیز گوش دهید.

راه های خلاقانه حل مشکل

مراقب خودتان باشید

در شرایط سخت از خودتان غافل نشوید، فعالیت هایی را در جهت بهبود شرایط روحی و جسمی خود انجام دهید. از بدنتان غافل نشوید، سعی کنید در بازه های زمانی مشخص به پزشک مراجعه کنید و از سلامت بدن خود آگاه شوید.

ساده سازی کنید.

در ابتدای مواجهه با مشکل، ذهن انسان تمایل به بزرگ نشان دادن آن دارد. در این موارد سعی کنید، آرام باشید و مشکل را به موضوعات کوچک تر و قابل حل تبدیل کنید.

با این روش شما دید بهتری از شرایط خود پیدا می کنید و راحت تر مسائل را حل می کنید.

مشکل را به فرصت تبدیل کنید

مورد دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، تغییر دیدگاهتان است. در ابتدای مواجه شدن با شرایط سخت شاید درک این مسئله که به چالش ها به عنوان یک فرصت نگاه کنید، سخت به نظر برسد. اما با کمی آرامش و خونسردی می توانید، چالش را به فرصتی برای رشد و تغییر در زندگی تبدیل کنید.

تغییر کنید

شاید در ابتدا فاصله گرفتن از قالب و چارچوب خود، کار سختی باشد. اما به این موضوع توجه داشته باشید، فاصله گرفتن از نقطه امن در نهایت باعث رشد و تغییر شما می شود. ماندن در نقطه امن هیچگاه شما را به فرد بهتر و کامل تری تبدیل می کند.

با چالش ها روبرو شوید

به این موضوع توجه داشته باشید، بهترین راه حل مشکلات مواجه شدن با آنها است. برای بهتر حل کردن مشکلات در مرحله اول باید مواجه شدن با آنها را بیاموزید و در مراحل بعدی برای از بین بردن آنها اقدام کنید و راه های خلاقانه حل مشکل را بیاموزید.

متمرکز شوید

در شرایط سخت ذهن انسان به سختی متمرکز می شود، به این موضوع توجه داشته باشید که برای حل کردن مسائل و از بین بردن چالش ها به ذهن متمرکز احتیاج دارید. پس سعی کنید، فعالیت هایی را در جهت تمرکز بیشتر انجام دهید.

 مراقبه کنید

مهم ترین عامل در هنگام رویارویی با مشکلات حال خوب و آرامش شما است. برای افزایش حال خوب و مراقبت از سلامتی روان خودتان بهتر است در ابتدای صبح مراقبه کنید که انرژی این فعالیت در طول روز با شما خواهد بود.

مراقبه یکی از مهم ترین تمرین ها در یادگیری راه های خلاقانه حل مشکل است.

از افراد منفی فاصله بگیرید

در بازه های سخت زندگی مهم ترین عامل حال خوب شما است. پس بهتر است از افراد سمی که باعث تضعیف روحیه شما می شوند، فاصله بگیرید. حفظ روحیه شما در شرایط سخت از هر عامل دیگری مهم تر است و افزایش روحیه تأثیر بیشتری در رویارویی شما با مسائل دارد.

راه های خلاقانه حل مشکل

اعتمادبه نفس خود را حفظ کنید

مورد دیگری که در حل مشکلات باید به آن توجه داشته باشید، اعتمادبه نفس است. سعی کنید در هر شرایطی اعتمادبه نفس خود را حفظ کنید و در مراحل بعدی به حل مشکلات خود بپردازید.

از ابهام فاصله بگیرید

شرایط سخت به تنهایی باعث ایجاد انرژی منفی و حال بد می شود. باتوجه به این موضوع سعی کنید از شرایط مبهم فاصله بگیرید.

از درگیر شدن با موقعیت هایی که اطلاعات کافی از آن ندارید خودداری کنید. و در نهایت سعی کنید از افرادی که باعث افزایش ابهام درون شما می شوند، نیز فاصله بگیرید.

از تنش دوری کنید.

توجه کنید که تحت هر شرایطی از ایجاد تنش در زندگی خود دوری کنید. شرایط سخت درهرحال میزانی از تنش را با خود به همراه دارند، براین اساس سعی کنید، از تنش خود و محیطی که در آن هستید کم کنید و به شرایط سخت و پر تنش دامن نزنید.

خیال پردازی کنید.

قدرت ذهن را در هیچ شرایطی دست کم نگیرید، سعی کنید در هر موقعیتی به ایده آل خود فکر کنید. محیطی که برای شما خوب است و در آن احساس آرامش می کنید را تصور کنید و در ادامه برای حل مشکل خود و ساختن محیط جدید گام بردارید.

تجربه کنید

زندگی محل کسب تجربه های مختلف است. به هر شرایط سخت به چشم یک موقعیت نگاه کنید که با عبور از آن به تجربیاتتان اضافه می شود و درس های بیشتری در زندگی می گیرید.

تجربه ها باعث رشد و توسعه شخصیت شما می شوند و در طولانی مدت، شخصیت و سبک زندگی شما را شکل می دهند.

کنجکاو باشید

به کودکی که تازه به دنیا می آید توجه کنید. او برای دیدن و کشف هر چیزی کنجکاو است. محیط را جستجو می کند و در پی یافتن راهی برای ارضا تمایلات و نیازهای خود است.

انسان ها در نهایت همان کودک تازه متولد شده هستند، اما با گذشت زمان نقش ها و مسئولیت های مختلفی را پیدا کرده اند.

در مواجهه با مسائل و سختی های زندگی بهتر است، مانند کودکان کنجکاو باشید و سعی کنید از محیط و شرایط برای رشد خود استفاده کنید.

ریسک کنید

در زندگی و مخصوصاً در مواجهه با شرایط سخت قدرت ریسک را دست کم نگیرید، به درستی راجع به مشکلات فکر کنید. مسیر را بسنجید و در نهایت ریسک کنید.

به این موضوع نیز توجه داشته باشید که نباید راجع به تمام مسیر و شرایط اطلاعات داشته باشید و بعد اقدام کنید.

در اکثر موارد با تصمیمات شما، شرایط مناسب و مطلوب نیز شکل می گیرد.

به زندگی افراد خلاق توجه کنید

در شرایط سخت الهام گرفتن از شرایط زندگی افراد موفق روزنه امیدی را برای شما ایجاد می کند. با مطالعه و بررسی شرایط زندگی افراد موفق به افزایش آگاهی خود کمک کنید و قدرت ذهنی خود را بالا ببرید.

سخن آخر

راه های خلاقانه حل مشکل یکی از مهارت هایی است که باتوجه به زندگی پرفشار امروز بهتر است آن را فرا بگیرید. باتوجه به موارد گفته شده، برای هر مشکلی راه حل های متفاوتی وجود دارد. در مواجهه با هر مشکلی بهتر است. موقعیت را بشناسید و در نهایت با شناخت نسبی که از شرایط به دست آورده اید، راه حل های موجود را بررسی کنید و در آخر بهترین تصمیم را بگیرید.

به این موضوع نیز توجه کنید، برای رشد فردی و فراگیری راه های خلاقانه حل مشکل به زمان احتیاج دارید. بهتر است در آموزش این موارد به خودتان زمان بدهید.

منبع:

Eight Easy Creative Problem-Solving Techniques That Really Work

https://www.lucidchart.com/blog/how-to-use-creative-problem-solving-at-work

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx