ویژگی های خود آگاهی

یک نظر اضافه کنید
17 دقیقه مطالعه

ویژگی های خود آگاهی را بشناسید

همگی در کودکی دردها و آسیب هایی را تجربه می کنید. این آسیب ها افراد را آسیب پذیر و ترسان می کند. تنها راه برای رهایی آگاهی خواهد بود. ویژگی های خود آگاهی باعث خواهد شد که به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید.

اساساً خودآگاهی صفتی نیست که با آن متولد شده اید. این مجموعه ای از عادات است که می توانید آن ها را یاد بگیرید.

در ادامه این مقاله، به 5 ویژگی منحصر به چنین افرادی اشاره خواهیم کرد. بسیار خودآگاه نگاه خواهیم کرد و ایده هایی برای اینکه چگونه می توانید آنان را در زندگی خود پرورش دهید، خواهید داشت.

ویژگی های خود آگاهی چیست؟

این جمله در مورد ویژگی های خود آگاهی جسورانه است، اما دلیل پشت آن محکم خواهد بود که برای محافظت از خود، زره عاطفی را در قالب مکانیسم های دفاعی روانی ایجاد می کنید. به عنوان مثال، از طعنه استفاده می کنید تا آسیب پذیر نباشید، درد عاطفی را با غذا یا هر چیزی از بین می برید.

اگرچه این مکانیسم های دفاعی ممکن است بهترین کاری باشد که می توانستیم برای محافظت از خود در سنین پایین انجام دهیم، اما با رسیدن به سن بلوغ، عوارض جانبی آن ها به طور جدی زندگی ما را به شکل روابط شکسته، اعتیاد، خودشیفتگی و حتی خشونت خراب می کنند.

این رفتارهای غیر مفید ادامه می یابند و رشد خواهند کرد، زیرا نمی دانید که آنها الگوهای قدیمی هستند که دیگر به خوبی به گذشته خدمت نمی کنند. برخی از کارها مجبور کردن خود به نگاه کردن، بررسی و باز کردن این الگوهای قدیمی می تواند وحشتناک باشد.

بنابراین در گیج و حیرت انکار ناخوشایند حرکت می کنید و به بدبخت کردن خود و مردم اطرافتان ادامه می دهید. حتی اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید که در دوران کودکی دچار آسیب های جدی نشده باشید، همه افراد آسیب پذیر، ناامنی و نقاط کور عاطفی دارند.

در نقطه ای مشخص، اگر این ناامنی ها و مکانیسم های دفاعی ناشی از آنها برطرف نشوند، رشد به سطوح بالاتر شادی و موفقیت غیرممکن است.

خواه هدفتان رسیدن به شادی و آرامش بیشتر در زندگی باشد یا تقویت عملکرد و اثربخشی خود در کارتان، بهبود خودآگاهی کلید است. اگر با زره عاطفی که واقعاً به آن نیاز ندارید، فشار بیاورید و هرگز خوشبختی یا موفقیت واقعی را نخواهید یافت. برخی ویژگی ها به شرح زیر خواهد بود.

1. بیشتر گوش می دهند تا حرف بزنند

از بزرگ ترین تله ها در مورد ویژگی های خودآگاهی این است که فکر کنید می توانید راه خود را کاوش کنید. به عبارت دیگر، اگر به اندازه کافی در مورد خودتان نیندیشید، خود را در سطح عمیقی درک خواهید کرد، اما این روش کار نمی کند.

به زبان آوردن اولین کلمات به عنوان کودک نوپا تا فارغ التحصیلی از دانشگاه، بیشتر یادگیری به صورت اجتماعی اتفاق می افتد. جستجوی خودشناسی اساساً تلاش اجتماعی است، اما صرفاً بودن در کنار افراد دیگر این کار را انجام نمی دهد. خودآگاهی اصیل از تعامل واقعی با افراد دیگر و گفتگو ناشی می شود.

مکالمه رقص ذهن ها و شخصیت هاست که در آن ارتباطات در سطحی عمیق و معنادار اتفاق می افتد. برای رسیدن به آنجا، باید بتوانید گوش کنید. واقعاً گوش دادن می تواند چیز شگفت آور و دشواری باشد، بسیار کمتر که آن را به عادت تبدیل می کنند.

ویژگی های خود آگاهی

ویژگی های خود آگاهی و گوش دادن

 

کلید دستیابی به خودآگاهی معنادار از طریق گوش دادن، مدیریت افکار خود در طول مکالمه است. وقتی ایده های خود را فرموله می کنید و فقط در نیمه راه به ایده های آن ها توجه می کنید، واقعاً گوش دادن سخت است.

این بدان معناست که ایجاد عادت به شنونده خوب بیشتر در مورد یادگیری رفع عادات غیر مفید است. اگر بتوانید در مکالمات به خود و ایده های خود گوش ندهید، گوش دادن واقعی و عمیق خود به خود ظاهر می شود. در نتیجه خودآگاهی بسیار بهبود یافته است.

تمرین کنید که انگیزه های خودشیفتگی خود را رها کنید و در عوض کنجکاوی را پرورش دهید. از قضا، با انحراف توجه خود به بیرون، به احتمال زیاد به چیزهای مفیدی در مورد خود دست خواهید یافت. بیشتر مردم به قصد فهمیدن گوش نمی دهند. آنها به قصد پاسخ گوش می دهند.

2. آنها در مورد ذهن خود کنجکاو هستند

دومین مورد از ویژگی های خود آگاهی این است که افراد عادت دارند به الگوهای فکری خود فکر کنند. این معمولاً چیزی بیش از حد رسمی و تحلیلی نیست. هفته ای 1 بار بنشینند و فرایندهای تفکر خود را بررسی کنند.

منظور این است که نگه داشتن دفترچه تصمیم گیری خوب است، اما نوع فکر کردن که منجر به خود آگاهی بیشتر می شود، مشاهده ای است تا تحلیلی، بیشتر کنجکاوی محور است تا نتیجه محور.

درست مانند دانشمند خوب که در مورد جهان کنجکاو است و به کنجکاوی و مشاهدات طبیعی خود اجازه می دهد تا نظریه پردازی و آزمایش بعدی را هدایت کند، افراد خودآگاه نیز نسبت به ذهن و دنیای درونی خود کنجکاوی دارند.

ویژگی های خود آگاهی

ویژگی های خود آگاهی و کنجکاوی

 

متوجه الگوی تفکر بدبینانه در زمینه های خاص و خوش بینی در سایر زمینه ها می شوند. همچنین در مورد باورهای کلی که انگیزه رفتارهایشان را ایجاد می کنند، تعجب خواهند کرد. این از ویژگی های خود آگاهی و ذهن کنجکاو خواهد بود.

حالا، قبل از اینکه عجله کنید و فرض شود که شاید برخی از افراد فقط کنجکاوتر و خود انعکاسی هستند، در حالی که برخی دیگر بیشتر متمرکز بر بیرونی و عملی هستند.

وقتی مدام خود را قضاوت می کنید، کنجکاوی در مورد خودتان سخت است. اگر می خواهید نگرش بیش از حد قضاوت آمیز نسبت به ذهن خود را کاهش دهید و اجازه دهید کنجکاوی طبیعی را بهبود بخشید، تمرین کنید که با خودتان ملایم تر باشید.

مراقب عادات خودگویی خود باشید و تمرین کنید که روشی را که با خودتان صحبت می کنید با عبارات ملایم تر و دلسوزانه تر تنظیم کرده باشید. این به معنای مثبت اندیشی غیرمنطقی و ساده لوح شدن نیست.

خودگویی ملایم تری را پرورش دهید و فضایی را برای ریشه یابی کنجکاوی طبیعی خود ایجاد خواهید کرد. خودآگاهی بیشتر دور از انتظار نخواهد بود. ذهن ظرفی نیست که باید پر شود، بلکه آتشی است که باید افروخت.

3. به دنبال نقاط کور عاطفی هستند

همه نقاط کور عاطفی دارید. بخش هایی از زندگی عاطفی خود که به دلیل دردناک بودن، تمایل به نادیده گرفتن آنها خواهید داشت. اغلب، آن قدر آنها را نادیده می گیرید که حتی نمی دانید آنان نقاط کور هستند. سومین مورد در بین ویژگی های خود آگاهی، در نظر گرفتن همین نقاط تاریک خواهد بود.

ویژگی های خود آگاهی

ویژگی های خود آگاهی و نقاط کور عاطفی

 

حتی اعتراف به این که نقاط کور عاطفی می تواند ترسناک باشد، خیلی کمتر جرئت رویارویی با سومین مور از ویژگی های خود آگاهی و بررسی آنها را داشته باشید. اما خودآگاهی و در نهایت آزادی ناشی از انجام این کار می تواند زندگی را تغییر دهد. کسی که به بیرون نگاه می کند، رؤیا می بیند که به درونش نگاه می کند، سپس بیدار می شود.

این حالت را ممکن است، حتی زمانی که با همسرتان در ارتباط هستید، مشاهده کرده باشید. با توجه به ریز نکاتی که قبلاً توجه نمی کردید، باعث خواهد شد که به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنید. حواستان باشد که این نقاط تاریک نیاز به تفکر عمیق و آشنایی کامل با خودتان و حتی طرف مقابل دارد.

4. بازخورد می خواهند

افرادی که واقعاً از ویژگی های خودآگاهی بهره می برند، این تواضع را دارند که بفهمند همیشه نمی توانند خود را عینی ببینند. این که اغلب بهترین راه برای عینی تر بودن در مورد خود، مشاهده از دریچه دید دیگران است. از این روش رسیدن به موفقیت راحت تر خواهد بود.

ترفند اینجاست که هیچ شعبده ای وجود ندارد. اگر می خواهید خود را از چشم دیگران ببینید، باید بپرسید. ساده است. آیا اغلب در محل کار دچار تعارض می شوید؟ همکاری را که به او احترام می گذارید، شناسایی کنید و نظر صادقانه او را در مورد شرایط خودتان جویا شوید.

آیا همسرتان مدام به شما می گوید که گوش نمی دهید؟ از افراد دیگری در زندگی خود که به آنها نزدیک هستید مانند والدین، بهترین دوست و مربی بپرسید که آیا به خوبی گوش نمی دهید یا خیر.

شاید وضعیت کلی تر باشد. یعنی شاید فقط کمی از زندگی خود احساس نارضایتی می کنید و مشکوک هستید که به خودتان ربطی دارد، اما نمی توانید انگشت خود را روی آن بگذارید. مجدداً، در زندگی به دنبال شخصی بگردید که به خوبی شما را بشناسد و به او احترام می گذارید. سپس بپرسید که آیا دلایلی را می بیند که می تواند علت باشد.

ویژگی های خود آگاهی

ویژگی های خود آگاهی و بازخورد

 

چیزی که مانع درخواست بیشتر افراد برای بازخورد خوب می شود، این است که از دریافت اخبار ناراحت کننده می ترسند. می ترسند که بشنوند. درخواست بازخورد علم موشکی نیست. اما ترسناک است.

مستقیم ترین راه برای عبور از این ترس این است که مستقیماً از خود بپرسید: آیا ترجیح می دهم اکنون یک انتقاد کوچک اما شدید داشته باشم یا سال ها و دهه ها شک و تردید آزاردهنده به خود و انتقاد پنهانی که ناشی از اجتناب از مواجهه با کاستی هایم است؟

آمادگی برای خواستن

حتی اگر خود را تثبیت کنید و تصمیم بگیرید که بازخورد صادقانه بخواهید، باید آماده باشید تا آن را به خوبی انجام دهید. خوب گرفتن بازخورد که از ویژگی های خود آگاهی است، به معنای مدیریت حالت تدافعی شماست.

مهم نیست که چقدر خودآگاه یا از نظر عاطفی بالغ هستید، انتقاد همیشه آزار دهنده است. هر زمان که صدمه ببینید، حال از نظر جسمی یا عاطفی باشد، تمایل دارید که یکی از دو کار زیر را انجام دهید.

  • مبارزه: سعی می کنید با بد جلوه دادن طرف مقابل بر احساس دردناک خود غلبه کنید
  • فرار: بازخورد او را بی اعتبار می دانید

در هر صورت، به خودتان ضرر مضاعف می کنید. در حقیقت واقعاً به بازخورد فکر نمی کنید و آن را جذب نخواهید کرد. اگر این کار را انجام نمی دهید، خب، پرسیدنش از دیگران چه فایده ای دارد!

وقتی حالت تدافعی به خود می گیرید، به دیگران یاد می دهید که نمی توانید انتقاد را به خوبی تحمل کنید. این بدان معناست که در آینده، زمانی که واقعاً به بازخوردی نیاز دارید، افراد نزدیکتان به احتمال زیاد یا از آن بازخورد خودداری کرده یا دروغ می گویند که احساس بهتری داشته باشید، زیرا می ترسند حالت تدافعی بگیرید.

ویژگی های خود آگاهی

ویژگی های خود آگاهی و آمادگی برای خواستن

 

به طور خلاصه، از بهترین راه ها برای یادگیری بیشتر درباره خود و بهبود خودآگاهی، دریافت بازخورد عینی از دیگران است، اما برای این کار باید ناراحتی ناشی از انتقاد را تحمل و به هر قیمتی از حالت تدافعی دوری کنید.

اگر بتوانید به خوبی بازخورد بخواهید و دریافت کنید و آن را به عادت تبدیل سازید، خودآگاهی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. واقعیت این است که اگر از عقیده بترسید، نمی توانید در زندگی به برتری برسید.

5. در ارزش های خود تأمل می کنند

بسیاری از مواردی که تا کنون در مورد آن بحث کرده ایم، عمدتاً منفی بوده و به معنای افزایش خودآگاهی از طریق اذعان به درد و ترس و ناامنی صورت پذیرفته است. البته روی دیگر سکه در مورد ویژگی های خود آگاهی اهمیت کمتری ندارد، موضوع شفاف سازی در مورد ارزش های خود خواهد بود. اینکه چه چیزی برایتان مهم است و چگونه به دنبال آن بروید.

ویژگی های خود آگاهی و صبر کردن

افراد بسیار خودآگاه عادت دارند که به طور مرتب ارزش های خود را در نظر بگیرند. در حالی که آنان همیشه سعی می کنند از چیزهایی که ممکن است به طور ناخودآگاه از آنها اجتناب کنند، آگاه باشند، همچنین در تلاش هستند تا آنچه را که واقعاً در زندگی خود می خواهند، روشن کنند. این می تواند به طرز شگفت انگیزی دشوار باشد.

برای یک چیز، حرکت به سمت چیزهایی که به نظر مهم یا با ارزش به نظر می رسند، اما ممکن است نباشند، آسان است. نکته مهم تر تفکر خواهد بود. به طور مثال دنبال کردن کار برای دسترسی به ترفیع یا افزایش دستمزد بعدی در محل کار، حتی اگر به معنای صرف زمان کمتر با خانواده و دوستانتان باشد.

خرید آن آیفون جدید به این دلیل که عالی است و مطمئناً شما را به سمت بازده بیشتر سوق می دهد، حتی اگر اصلاً برای دوران بازنشستگی پس انداز نکنید.

نکته این است که مرز بین مقادیر واقعی و جعلی می تواند به طرز شگفت آوری نازک باشد. حتی اگر واضح باشد، اغلب گرایش خواسته ها به مراتب قوی تر از ارزش ها و آرزوهای بلندمدت است. همه اینها یعنی ضروری است که به طور مرتب مشخص کنید که واقعاً دنبال چه چیزی در زندگی هستیم.

افرادی که ویژگی های خود آگاهی، به خصوص تفکر را دارند، معمولاً از مکانیسمی برای انجام مداوم این کار بهره می برند.

سخن آخر

اگر کل این بحث در مورد انعکاس ارزش ها و ویژگی های خود آگاهی شما بلند، پیچیده و شاید کمی ترسناک به نظر می رسد، با لیست شروع کنید.

صبح شنبه نیم ساعت وقت بگذارید و با یک فنجان قهوه یا چای خوب، خودکار و کاغذ خالی بنشینید. فقط شروع به یادداشت کارهایی کنید که دوست دارید انجام دهید، یاد بگیرید، انجام دهید یا به طور کلی رویای آنها را دارید.

این تمرینی عالی برای روشن کردن ارزش ها است و باعث می شود بیشتر در مورد آنچه واقعاً برایتان در زندگی مهم است فکر کنید. در واقع، آگاهی از ارزش های خود و انعکاس هرازچندگاهی آنها گامی بزرگ در جهت تحقق آنهاست. رمز موفق شدن در مسیر زندگی افراد خود آگاه همین موارد است.

منبع:

https://hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it

 

3.5/5 - (13 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx