یافتن جهت مثبت

Add a Comment
10 Min Read

همه افراد دوست دارند که زندگی بهتری را تجربه کنند و از آن لذت بیشتری ببرند. در واقع احساس رضایت افراد از زندگی تا حدی بستگی به این دارد که تا اندازه از فعالیت های فردی خود خشنود هستند. درست است که احساس رضایت و خشنودی تا حدی مربوط به این موضوع است که اوضاع و شرایط کلی پیرامون فرد و جامعه چگونه است. اما مهم ترین بخش زندگی فرد مربوط به خود او است؛ در واقع خود فرد است که تعیین کننده کیفیت زندگی در همه جنبه های آن است. طبیعی است که افراد تمایل به ارتقای کیفیت زندگی خود هستند، اما این اتفاق خود به خود و ناگهانی انجام نمی گیرد. برای دست یابی به این مهم، باید در مسیر صحیح قرار گرفت تا اتفاقات مثبتی را برای زندگی رقم زد. به عبارت بهتر، یافتن جهت مثبت برای زندگی شیوه ای است که فرد را به سوی اتفاقات بهتر و زندگی مطلوب تر سوق می دهد. این مقاله به موضوع یافتن جهت مثبت برای زندگی مناسب تر پرداخته است، پس آن را مطالعه کنید.

یافتن جهت مثبت و خود بودن

افراد  به دنبال این نکته هستند که بهترین “خود” را زندگی کنند؛ به عبارت بهتر دوست دارند در همه زمینه ها به بهترین حالتی که می توانند باشند تبدیل شوند. در واقع افراد تمایل دارند که به بهترین نسخه خود دست پیدا کنند که شاید یک هدف دست نیافتنی به نظر برسد و تلاش برای دست یابی به آن با چالش های زیادی مواجه شود. به این منظور باید در جهت مثبتی گام بردارند؛ اما تشخیص جهت مثبت آسان نیست و دشواری های خاص خود را است. در ادامه سه نکته مطرح شده است که در یافتن جهت مثبت می تواند افراد را یاری دهد.

این نکته ها باید سبب شوند که کارهای روزمره و زندگی، احساس لذت بیشتری به فرد بدهد و او را در جهت مثبت هدایت و راهنمایی کند و بدین گونه سبب رشد فردی شود. شاید در ابتدا ممکن باشد مجموعه ای از موارد را رها کنید.

آموخته های زیادی را در این باره می توان به دست آورد؛ آموخته های کاربردی که جهت حرکت کردن در جهت مثبت به افراد راهنمایی می دهد. به طور مثال در جایی مطرح شده است که بهترین نسخه هر فردی مجموعه ای از هدف ها و مقصدهای او را در بر می گیرد. در ادامه سه مورد برای یافتن جهت مثبت که به زندگی بهتر منجر می شود، بیان شده است.

  • تمرکز انرژی: دستاوردها و اهداف فردی هر کس باید به حد کافی همواره مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال پرداختن و توجه بیش از حد به کار اشخاص دیگر و مطالعه تبلیغات دیگر افراد در شبکه های اجتماعی سبب می شود که فرد به مقایسه خود با آنها بپردازد که حاصلی جز افکار نامطلوب در پی نخواهد داشت. بنابراین هر فردی باید بیاموزد که چگونه در یافتن جهت مثبت تلاش کند. به عبارت بهتر هر فردی باید به صورت دقیق دریابد که چه هدفی دارد و چه گامی برای آن برداشته است و ادامه مسیر به چه صورت خواهد بود. در واقع رفتار دیگر افراد نباید مانع از اجرای اهداف او شود. قرارگیری در مسیر درست و صحیح و به اصطلاح جهت مثبت می تواند فعالیت های فراوانی را پوشش دهد و در واقع گسترده باشد. همین میزان تمرکز مورد بحث باید در مسیر هدف های بلندمدت هم استفاده شود. باید به یک دیدگاه صریح و شفاف از مواردی که به عنوان هدف در زندگی قرار دارند، رسید و آن را به صورت برنامه ای بلند مدت تنظیم کرد. پس نباید فرد تنها آنچه را انجام دهد که تصور درستی از آن دارد؛ بلکه باید مسیر برنامه ریزی شده ای داشته باشد و هدف تعیین کند. در واقع فرد باید یک تصویر واضح از خود، خانواده، شغل و دیگر فعالیت های روزانه مربوط به خود را در ذهن خود تصور کند. در این صورت است که می توان با مشاهده این تصویر، گام های لازم برای دست یابی به آن را انجام دهد و اطمینان دارد که تلاش برای این گام ها برای وی ارزشمند است.

یافتن جهت مثبت

یافتن جهت مثبت و احساس رضایت از زندگی

  • نحوه تشخیص و برخورد با مشکلات: مواجهه با موقعیت های ناامیدکننده و غیرقابل کنترل ممکن است در زندگی هر فردی رخ بدهد؛ اما تنها زمانی می توان آنها را مشکل تلقی کرد که خود فرد این تصمیم گیری را کند. یافتن جهت مثبت زندگی تا حدی به این موضوع وابسته است که این موضوعات چگونه یک مشکل تشخیص داده می شوند و در صورت مشکل بودن چگونه باید حل شوند. به طور مثال می توان به برخی اتفاق های ناخوشایند به عنوان ناسازگاری (نه مشکل) نگاه کرد. به عنوان مثال، شیر خریداری شده در اتومبیل شخصی می ریزد و دیگر لوازم را خیس می کند. آیا این مشکل است؟ فرد باید پیش از اینکه از این رخداد عصبانی شود، لحظه ای مکث کند و به تفکر در این رابطه که آیا این موضوع، اهمیتی برای عصبانی شدن دارد؟ پاسخ منفی است. این مشکل نیست و می توان آن را پذیرفت و اجازه اثرگذاری منفی بر دیگر فعالیت های روزانه همان روز را نداد. مثال دوم در مورد یک فوریت پزشکی است؛ بله این یک مشکل قابل مشاهده است، باید حل شود و در جهت برطرف کردن آن تلاش صورت گیرد. در مورد این دو اتفاق، تشخیص مشکل، آسان و واضح بود. اما تصمیم گیری در دیگر موارد زندگی به این اندازه شفاف نیست. اگر فرد در موقعیتی قرار گرفته است که نحوه کنار آمدن با آن را نمی داند و این موضوع، فضای ذهن او را دربرگرفته است، باید آن را به گونه ای ساده کند که با مهم ترین هدف او مطابقت داشته باشد. به احتمال زیاد در این صورت متوجه خواهد شد که پیچیدگی این موضوع بسیار کمتر از حد تصور است یا در صورت تشخیص موضوع به عنوان یک مشکل کامل از ریشه آن آگاهی پیدا کند و اطلاعاتی راجع به چگونگی حل شدن آن به دست آورد.

یافتن جهت مثبت

یافتن جهت مثبت و مسیر خوشبختی

  • ساختن ذهن: اینکه فردی بخواهد به بهترین نسخه از خود تبدیل شود باید صبور باشد زیرا این اتفاق به صورت یک باره و ناگهانی نمی افتد. باید به مرور زمان با تمرین و تکرار به احساس رضایت و شادی در تمام ابعاد زندگی رسید و آن را افزایش داد. اگر بتوان این فرآیند را مانند یک ماهیچه و یا یک مهارت در نظر گرفت می توان به درک بهتری از آن رسید. برای تقویت ماهیچه حداقل باید روزی پنج دقیقه به پیاده روی و دویدن پرداخت و یا برای افزایش مهارت در آشپزی روزانه حداقل پخت یک غذای ساده و کوچک را باید در برنامه روزانه قرار داد. پسدر راستای تقویت یک ماهیچه و یا موفقیت در مهارتی، هر روز باید تعهد به تلاش و پیشرفت را داشت. تمرین برای پیدا کردن بهترین نسخه فردی، هر شخصی را در یافتن جهت مثبت کمک می کند و سبب می شود تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کند. نمی توان گفت تصمیم ها همواره به صورت کامل صحیح و یا اشتباه هستند، این موضوع به شرایط و موقعیت بستگی دارد؛ در هنگام تصمیم گیری باید دقت داشت که این تصمیم در طولانی مدت چه اثری بر روند زندگی خواهد گذاشت.

سخن آخر

این مقاله به موضوع یافتن جهت مثبت برای زندگی پرداخته است تا بتواند راهکارهایی برای زندگی مطلوب تر ارائه بدهد و احساس رضایت و شادمانی فردی افزایش یابد. اکثر افراد در تشخیص این موضوع که آیا این رویداد مشکل محسوب می شود دچار سردرگمی و خطا می شوند. بعد از تشخیص مشکل نیز باید به این نکته توجه کرد که این مشکل تا چه حد و اندازه ای ارزش و اهمیت توجه کردن دارد. این مقاله سه راهکار ارائه کرده است تا از طریق آن ضمن کنار گذاشتن مواردی که مشکل محسوب نمی شوند، با تمرکز انرژی و تغییرات ذهنی، جهت مثبت و برنامه زندگی مطلوب را پیدا کرد. باید اطمینان حاصل کرد که یافتن جهت مثبت زندگی به برنامه ریزی برای زندگی بهتر منجر خواهد شد و فرد را در مسیر صحیح خوشبختی قرار خواهد داد.

منبع :

https://www.success.com/what-it-really-means-to-be-your-best-self-3-tips-for-finding-positive-direction/

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx