تاثیر هم نشینی با افراد منفی گرا در زندگی چیست؟

1 نظر
13 دقیقه زمان مطالعه

ما در زندگی خود تحت تاثیر عوامل زیادی در پیرامون خودمان هستیم. عواملی که می توانند هم تاثیر مثبت روی ما داشته باشند و هم تاثیر منفی. از جمله عواملی که می تواند روی افکار، باورها، رفتار و زندگی ما تاثیر بگذارد، حضور افراد منفی در زندگی ماست. کلا همه ما تحت تاثیر افراد پیرامون خود مثل اعضای خانواده، دوستان، همکاران و دیگر افراد جامعه هستیم. اما هم نشینی با افراد منفی گرا ممکن است تاثیرات منفی و مخربی روی زندگی ما داشته باشد.

همان طور اگر شما معتقد باشید که چیزی امکان پذیر و دست یافتنی است، برای رسیدن به آن تلاش می کنید، علم می آموزید و زندگی تان را صرف رسیدن به آن می کنید. ولی وقتی اعتقاد داشته باشید که چیزی در زندگی تان غیر ممکن و نشدنی است، هرگز برای رسیدن به آن تلاش نمی کنید و این فکر غیرممکن بودن شما را از تلاش برای آن مایوس می کند.

نقش افراد منفی گرا

نقش افراد منفی گرا هم در زندگی شما تقریبا به همین شکل است. متاسفانه بسیاری از چیزهایی که در زندگی ما به عنوان امری غیرممکن پذیرفته می شود به دلیل تاثیر دوستان، همکاران و حتی اعضای خانواده است. البته نه به این معنی که چون ما مطیع محض افکار، حرف ها و رفتارهای دیگران هستیم، خیر بلکه بخاطر دیدن یا شنیدن تجربیات آنها و عدم تجربه داشتن خود در آن زمنیه است. ممکن است ما فرصت تجربه کردن در آن زمینه را ندشاته ایم و صرفا به حرف ها و تجربیات اطرافیان خود اکتفا کرده ایم. بنابراین ما خواه یا ناخواه تحت تاثیر دیگران قرار می گیریم.

اما ما در این مقاله به شما نشان می دهیم که چطور هم نشینی با افراد منفی گرا می تواند روی افکار و باورهای شما و درنتیجه روی زندگی و دستاورهای تان تاثیر منفی بگذارد.

چگونه افراد منفی ذهن مان را برنامه ریزی می کنند

ذهن ما با تکرار و تمرین قابل برنامه ریزی است. این یکی از تکنیک های قانون جذب است برای اینکه بتوانید به مرور زمان افکار و باورهای تان را تغییر دهید. یکی از این تکرار ها و تمرین ها هم می تواند حرف های دیگران باشد. بخصوص افراد نزدیک به ما که هر روز آنها را ملاقات می کنیم و یا افرادی که با آنها زندگی می کنیم.

یکی از دلایلی که بیشتر افراد عاشق کسانی می شوند که هر روز آنها را ملاقات می کنند، این است که ذهن تان بر پایه یک روند مداوم توسط آنها برنامه ریزی می شود. یا دلیل اینکه ما به دنبال خرید اجناس برند و مارک هستیم این است که ذهن مان توسط حرف ها و افکاری که هر روز با تبلیغات شان روی ما اثر می گذارند، برنامه ریزی می شود.

البته تمام این برنامه ریزی هم همیشه جواب نمی دهد چون برای اینکه یک حرف یا یک تفکر به باور تبدیل شود شما باید به منبع آن اطمینان و اعتماد داشته باشید. پس متوجه می شویم که اگر فردی منفی نگر و قابل اعتماد در اطراف خود داشته باشیم و با چنین فردی همنشین باشیم، چه خطری در کمین ما است.

نقش دوستان منفی نگر

دوستان منفی نگر نه تنها فقط ذهن مان را با افکار و ایده های منفی برنامه ریزی می کنند بلکه در نهایت منجر به تعریف ما از واقعیت زندگی مان، توانایی های مان و انتظارات زندگی مان می شوند. یک فرد منفی گرا ممکن است به طور غیر مستقیم و با تعریف کردن یک داستان حقیقی و مستند به شما بیاموزد که چطور از بازار کار ترس داشته باشید. یا با بیان نمونه ای شکست خورده از رابطه عاشقی و رمانیتک، شما را از ازدواج با کسی که عاشقش هستید بترساند.

هم نشینی با افراد منفی گرا

این افراد منفی نگر هرگز به طور مستقیم به شما نمی گویند که چنین باوری داشته باشید بلکه با بیان داستان ها و ماجراهای حقیقی و مستند به شما به طور مستقیم این باور و اعتقاد را تلقین می کنند که آنها را از این به بعد به حقیقتی درست در زندگی تان بپذیرید. به همین دلیل است که شما آنها را به عنوان باورهای زندگی تان در ذهن تان راه می دهید.

جلوگیری از تاثیر پذیری از افراد منفی نگر

هم نشینی با افراد منفی گرابسیار سخت و دشوار است. آنها در کنار تمام آسیب هایی که به خودشان می زنند و شکست هایی که در زندگی نصیب شان می شود، باعث صدمه زند به اطرافیان خودشان هم می شوند. در اکثر مواقع اینگونه افراد به طور ناخودآگاه این رفتار را دارند و خودشان متوجه تاثیر منفی رفتارها و حرف های شان روی زندگی خود و دیگران نیستند. در برخی موارد هم ممکن است آگاهانه چنین واکنش هایی نشان دهند که احتمالا بیشتر از گروه اول از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.

بهترین راه برای دوری کردن از تاثیرات منفی افراد منفی نگر این است که آنها را از اطراف تان حذف کنید و یا از آنها دوری کنید. اگر چنین امکانی برایتان وجود نداشت، و مجبور به زندگی کردن و یا کار کردن با اینگونه افراد بودید، می توانید تکنیک هایی را به کار بگیرید که اثر منفی حرف ها و رفتارهای آنها را روی خودتان کمتر و یا خنثی کنید.

افراد را آگاه کنید

اگر متوجه شدید که چنین فرد منفی نگری به طور ناخودآگاه چنین رفتاری دارد و ارتباط با او برایتان بسیار سخت و دشوار است سعی کنید او را از این ویژگی رفتاری اش آگاه کنید. سعی کنید او را متوجه عواقب و اثرات منفی رفتاری اش کنید. در خیلی از مواقع چنین افرادی متوجه رفتارشان نیستند و وقتی از ما هشداری را دریافت کنند، سعی می کنند کمی آگاهانه تر مراقب حرف ها و واکشن های شان باشند. اگر هم به هشدار شما اعتنایی نکرد و رفتارش را اصلاح یا تغییر نداد، فاصله تان را از او بیشتر کنید چون حرف ها و رفتارهای منفی او تاثیرات مخربی روی شما خواهد داشت.

شما می توانید از تکنیک های زیر برای مقابله با تاثیرات و انرژی های منفی که از سمت افراد منفی نگر به سمت شما می آید، جلوگیری کنید:

– به چالش کشیدن بحث

سعی کنید نسبته به حرف هایی که افراد منفی نگر به شما می زنند با هوشیاری برخورد کنید. هر چیزی که از آنها می شنوید، مخصوصا حرف های منفی را فورا نپذرید. در عوض سعی کنید ادعا های شان را به چالش بکشید و از آنها بخواهید که برای حرف ها و ادعاهای شان مدرک و شاهد ارائه کنند و درستی حرف های شان را ثابت کنند. حتی اگر آنها تجربه شخصی خود را و یا داستانی از زندگی شخص دیگری را به عنوان مدرک و شاهد برای شما تعریف و ارائه کردند، باز هم نپذیرید و به آنها بگویید که صرفا یک داستان و یا نمونه نمی تواند اساس و بنیان یک حقیقت و یک باور کلی باشد و شما نیاز به مدارک و شواهد بیشتری دارید تا با این قضیه موافقت کنید و یا درستی آن را تایید کنید.

– ریشه یابی افکار و حرف های منفی

 هر کسی معمولا درباره باورها و اعتقادات شخصی خودش حرف می زند و سپس تلاش می کند آن را به همه دنیا تعمیم دهد و ادعا کند که این باور مانند یک قانون کلی برقرار است. این امری طبیعی است چون انسان ها با عینک خودشان به دنیا نگاه می کنند و دنیا را از دریچه نگاه خودشان می بینند. هنگام هم نشینی با افراد منفی گرا هم همین است و آن ها با عینک منفی نگری خوشان دنیا را می بینند و درنتیجه افکار و باورهای منفی دارند. به همین دلیل سعی می کنند به دیگران هم باورهای منفی شان را انتقال دهند.

از طرفی، بیشتر مردم سعی می کنند با سرزنش کردن دیگران بخاطر اشتباهات خودشان از من خودشان دفاع کنند. مثلا اگر دختری پسری را به دلایلی از خودش براند، پسر بجای اینکه اقرار به اشتباهش کند تا بگوید که چه معایبی دارد، می گوید او دختری افاده ای است. البته او طبق توانایی ها و بضاعتش بهترین عملکرد را داشته و اینگونه فکر می کند که مشکل از خود او نیست و به این واکنش از خودش حمایت و دفاع می کند ولی کدام یک از ما کاملا شبیه دیگری است؟ همه ما آدم ها خصوصیات متفاوتی داریم. اگر کسی در انجام کاری شکست خورده باشد و یا تجربه تلخی داشته باشد، دلیل نمی شود که دیگران هم همین وضع را تجربه خواهند کرد.

– عوض کردن موضوع با حرفی مثبت

یکی از دیگر تکنیک هایی که می توانید در مقابله با انرژی منفی اینگونه افراد بکار ببرید این است که بالافاصله حرف آنها را قطع کنید و حرف مثبتی به میان بکشید. مثلا جنبه مثبت ماجرایی را که او تعریف می کند را برای تغییر جو منفی حاکم انتخاب کنید. این تکنیک بخصوص برای افرادی که به ناخودآگاه حرف ها و افکار منفی شان را به دیگران منتقل می کنند به خوبی جواب می دهد و حتی خود آنها هم ممکن است از این بحث استقبال کنند.

-رد کردن موضوع

اگر از نادرست بودن حرف ها و ادعاهای طرف مقابل تان کاملا مطمئن هستیم به او اجازه پیشروی ندهید و همان ابتدا حرف های او را رد کنید. برای اینکه از اصرار و پافشاری او برای ادامه دادن حرف هایش و دفاع از ادعاهایش جلوگیری کنید، تجربه ای از زندگی خود یا دیگران را به عنوان مدرکی برای درستی ادعای خود برای او تعریف کنید تا انرژی های منفی او را خنثی کنید.

هم نشینی با افراد منفی گرا به مرور زمان ممکن است روی افکار، باورها و حتی رفتارهای شما هم تاثیر بگذارد. اگر با این موضوع هوشیارانه و با آگاهی و دقت برخورد نکنید ممکن است خودتان هم بعد از مدتی تبدیل به یک آدم منفی نگر و شکست خورده در زندگی تان شوید. البته این درست نیست که تمام آدم های منفی نگر انشان های کاملا شکست خورده ای در زندگی شان هستند. خیر . حتی ممکن است آنها موفقیت هایی هم درزندگی شان داشته باشند ولی این انرژی منفی حاکم بر زندگی شان باعث سلب آرامش و شادی خودشان و اطرافیانش می شود و بدون آنکه متوجه شوند به این سبک زندگی ناسالم خو گرفته اند.

۴.۲/۵ - (۱۳ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx