رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه

تاثير مثبت انديشي در حذف منفي گرايي در زندگي چيست؟

مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

همه ما با اجازه دادن به افكار منفي باعث منفي نگري در زندگي مي شويم. همه ما انسان ها افكار منفي را راحتتر از افكار مثبت به ذهن مان راه مي دهيم چون شكايت و گله كردن خيلي راحت تر از اين است كه جنبه هاي مختلف هر چيز را بررسي كنيم و بعد مثبت قضيه را كشف كنيم. با اين حال، اگر ما از تاثير آن تفكرات منفي، چه در همان لحظه و ساعت و چه در دراز مدت آگاه بوديم، مطمئنا رفتار متفاوتي داشتيم. بهتر است در این مقاله به بررسی تاثیر مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی خواهیم پرداخت.

منشا افكار منفي

افكار منفي ما توسط الگوهاي ساخته شده از باورها و اعتقادات خود ما نشات مي گيرند. باورهاي غلطي درباره خودارزشي، اعتماد بنفس، امنيت، پول، مردم، زندگي و هر چيز ديگر. مثلا شما ممكن است در دوره اي از زندگي تان فكر كنيد كه چقدر زندگي سخت و دشوار است. بعد از اين، هر بار ديگر كه به اين موضوع فكر كنيد كه زندگي برايتان سخت شده، اين تفكر را تقويت مي كنيد و درنتيجه به مرور زمان تبديل به يك باور در ذهن شما مي شود. مثلا ممكن است همين حالا شما يك فرد 42 ساله باشيد با اعتقاد كامل به اينكه زندگي سخت است چون در تمام زندگي تان عادت كرده ايد كه آن را باور كنيد.

هيچ وقت براي كنكاش در افكار و باورهاي تان دير نيست. درست است كه  خودشناسي و درك درست از خود وقت گير و زمان بر است ولي پاداش اين تلاش و سختي چيزي بسيار ارزشمند است. چون بعد از آن شروع مي كنيد به ديدن تصويري واضح تر از خود و متوجه مي شويد كه چه بارها و اعتقاداتي در ذهن تان باعث مي شود كه با منفي نگري به دنيا و زندگي بنگريد.

تاثيرات منفي نگري در زندگي چيست؟ 

تاثير روحي:

احساسات منفي ممكن است باعث بروز خشم، حساسيت يا حتي اضطرابي و افسردگي شود و درنتيجه باعث تشديد احساسات ناخوشايند ديگر شود.

تاثيرات جسمي:

وقتي منفي نگري از انرژي ما ساطع شود، سيستم دفاعي بدن ما تضعيف مي شود. علاوه براين، احساسات شديد منفي نگري باعث اختلالات تغذيه مي شود. اختلالاتي مثل پرخوري، يا بي اشتهايي.

بستن دريچه مثبت نگري:

وقتي ما در افكار منفي غرق شويم، به طور ناخودآگاه فاكتورهايي را كه باعث مثبت نگري و پيشرفت زندگي ما مي شوند را جذب نمي كنيم. درعوض، شرايطي را جذب زندگي خود مي كنيم كه افكار منفي و غلط ما را حمايت مي كنند و درنتيجه در اين دام منفي نگري گير مي كنيم.

درواقع وقتي ما در افكار منفي خود مي مانيم، مدام افكار واتفاقات منفي بيشتري را جذب مي كنيم.

تاثير منفي روي ديگران:

تا بحال به اين فكر كرده ايد كه با منفي نگري تان تا چه حد مي توانيد روي ديگران تاثير بگذاريد؟

تصور كنيد وقتي يك دوست، فردي از افراد خانواده يا هر همكار روز بدي داشته يا در حالت خوبي نيست، چه حسي داريد وقتي با او حرف مي زنيد يا در كنار او مي نشينيد.

همين اتفاق براي كساني مي افتد كه وقتي با شما كه غرق در منفي نگري تان هستيد، روبرو مي شوند، با شما حرف مي زنند و با شما وقت مي گذرانند.

هدر دادن زمان:

به تاثيرات افكار منفي كه در بالا گفته شد، نگاهي بياندازيد. مي توانيد حتي يك فايده از منفي نگري را نام ببريد؟

تاثيرات منفي نگري در بدن:

يكي از عواقب منفي نگري بيماري ها و عوارض جسمي است. لوييس هاي ادعا مي كند كه افكار منفي عجين شده با باورهاي تان و احساسات منفي كه رها نشوند و مدت ها در ذهن و وجود شخص بمانند، ممكن است حتي باعث سرطان شوند.

بنابراين بايد سعي كنيد افكار منفي را خودتان و ذهن تان دور كنيد. تغيير افكار منفي به افكار مثبت و مثبت انديشي مي تواند به شما در اين راه كمك كند. براي رهايي از منفي نگري نيازي نيست با آن بجنگيد بلكه فقط سعي كنيد آن را با مثبت انديشي جايگزين كنيد. بارهاي منفي به درد نخود و مضر را با افكار مثبت سازنده و مفيد عوض كنيد.

تاثيرات مثبت انديشي

وقتی تاثیر مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی را بررسی می‌کنیم، منطقي است كه مثبت انديشي را براي زندگي مان انتخاب كنيم. چون تاثيرات مثبت انديشي روي زندگي بسيار متفاوت از منفي نگري است. وقتي بپذيريم كه افكار منفي مان را تغيير دهيم و قدمي فراتر برداشته و با مثبت انديشي به زندگي بنگريم،‌احساس بهتري به زندگي خواهيم داشت.

مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

اگر ما درباره تاثيرات درازمدت مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی شناخت داشتیم، آگاهانه انتخاب مي كرديم كه به جاي منفي نگري از افكار مثبت در زندگي مان استفاده كنيم.

تاثيرات مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

بهبود حالت عمومي با مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

مثبت انديشي منجر به حالات روحي خوبي مي شود و در شما آرامش، شادي، لذت، انرژي سرزندگي و خوش بيني ايجاد مي كند. افكار مثبت لبخند به روي لبانتان مي نشاند.

تاثيرات جسمي

مطالعات زيادي در زمينه بررسي تاثيرات مثبت انديشي بر سلامت و وضعيت جسمي فرد شده است و اين مطالعات نشان مي دهد كه بيماري ها و ناراحتي هاي جسمي در افراد مثبت انديش زودتر بهبود پيدا مي كند.

باز كردن دريچه خوشبختي و سعادت با مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

وقتي افكار منفي را از خودتان دور كنيد و در عوض به افكار و باورهاي مثبت اجازه دهيد كه ذهنتان را پر كنند، اين اتفاق باعث مي شود كه مدام اين افكار مثبت تقويت و افزايش يابند. بنابراين، مدام انرژي ها و اتفاقات مثبت را به سمت خودتان جذب مي كنيد. ماندن در اين وضعيت مثبت انديشي و حفظ اين ثبات باعث كمك به شما و رسيدن به اهداف و موفقيت هاي تان در زندگي مي شود.

به دفعاتي از زندگي تان فكر كنيد كه در حال روحي خوبي بوديد و همزمان با آن اتفاقات خوبي برايتان افتار كه در آن لحظه تمام نيازهاي تان از زندگي برآورده شد. اين قدرت مثبت انديشي است.

ارتباط با ديگران

وقتي شما مثبت نگري را تمرين مي كنيد، با مثبت نگري به همه چيز نگاه مي كنيد و در حال روحي خوشايندي هستيد، راحت تر با افراد ديگر ارتباط برقرار مي كنيد چون ديگرا نگران افكار منفي و مشكلات روحي تان نيستيد.

از طرفي وقتي شخصي با انرژي مثبت باشيد، ديگران از حضور شما لذت مي برند و مدام مشتاق ملاقات با شما هستند.

حركت در مسير درست براي رسيدن به چيزي كه مي خواهيد:

مثبت انديشي و افكار مثبت باعث روشن فكري و تفكر منطقي مي شود و درنتيجه يك روحيه شجاع براي شروع حركت به سمت خواسته ها و اهداف زندگي مي شود. افراد مثبت انديش انرژي مثبت بيشتري هم نسبت به ساير افراد دارند و درنتيجه در هر كاري كه شروع مي كنند، سريع تر و موفق تر عمل مي كنند.

پشتكار و پافشاري

پافشاري و اصرار به افكار مثبت كليد موفقيت در به دست آوردن تفكر و ديدگاه مثبت نگري است. چون زماني كه تصميم بگيريد منفي نگري و افكار منفي را از خودتان دور كنيد، تا مدتي همچنان با آنها درگير هستيد و ممكن است باز هم به ذهن تان برگردند و ذهن تان را درگير خود كنند. تنها راه براي اينكه بتوانيد موفق به جايگزيني افكار منفي با افكار مثبت شويد اين است كه با اصرار و پافشاري روي مثبت نگري سعي كنيد خود را در اين مسير حفظ كنيد و بر قدرت افكار و باورهاي منفي قبلي تان غلبه كنيد.

شما نمي توانيد اين تداوم مثبت نگري را حفظ كنيد مگر اينكه آن را تبديل به يك عادت در زندگي تان كنيد. هيچ رازي در خلق مثبت انديشي وجود ندارد بلكه مثبت انديشي فقط يك مسئله رفتار مداوم و بي وقفه براي اصرار به داشتن افكار مثبت در طول يك دوره زماني مشخص است.

ترفندهايي براي مثبت اندیشی و حذف منفی گرایی

ما هر روز در زندگي مان با افكار منفي مواجه هستيم. وقتي درباره آينده خود فكر مي كنيم و يا احساس ترس مي كنيم. آنها در خيلي از مواقع تحت كنترل و اختيار ما نيستند و به طور ناخودآگاه پيش مي آيند.

بخصوص افرادي كه در جوامع غربي زندگي مي كنند، توسط رسانه هايي احاطه شده اند كه مدام الگوهاي فكري منفي به خورد مردم مي دهند. تيترها و عنوان هاي خبري معمولا درباره جنگ، اختلافات، تصادفات، تجاوز و هر نوع دشمني و تهديد در سراسر جهان است. اصلا ماهيت خبر ايجاد اضطراب و ترس است.

پس خيلي تعجب برانگيز نيست اگر ما به طور عادي تمايل به فكر كردن درباره چيزهاي منفي داريم.

خلاصي از افكار منفي

با وجود تمام عوامل تاثيرگذار در ايجاد افكار و باورهاي منفي در ذهن تان، شما مي توانيد ياد بگيريد كه چطور با مثبت نگري و مثبت انديشي با اين افكار منفي و با منفي نگري مقابله كنيد. ما در اينجا به شما چند روش براي جايگزيني افكار منفي با افكار مثبت توصيه مي كنيم:

  • با توجه به اينكه ما با تمركز بر روي چيزي باعث جذب آن مي شويم، پس هر وقت كه فكري منفي به ذهن تان خطور كرد، روي آن تمركز نكنيد و سريع فكرتان را به سمت چيز ديگري منحرف كنيد. همين كه تلاش كنيد كه اين افكار منفي را در ذهن تان متوقف كنيد، زمينه را براي ورود افكار مثبت به ذهن تان آماده مي كنيد.
  • سعي كنيد در لحظه اي كه دچار منفي نگري مي شويد از خودتان بپرسيد كه اين افكار منفي شما تا چه اندازه واقع گرايانه و منطقي است. بيشتر افكار منفي ما درنتيجه ترس ها و نگراني هاي لحظه اي ما است. در خيلي از مواقع افكار منفي ما حتي واقعيت هم ندارند و وقتي دقيق تر به موضوع نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در تمركز كردن بر روي بعد منفي مسئله زياده روي كرده ايم.
  • ذهن شما فقط يك ابزار و وسيله در دست شماست. وقتي مي توانيد تصويري مثبت و خوب از يك اتفاق يا مسئله بكشيد، چرا تصويري زشت از آن را ترسيم كنيد. از ابزار مغزتان به شكلي استفاده كنيد كه به نفع شما رفتار كند نه به ضرر شما. هميشه در هر اتفاقي مي توان جنبه مثبت قضيه را پيدا كرد و بر اساس آن داستاني مثبت در ذهن خلق كرد.
3.5/5 - (4 امتیاز)
شاید این ها را هم دوست داشته باشید
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
×
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx