روان شناسی شکست و هر آن چیزی که باید دررابطه با آن بدانید

یک نظر اضافه کنید 1
18 دقیقه زمان مطالعه

روان شناسی شکست یکی از موضوعات مهمی است که در زندگی شخصی و کاری باید به آن توجه داشته باشید، براین اساس می توان گفت، شکست موضوع اجتناب ناپذیر در زندگی است. پس بهتر است راه های مواجهه و پذیرش آن را بیاموزید.

در این مقاله سعی می شود که به روان شناس شکست و هرآنچه که درباره شکست نیاز دارید بدانید، ارائه می شود. مورد بعدی که باید به آن توجه داشته باشید، ماهیت شکست در زندگی است. این موضوع برای افراد در تمام بازه های زندگی شان اتفاق می افتد.

پس بعد از هر شکست سعی کنید، دوباره به فعالیت های مثبت خود در زندگی ادامه دهید.

روان شناسی شکست و راه های مواجهه با آن

یکی از موارد مهمی که در ابتدای راه برنامه در جهت افزایش جذب موفقیت و آگاهی در زندگی باید به آن توجه داشته باشید، روانشناسی شکست است. بهتر است در آغاز هر راهی در ذهن خود برنامه ایی برای روزهایی که با شکست مواجه می شوید، داشته باشید.

باتوجه به این موضوع در ابتدای شروع مسیر خود بهتر است، مزایا و معایب مواجهه با آن را بدانید و بعد اقدام به انجام دادن آن بکنید.

در ادامه به بررسی راه های مواجهه با شکست و دلایلی که افراد در زندگی با شکست مواجه می شوند را بیان می کنیم.

شکست را بپذیرید

شاید بتوان گفت، مهم ترین عامل در ابتدای شکست، پذیرش آن است. باتوجه به این موضوع سعی کنید اتفاقی که آن را تجربه می کنید را انکار نکنید.

انکار کردن شکست در آغاز ممکن است، برای شما خوشایند باشد. اما در ادامه شما را به فردی ضعیف تبدیل می کند. انکار شکست در بازه های بعدی و ادامه راه شما باعث می شود که دوباره با آن مواجه شوید و رشد و پیشرفتی در زندگی شما اتفاق نیفتد

شکست خود را بررسی کنید

مورد مهم دیگری که درباره روان شناسی شکست باید بدانید، بررسی دلایلی است که باعث ناکامی شما شده است. به این موضوع توجه داشته باشید که در بررسی دلایل شکست خود بهتر است واقع بین و منطقی باشید، به درستی مواردی که باعث عدم موفقیت شما شد را در نظر بگیرید و سعی کنید در ادامه مسیر آن را از برطرف کنید.

روان شناسی شکست

کمک بگیرید

از کمک گرفتن نترسید. راجع به اتفاقاتی که باعث شکست و ناکامی شما شده است، تحقیق و بررسی کنید و در نهایت اگر به تنهایی نتوانستید آن ها را تحلیل و بازبینی کنید، از افراد متخصص کمک بگیرید.

از کمک مشاوران و روان شناسان باتوجه به حوزه فعالیت های خود استفاده کنید که در نهایت با انرژی بیشتری مسیر خود را ادامه دهید.

به خودتان اعتماد کنید

بعد از هر شکست افراد با کاهش اعتمادبه نفس مواجه می شوند و به توانایی های فردی خود شک می کنند. در ابتدا می توان گفت این شرایط کاملاً طبیعی است و برای همه افراد اتفاق می افتد. مورد مهمی که در این بازه باید به آن توجه داشته باشید، اعتماد به توانایی هایتان است.

عواملی که باعث شکست شده است را بررسی کنید و در ادامه با انرژی بیشتری به مسیر خود ادامه دهید.

روان شناسی شکست

مسیر را ترسیم کنید

در جهت افزایش انرژی بهتر است، بعد از هر شکست نگاه دقیق و درست تری به خود و مسیر پیش رو داشته باشید، به همین جهت لازم است که به بازبینی مسیرتان بپردازید، اهداف خواسته های خود را بررسی کنید و با انرژی بیشتری به مسیر ادامه دهید.

ورزش کنید

یکی از عوامل مهم بعد از شکست تخلیه انرژی ناشی از اتفاقاتی که تجربه کردید است، باتوجه به این موضوع بهتر است، فعالیت های ورزشی را در برنامه های خود قرار دهید. سعی کنید در برنامه روزانه خود ساعتی را به انجام فعالیت های ورزشی اختصاص دهید و با برنامه ورزشی منظم به انجام فعالیت های بدنی بپردازید.

مراقبه کنید

برای افزایش آرامش روحی و روانی بعد از هر شکست لازم است که به بازیابی آرامش انرژی ازدست رفته خود بپردازید. باتوجه به این موضوع لازم است، مراقبه را در برنامه ریزی روزانه خود قرار دهید که در نهایت با انرژی بیشتری به ادامه فعالیت های خود بپردازید.

از تلاش دست نکشید

مورد دیگری که از روان شناسی شکست باید به آن توجه داشته باشید، تلاش دوباره است. از تلاش کردن برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان دست نکشید. سعی کنید، بعد از هر شکست با انرژی بیشتر برای اهداف و آرزوهای خود تلاش کنید.

استراحت کنید

به این موضوع توجه داشته باشید که بعد از هر شکست لازم است زمانی را استراحت کنید، برای بازگشت انرژی و حال خوب خودتان زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید و در آن زمان کاری انجام ندهید.

بعد از آن با انرژی و حال خوب بیشتر به برنامه و اهداف خود ادامه دهید.

از افراد منفی دوری کنید

باتوجه به این موضوع که بعد از هر شکست نیاز به آرامش روحی و روانی دارید، بهتر است از افرادی که باعث افزایش روحیه شما نمی شوند، دوری کنید. باتوجه به این موضوع سعی کنید، اطراف خود را با افرادی که به افزایش روحیه شما کمک می کنند، پر کنید که در نهایت باروحیه بهتری به انجام فعالیت های خود بپردازید

شکست یک فرصت است

دیدگاهتان را نسبت به شکست تغییر دهید، به این موضوع توجه کنید که بهتر است از شکست به عنوان یک موقعیت در راستای افزایش کارایی و عملکرد خود استفاده کنید.

با تغییر دیدگاهتان مسیر رشد و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی می کنید و در طولانی مدت به دستاوردهای بیشتری می رسید.

بنویسید

مورد دیگری که در روان شناسی شکست باید به آن توجه داشته باشید، نوشتن اهداف و حتی شکست هایتان است. باتوجه به این موضوع بهتر است روزانه زمانی را به نوشتن در برنامه های خود قرار دهید.

در ادامه می توان گفت نوشتن در طولانی مدت باعث منظم شدن افکار شما می شود و آرامش روحی و روانی شما را افزایش می دهد.

دیگران را مقصر ندانید

در هر شکست بهتر است دید درستی از نقش خود داشته باشید و اشتباه خود را بپذیرید، مقصر دانستن دیگران در نهایت تأثیری در رشد و پیشرفت شما ندارد، بهتر است، شرایط را به نحوی ادامه دهید که در طولانی مدت نقش مؤثری در پیشرفت شما داشته باشد.

توانایی های خود را بشناسید

بعد از هر شکست بهتر است به بازبینی توانایی های جسمی و ذهنی خود بپردازید و در طولانی مدت با رشد آنها باعث افزایش کارایی در اهداف و کسب وکار خود شوید.

عوامل محیطی را در نظر بگیرید

در هر شکست شما تنها نیستید، عوامل متعددی باعث شکست در اهداف شما شده است. باتوجه به این موضوع بهتر است، آن عوامل را بشناسید و قدم مؤثری در کاهش یا از بین بردن آن عوامل بردارید.

عصبانی باشید

خشم احساس طبیعی است که شما بعد از شکست تجربه می کنید، مورد مهمی که در این باره باید به آن توجه داشته باشید، توجه به این احساس است. با سرکوب عواطف و احساسات خود شرایط برای شما بهتر نمی شود.

احساسات خود را با افراد امین در میان بگذارید و به خود برای رشد و پیشرفت زمان دهید که در نهایت در بهترین زمان ممکن به خواسته و اهداف خود برسید.

انتظارات درست و منطقی

اگر کسب وکار تیمی دارید، بهتر است برای کاهش درصد شکست خود انتظارات دقیق و به جایی از افراد داشته باشید، به این موضوع توجه داشته باشید.

برای افزایش عملکرد و بازدهی در کارهای تیمی بهتر است، در ابتدای مسیر توانایی و قابلیت های اعضا را بسنجید و در نهایت با سپردن مسئولیت هایی در حد توان آنها از شکست جلوگیری کنید و عملکرد مجموعه را افزایش دهید

عادت های مخرب خود را بشناسید

به این موضوع توجه داشته باشید که برای جلوگیری از شکست و افزایش کارایی خود در طولانی مدت عادات مخرب خود را بشناسید و سعی کنید که در نهایت با از بین بردن این عادت ها توانایی و قابلیت های خود را افزایش دهید.

به این موضوع توجه داشته باشید که عادت های مخرب را در بازه های زمانی مختلف می توانید شناسایی کنید و با بررسی دقیقی آنها عملکرد خود را افزایش دهید

بازبینی اهداف

مورد مهم دیگری که در روان شناسی شکست باید به آن توجه داشته باشید، بازبینی اهدافتان است. بهتر است مسیری که طی کردید را بازبینی کنید و از اهمیت اهداف خود اطمینان پیدا کنید.

به این موضوع توجه داشته باشید که برخی از اهداف در بازه های زمانی خودشان مهم هستند، در شرایط دیگر ممکن است لازم باشد، اهدافتان را تغییر دهید. باتوجه به این موضوع بهتر است، زمانی را به بازبینی اهدافتان اختصاص دهید.

شما کافی هستید

مورد مهم دیگری که لازم است به خودتان یادآوری کنید، کافی بودن خودتان است. به خودتان یادآوری کنید که برای رسیدن به اهدافتان کافی هستید، شکست برای همه افراد در بازه های مختلف زمانی اتفاق می افتد.

بهتر است با انرژی بیشتری به مسیرتان ادامه دهید و مسیر را برای خودتان هموار کنید.

روان شناسی شکست

با ترس هایتان مواجه شوید

به این موضوع توجه داشته باشید که ترس جز جدای ناپذیر زندگی است. اما بهتر است روش های مواجهه با ترس ها را بیاموزید.

ترس های خودتان را بشناسید و سعی کنید آنها را از بین ببرید. به این موضوع توجه کنید که اگر به تنهایی توانایی این کار را ندارید، از افراد متخصص کمک بگیرید و با برنامه ریزی مشخص با آنها مواجه شوید

مهارت های جدید بیاموزید

در جهت افزایش توانایی های خود در بازه رسیدن به اهدافتان بهتر است، مهارت های جدید بیاموزید. باتوجه به شناخت توانایی های خود بهتر است، مهارت های خود را افزایش دهید و در جهت رشد و پیشرفت خود گام بردارید.

کتاب بخوانید

در جهت افزایش آگاهی خود بهتر است، زمانی را به مطالعه اختصاص دهید. با توجه به این موضوع بهتر است با توجه به شناخت علایق و مهارت های خود و در جهت افزایش رشد فردی در برنامه روزانه خود کتاب خواندن را قرار دهید.

کتاب خواندن و در حالت کلی مطالعه در طولانی باعث افزایش آگاهی شما می شود و قدرت مواجه شدن شما با مشکلات و شکست ها را افزایش می دهد.

روتین مشخص روزانه داشته باشید

بعد از هر شکست نیاز به آرامش روحی و روانی مشخصی دارید، باتوجه به این موضوع بهتر است، روتین روزانه مشخصی داشته باشید. برای مثال سعی کنید در ساعات اولیه روز زمانی را برای نوشتن اهدافتان و مراقبه در نظر بگیرید که در نهایت با انجام این فعالیت های مشخص آرامش روحی و ذهنی خود را بازگردانید

با افراد مثبت معاشرت کنید

مورد مهم دیگری که در روان شناسی شکست آن توجه داشته باشید، معاشرت با افرادی است که به شما در راستای رسیدن به اهدافتان در طولانی مدت کمک می کنند و به آرامش روحی و روانی شما کمک می کنند.

خوشحال باشید

مورد دیگری که در روان شناسی شکست باید به آن توجه داشته باشید، شادی و حال خوب خودتان است. به این موضوع توجه کنید که شما باارزش هستید. ارزش خود را بدانید و سعی کنید در راه رسیدن به اهدافتان انرژی مثبت و کافی داشته باشید.

سلامت روحی و روانی خود را تحت هر شرایطی در اولویت قرار دهید و در هر کاری را برای دستیابی به آرامش بیشتر انجام دهید.

ثبات را به برنامه های خود برگردانید

بعد از هر شکست ممکن است با موانع متعددی مواجه شوید و ثبات برنامه های زندگی شما از بین بروند، با وجه به این موضوع بهتر است، به خودتان زمان بدهید و استراحت کنید.

 سعی کنید با مواردی که در بالا به آنها اشاره شده، ثبات را به زندگی و برنامه های بازگردانید و در نهایت در جهت رسیدن به اهداف و آرزوهای خود گام بردارید

از شروع دوباره نترسید

بعد از هر شکست ممکن است، شروع دوباره برای شما آسان باشد. باتوجه به این موضوع سعی کنید، به تنظیم مجدد اهداف و آرزوهای خود بپردازید. مسیر خود را مجدد آغاز کنید و از ادامه دادن نترسید، سعی کنید باانرژی و حال خوب بیشتری به برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف خود بپردازید.

شکرگزاری را فراموش نکنید

مورد دیگری که در ادامه مسیر بعد از شکست باید به آن توجه داشته باشید، شکرگزاری است. از نعمت هایی که در اختیار دارید به خوبی استفاده کنید و شکرگزاری باشید.

سعی کنید دید مثبتی به مسیر پیش رو داشته باشید و در نهایت با برنامه ریزی درست و منطقی به مسیر جدیدتان ادامه دهید.

خیال پردازی کنید

بعد از شکست و ترسیم دوباره دستیابی به اهداف خود تأثیر خیال پردازی در جهت رسیدن به اهداف و آرزوهای خود را دست کم نگیرید.

باتوجه به این موضوع سعی کنید در روز زمانی را برای تصویرسازی رسیدن به اهداف و آرزوهای خود در نظر بگیرید و موفقیت خود را تجسم کنید

روان شناسی شکست

برای زمان خودتان ارزش قائل باشید

قدر زمان را بدانید و به این موضوع توجه داشته باشید که مهم ترین ارزشمندترین اتفاق در زندگی شما زمان است. سعی کنید به خوبی ارزش آن را درک کنید و در جهت رشد و پیشرفت خود در زندگی شخصی و کاری از آن استفاده کنید.

صبر کنید

بعد از هر شکست بهتر است صبر کنید. به این موضوع توجه کنید که ارزش صبر کردن، کمتر از برنامه ریزی و حرکت در جهت رسیدن به اهداف مشخص نیست. برای رسیدن به دستاوردهای مهم و بزرگ در زندگی تان لازم است، در برخی موارد صبر کنید که در نهایت به هدف خود برسید.

موفقیت اشتباه نکردن نیست

به این موضوع توجه داشته باشید که در راستای رسیدن به اهداف و آرزوهای مهم نیست که شکست نخورید، بلکه بهتر است هر شکست با بررسی اشتباهات خود بهتر و پرانرژی تر از قبل اهداف خود را دنبال کنید و به دستاوردهای بیشتری برسید.

در نهایت به این موضوع توجه کنید که شکست اتفاق ناگواری در مسیر پیشرفت شما نیست. با بررسی گذشته برای آینده برنامه ریزی کنید.

صحبت های درونی خود را تغییر دهید

برای افزایش عملکرد خود در زندگی بهتر است، صداهای ذهن خود را تغییر دهید و از آنها در جهت دستیابی به اهداف و آرزوهایتان استفاده کنید.

موفقیت را تمرین کنید که در نهایت به مسیر مورد علاقه خود برسید.

سخن آخر

روان شناسی شکست را در مسیر خود بیاموزید. در مسیر موفقیت و رسیدن به رشد فردی اهداف شکست اجتناب ناپذیر است. به این موضوع توجه داشته باشید که با هر شکست به درک واضح و روشنی از خود میرسید.

سعی کنید مسیری که طی کردید را به درستی بررسی کنید که در مراحل بعدی با اشتباهات مشابه مواجه نشوید. در آخر امید است راهکارهای ارائه شده در این مقاله به شما در جهت زندگی شاد و موفق کمک کند.

 منبع:

://www.sacap.edu.za/blog/applied-psychology/the-psychology-of-failure/

۵/۵ - (۱ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx