آیا در فرکانس شکرگزاری هستید؟

نظرات 2
10 دقیقه مطالعه

شکر گزاری یکی از کارهایی است که بسیاری از ما در طول روز آن را آنجام می دهیم. به همه ما از کودکی گفتن که همیشه شکر گزاری باشیم. شکرگزاری یکی از عادت ها نیکو و حسنه ای است که هر کسی می تواند داشته باشد. شکر گزاری کردن می تواند تاثیرات بسیار زیاد و عمیقی در زندگی ما داشته باشد. ولی با این حال بسیاری از ما عادت به شکر گزاری نداریم و یا اصلا در فرکانس شکرگزاری نیستم و یا اصلا حال و هوای شکر گزاری را نداریم. از این رو، برای این که شکر گزاری کنیم، باید در فرکانس شکرگزاری قرار بگیریم. اما این که فرکانس شکر گزاری چیست و چگونه می توان در فرکانس شکرگزاری قرار گرفت، موضوعی است که این مقاله در صدد بررسی آن می باشد.

شکر گزاری

انسان به سبب نعمت ها و لطف هایی که خداوند متعادل به ایشان داشته است، همیشه باید قدر دان و شکر گزار خداوند باشد. شکر گزاری خداوند متعال می تواند به صورت های مختلف انجام شود. یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های شکر گزاری خداوند، شکر گزاری زبانی است که انسان شکر خدا را بر زبان جاری می سازد. ولی با این حال، شکر گزاری روش ها و صورت های دیگری نیز دارد، که می توان به شکر گزاری عملی اشاره کرد. یعنی این که انسان قدر نعمت های الهی را بداند و از حیف و میل کردن این نعمت ها پرهیز نماید.

با وجود این که شکر گزاری خداوند صورت ها و روش های مختلفی دارد، ولی با این حال بسیاری از افراد این عادت حسنه شکرگزاری را ندارند و به عبارتی در فرکانس شکر گزاری قرار نمی گیرند. برای قرار گرفتن در فرکانس شکر گزاری باید، مراحل و مقدماتی را مدنظر قرار داد تا بتواند در مسیر فرکانس شکر گزاری قرار گرفت. قرار گرفتن در فرکانس شکر گزاری تاثیرات و تبعات بسیار زیادی در زندگی انسان دارد و می تواند زندگی انسان را پر ثمرتر و با برکت تر کند.

چرا که شکر گزاری یکی از روش های مثبت اندیشی و طرز فکر سالم و باز است. انسانی که همیشه شکر گزار است، کانون توجه خود را در هر حال بر روی مثبت ها قرار می دهد و همیشه خواهان اتفاق های خوب است. بر اساس قانون جذب انسان وقتی مثبت می اندیشد و همیشه از شکر گزار است، اتفاقات و چیزهای مثبت را به خود جذب می کند. به همین دلیل شکر گزاری در زندگی مادی و معنوی انسان تاثیرات بسیار زیادی می گذارد.

ولی با این حال، برای این که انسان همیشه در حال شکر گزاری باشد و برای همه نعمت های الهی کوچک و بزرگ شکر گزاری نماید، در این صورت، باید در فرکانس شکر گزاری قرار بگیرید. با این وجود شاید، فرکانس شکر گزاری برای بسیاری از مردم ناشناخته است و به احتمال زیاد خیلی از افراد درک روشنی از فرکانس شکر گزاری ندارد. به همین دلیل برای روشن تر شدن فرکانس شکر گزاری ابتدا به بررسی مفهوم فرکانس و سپس فرکانس شکر گزاری می پردازیم.

فرکانس

برای این که بدانیم فرکانس شکر گزاری چیست. بهتر است ابتدا تعریفی از فرکانس و معنای آن داشته باشیم. همه ما به احتمال زیاد، اسم فرکانس را شنیده ایم و از آن بر داشت هایی داریم. به ویژه فرکانس را برای امواج رادیویی و تلویزیونی بیشتر به کار می برند. در علم فیزیک به اندازه گیری تعداد تکرار اتفاقی در یک واحد زمان فرکانس می گویند. به این منظور برای این که تعداد دفعات وقوع یک حادثه را در آن بازه می شمارند و سپس بر طول بازه زمانی تقسیم می کنند.

بنابراین منظور ما از فرکانس این است که در یک بازه زمانی چند بار یک اتفاق خاص رخ می دهد. لذا وقتی از فرکانس شکر گزاری صحبت می کنیم. منظور تعداد شکر گزاری هایی است که انسان در طول روز خود و یا زندگی خود انجام می دهد. بنابراین فرکانس شکر گزاری قرار گرفتن انسان در مدار شکر گزاری از خداوند می باشد.

فرکانس شکر گزاری

با توجه به تعریفی که از فرکانس انجام شد، اکنون می توان به این سوال که فرکانس شکر گزاری چیست؟ پاسخ داد. همان طور که گفتیم فرکانس تعداد وقوع یک اتفاق در بازه زمانی مشخص است. بنابراین وقتی می گوییم، فرکانس شکر گزاری، منظور تعداد دفعاتی است که انسان مثلا در طول یک روز شکر گزاری می کند. بنابراین منظور از فرکانس شکر گزاری مسیر است، که انسان در آن مسیر به می تواند به شکر گزاری از خداوند متعال بابت همه نعمت هایی که به انسان ارزانی داشته است، قرار می گیرد.

فرکانس شکرگزاری

فرکانس شکر گزاری، فرکانسی است که فرد در آن فرکانس به شکرگزاری از خداوند متعال به روش ها و صورت های مختلف می پردازد. در فرکانس شکر گزاری انسان می تواند به صورت زبانی و عملی از خداوند متعال شکر گزاری نماید. چرا که شکر گزاری نزدیک ترین فرکانس به منبع و منشا جهان هستی است که اگر ما به آیات الهی در قرآن کریم هم دقت و توجه داشته باشید، پی به اهمیت این فرکانس می بریم.

آیا در فرکانس شکرگزاری هستید؟

در قرآن کریم هم خداوند هر جا در مورد توجه کردن و در خواست کردن از خودش صحبت کرده است، بلافاصله شکر گزاری و سپاسگزاری را نیز مطرح نموده است. به همین دلیل شکر گزاری نزدیک ترین احساس توجه به خداوند است.

به همین دلیل باید گفت که فرکانس شکر گزاری برترین فرکانس ها است و هم مسیری با این فرکانس می تواند انرژی بسیار زیادی را به انسان بدهد و سبب خیر و برکت بخشیدن به دارای و اموال انسان گردد. همچنین قرار گرفتن در فرکانس شکر گزاری و هم مسیری با این فرکانس می تواند برای سلامتی و تندرستی انسان نیز مفید و موثر باشد. به همین دلیل انسان باید برای همه نعمت ها و برکاتی که خداوند متعال به انسان ارزانی داشته است به شکر گزاری از خدا بپردازد.

می توان گفت که نزدیک ترین فرکانس به خداوند متعال فرکانس شکر گزاری است. هر چقدر بیشتر از خداوند شکر گزاری کنیم بیشتر به مهربانی و کریم بودن خداوند پی می بریم. با شکر گزاری بیشتر دل های انسان به خداوند نزدیک می شود و انسان با فرکانس شکر گزاری با خداوند در یک یک راستا قرار می گیرند.

اثرات و نتایج فرکانس شکر گزاری

در فرکانس شکر گزاری احساس و حس و حالی که انسان پیدا می کند، در هیچ جای دنیا وجود ندارد، انسان در هیچ حالتی نمی تواند حسی که شکر گزاری به او می دهد را تجربه کند.
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون می تواند گفت که شکر گزاری چیست؟ چرا که بر اساس تعریفی که انجام شد، شکر گزاری و فرکانس شکر گزاری مشخص و معین گردید. بنابراین وقتی می گوییم، فرکانس شکر گزاری، یعنی این که انسان در طول روز و در همه عمر خود همیشه برای همه نعمت هایی که خداوند به ما ارزانی داشته است شکر گزاری کند.

فرکانس شکرگزاری

شکر گزاری مداوم و در همه حال، سبب می شود، که انسان در فرکانس شکر گزاری قرار بگیرید. قرار گرفتن در فرکانس شکر گزاری تاثیرات بسیار زیادی برای انسان دارد و می تواند در زندگی مادی و معنوی انسان سبب خیرات و نیکی ها و برکت ها باشد. بنابراین انسان با قرار گرفتن در فرکانس شکر گزاری از سلامتی روحی و روانی که محافظت می کند و علاوه بر این با شکر گزاری کردن و قدر دانی از نعمت ها و داشته هایی که خداوند به وی داده است، نعمت ها و خیرات دیگری را جذب زندگی خود می کند و روز به روز ثروت مند تر و خوشبخت تر می شود.

از این رو، توصیه می شود، که ما همیشه و در همه حال شکر گزار خداوند باشیم و در فرکانس شکر گزاری قرار داشته باشیم تا بتوانیم سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین کنیم و زندگی شایسته و درخوری داشته باشیم. پس برای خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت فرکانس شکر گزاری یکی از مهم ترین و اصلی ترین راه ها می باشد، که خداوند در اختیار انسان قرار داده است.

4/5 - (15 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

2 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
2
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx