هر آنچه در مورد مزایای خود آگاهی باید بدانید

یک نظر اضافه کنید
18 دقیقه مطالعه

هر آنچه در مورد مزایای خود آگاهی باید بدانید

آیا می دانستید که همه افرادی که در این سیاره زندگی می کنند می توانند روی مردم اطراف خود تأثیرگذار باشند؟ در وجود همه انسان ها ظرفیت های زیادی وجود دارد تا بتوانند برای تغییر دادن در محیط اطراف خود تأثیرگذار باشند. این اثر بخشی از کوچک ترین مزایای خود آگاهی خواهد بود.

با تمرین کردن و تفکر به صورت روزانه و پی بردن به مسائل درونی می توان این فرصت ها را محیا کرد تا چیزهایی را که برای زندگی ارزشمند است را به دست آورید.

متأسفانه افراد دارای تعصبات شخصی و قدرت جذب تأثیرپذیری از دیگران هستند و در صورت نداشتن خودآگاهی و عدم تلاش برای پی بردن به مشکلات و نقص های درونی خود، بیشتر در معرض مشکلات قرار خواهند گرفت. اگر با آگاهی از درون و تسلط داشتن بر روی ذهن می توانند آزادی واقعی را کسب کنند.

درون نگری و مزایای خود آگاهی

در اینجاست که می توانید این سؤال را از خود بپرسید که آیا خودآگاهی همان خود اندیشی و درون نگری محسوب می شود؟ آیا مزیت خود آگاهی در صورت تعریف مشابه با نقطه مثبت درون نگری یکی است؟

افراد با آگاهی از رفتارها، انگیزه ها و احساسات و صفات خود می توانند از وضعیت روانی خودآگاهی لازم را به دست آورند. این روال خودآگاهی در کودکان 18 ماهه شروع می شود و کودک می تواند به نشانه های اجتماعی و محیطی خود واکنش نشان بدهد. در بزرگسالان هم این آگاهی به این صورت است که می توانند در خودشان به صورت عمیق تر تأمل نمایند.

هر آنچه در مورد مزایای خود آگاهی باید بدانید

مزایای خود آگاهی

 

توانایی های هر فرد برای یادگیری اهداف خود و تمایل داشتن به درون نگری درواقع انعکاسی از خود فرد است و از سال ها قبل همه با این مفهوم که خودت را بشناس و به درون خودت بیشتر توجه کن و به ماهیت درونی خود پی ببر آشنا شده اند. در حقیقت این عمیق شدن از مزایای خود آگاهی خواهد بود.

برای رشد فردی و آگاهی از درون خود به دو رویکرد می توان اشاره کرد که اولی تمرکز کردن بر مشکل یا راه حل است که در آن باید در مورد بهترین روش برای رسیدن به اهداف خود فکر کرد.

دیگری هم رویکرد متمرکز بر خود است که در آن باید با واکنش های منفی رفتاری، عاطفی و احساسی خود را بشناسید و درک کنید و آن ها را از بین ببرید. در هر دو حالت رضایت پایانی نتیجه بهره مندی از مزایای خود آگاهی خواهد بود.

نوع نگرش

طبق مشاهداتی و تحقیقاتی که شده است، نشان داده شده که اگر افراد به جا تمرکز بر خود، در حال برطرف کردن مشکل و پی بردن به راه حل باشند به موفقیت چندانی نخواهند رسید. حال اگر به صورت هم زمان بر راه حل و نقش خود تمرکز کنند، در رسیدن به اهداف و از بین رفتن اشتباه فکری و حرکت فرد به سمت رفتارهای آینده محور کمک کننده خواهد بود.

با تمرکز کردن بر درون خود و خودآگاهی و بررسی کردن افکار و احساسات خود موجب خود انعکاسی انسان خواهد شد. مزایای خودآگاهی، دستیابی به تمرین بازاندیشی و تمرین درون نگری است.

فایده خود آگاهی و خود اندیشی

اگر از خود آگاهی و خود اندیشی به صورت درست استفاده شود، می تواند روی عواطف روانی تأثیر مثبتی را بگذارد. اگر از آن دسته از افراد هستید که تمایل دارید در جنبه های مختلف زندگی خود جذب موفقیت داشته باشید، بهترین مسیر آن از طریق ارتقا و بهبود آگاهی از خود و تعامل با محیط است.

مزایای خود آگاهی

از مزایای خود آگاهی داشتن ارتباط است. برای اینکه بتوانید در تعامل با اجتماع فرد مؤثری باشید، باید این را درک کنید که از دیگران جدا هستید و افکار و نیازهایتان هم با آن ها متفاوت خواهد بود. با ارتباط داشتن می توان به مشکلات دیگران پاسخ داد و باعث بهبود روابط و ارتباطات با سایر انسان ها شد.

خودکنترلی از مزایای خود آگاهی است. وقتی مردم رفتار هنجار اجتماعی مورد انتظار را درک می کنند، ندایی از درون می شنوند. وقتی استانداردهای اجتماعی رعایت نمی شود، مردم احساس شرمندگی می کنند. این خودآگاهی ها می تواند انگیزه های ضداجتماعی را مهار کند و مسئولیت شخصی برای پایبندی به استانداردهای اجتماعی درونی شده را افزایش دهد.

افزایش دستاوردهای خلاق از دیگر مزایای خود آگاهی است. معمولاً افرادی که به صورت خلاقانه رفتار می کنند در ایجاد پروژه های خود، یکسری فرایندهای طولانی و زمان بری را طی می کنند و این افراد برای اینکه بتوانند یک محصول را در بهترین حالت های ممکن ایجاد کنند، نیاز به این خواهند داشت که به صورت عمیق به کار خود فکر کنند که به رشد فردی خود دست یابند.

مزایای خود آگاهی

مزایای خود آگاهی و دستاورد خلاق

مسیر مزیت ادامه دارد

عزت نفس و غرور بالا مزایای خودآگاهی است که نشان از رسیدن به قله جدید می دهد. در حالی است که اگر فرد خود را ارزیابی کند، در استانداردهای اجتماعی کوتاهی داشته است. در واقع در حال نشان دادن عواطف منفی خواهد بود و عکس آن به این صورت است که اگر خود را عامل موفقیت بداند با عزت نفس خود می تواند به اهداف مشخص شده برسد.

کودکانی که درک می کنند که موفقیت در کارها با تمرکز کردن و تسلط ذهن انجام می شود، منجر به عزت نفس بالاتر می شود. به نظر می رسد این یک اقدام متعادل کننده بین درک مسئولیت فرد برای تلاش در جهت رفتار موفق و درک نقش شرایط در نتایج است.

افراد تمایل دارند که نتایج مثبت کاری را به عوامل درونی مانند تلاش و توانایی و شکست را به عوامل خارجی نسبت می دهند. در سطوح بالاتر داشتن این خود آگاهی باعث افزایش تغییر عادت ها در هنگام شکست و اجتناب از تأثیرهای منفی می شود. تغییر عادت ها سخت است، اما این تغییر تنها با افزایش خود آگاهی انجام می شود.

با داشتن این آگاهی به مرورزمان در همه محیط ها و جوامع زندگی به پیامدهای گسترده ای خواهید رسید. یکی از آن ها در محیط محل کار است و در صورت داشتن خودآگاهی مدیریتی، می توانید در محل کار روابط بهتری را تجربه کنید و برای رسیدن به اهداف خود به نتایج بهتری خواهید رسید.

نگاهی به تحقیق های علمی

مطالعات اولیه نشان داد که خودآگاهی عینی حالتی است که عاطفه منفی را القا می کند. تئوری اولیه خودآگاهی این بود که تفکر دوگانه است، به این معنی که افکار به درون فرد یا بیرون به سمت دیگران متمرکز می شود.

مردم از موقعیت هایی که در آن لازم بود که خودآگاه باشند، دوری می کردند، زیرا بر اساس تجربیات قبلی، توانایی درک انتقاد از خود را نداشتند. آنچه مشخص شده این است که خودآگاهی که درگذر زمان و در شرایط مطمئن و ایمن اعمال می شود، بسیار دگرگون کننده و مؤثر است. مزایای خود آگاهی در این حالت بسیار بیشتر خواهد بود.

بعضی از تحقیقات به تفاوت های بین دو شکل مشخص از دست کاری های آگاه شدن پرداختند. برای مثال می دانید استفاده از آینه به فرد کمک می کند که از حضور فیزیکی آگاه باشد. حال حضور مخاطب به فرد کمک می کند تا از جایگاه عمومی خود مطلع شود. این دو از این جهت متفاوت هستند که انتظارات اجتماعی وجود دارد.

مزایای تمرین درون نگری

از مزایایی که با تمرین کردن درون نگری ایجاد می شود، کاهش اضطراب است. اگر افراد از افکار و اعمال خود در رابطه با واکنش عاطفی به دنیای اطراف آگاه باشند، مغز هم قادر می سازد که افکار دقیق را جهت جذب انواع موفقیت ها مانند جذب پول، جذب عشق و … ایجاد کند.

مزایای خود آگاهی

مزایای خود آگاهی و تمرین درون نگری

 

افزایش اعتماد به نفس از دیگر مزایای خود آگاهی با تمرین درون نگری است. فردی که از نقاط قوت و ضعف آگاه باشد، بهتر می تواند رویکرد خود را به زندگی روزمره ارزیابی کند. ایجاد مرزها و رشد با توجه به نقاط قوت و ضعف می تواند فرصت های بیشتری برای شکوفایی مهارت ها ایجاد کند.

افزایش ارتباط با دیگران از طریق درون نگری مزیت دیگر این تمرین است. تمرین مهارت برقراری ارتباط، فضایی را برای بهبود گوش دادن و پاسخ دلسوزانه به دیگران ایجاد می کند. وقتی با ذهنی باز و پیش فرض کمتر وارد تعامل شوید، فضای وسیع تری برای برقراری ارتباط ایجاد می شود.

نکته مثبت بعدی تمرین درون نگری، گسترش توانایی رشد شخصی است. اگر بتوانید با افکار خود هماهنگ باشید، افکار جدیدتر هم به وجود خواهد آمد و اگر فردی دارای ذهن خلاق باشد، به دلیل پویا بودن ذهنش موجب به وجود آمدن ایده های جدید و خلاقانه هست.

 

هر آنچه در مورد مزایای خود آگاهی باید بدانید

مزایای خود آگاهی و تمرین درون نگری

 

افزایش شادی می تواند مزیتی برای درون نگری باشد. وقتی فردی زمان می گذارد تا به درون خود نگاه کرده و خوشبختی را برای خود تعریف کند، سپس زمانی را صرف پیگیری عمدی آن شادی خواهد کرد که از این طریق می توان به افزایش دادن خود آگاهی دست یافت. خوشبختی حالتی ذهنی است، بنابراین برای دستیابی به حالت اوج نیاز به درون نگری دارد.

تأثیر منفی

وقتی فردی بر جنبه های عاطفی منفی مشکلات شخصی تمرکز می کند، به جای رویکرد حل مسئله سازنده در مقابل بازتاب عملکردش، عاطفه منفی به کار خواهد گرفت. اگر فرد خود را مانند شی ببیند، منجر به افسردگی و اضطراب عمیقش خواهد شد.

مزایای خود آگاهی

مزایای خود آگاهی و تأثیر منفی

اقدامات لازم برای درک مزایای خود آگاهی

به نظر می رسد که خودآگاهی فعالیت ذاتی و خودکار باشد. بااین حال، این تمرینی برای بررسی افکار، احساسات، عواطف و رفتارهای درونی است.

از کارهای کوچک شروع کنید و سعی کنید هماهنگ شوید. ذهن شبیه علامت اخبار 24 ساعته به دنبال علایق خود است. هنگام شروع تمرین ذهن در صورت وجود خودآگاهی باید تصمیم بگیرد که کدام اطلاعات را تنظیم کند. این ذهن ما است که انتخاب می کند که کدام اطلاعات مفید است و کدام خیر.

زمانی را به تمرین اختصاص دهید

اکثر مردم در طول زندگی روزمره خود بدون فکر کردن به اینکه چرا در حال انجام کاری هستند و یا رفتار خاصی دارند، می گذرانند. وقتی زمانی را برای فکر کردن به تفکر خود اختصاص می دهید، به خود فضایی می دهید تا این بینش درونی را دنبال کنید.

بهتر از خود سؤالات عمیق و متعدد بپرسید، سؤالی مانند اگر می دانستید، نمی توانید شکست بخورید چه می کردید؟ وقتی به طرق مختلف از خود سؤال بپرسید، درکی عمیق تر و معنادارتر بوده و هدف آشکار می شود.

تمرین آگاهی ذهن را پرورش دهید

توانایی آوردن خود به زمان حال منجر به توانایی بیشتر در درون نگری می شود. این موضوع سر آغازی برای رسیدن به نگرش عمیق و رسیدن به مزایای خود آگاهی دارد.

بهتر است که خود را درگیر احساسات نکنید

بهترین کار این است که آن ها را نام برد و برچسب زد و بعد از وقت گذاشتن برای آن ها، ارزیابی کنید که حالا آن احساسات نسبت به شما خدمات می دهند یا رابطه بر عکس هست. اگر این طور نیست، آن ها را با رفتارهایی جایگزین کنید که احساساتی را که دوست دارید داشته باشید، منتقل می کنند. از کسی که به او اعتماد دارید بخواهید توصیفتان کند. این موضوع در دیدگاه ها روشن می شود.

بهتر است روزانه زمانی را برای نگاه کردن به خود اختصاص دهید. این کار باعث می شود تا نقاط ضعف شناسایی و برای بهبودش تلاش کرد. همه انسان ها نیاز به بهبود دارند و تأمل در عملکرد خود این فرصت را می دهد که از اشتباهات و گام های اشتباه درس بگیرند.

یادگیری اینکه چگونه در مورد خود باید فکر کنید، مهارت است و بسیاری از افراد به این خودآگاهی عادت ندارند. خود آگاهی نه تنها به نفع فرد تمرین کننده است، بلکه به همه چیزهایی که مربوط به فرد می شود نیز سود می رساند. ذهن روشن و آگاه این فرصت را برای ادامه مسیر یادگیری فراهم می کند.

بیان جملات تأکیدی

جملات تأکیدی برای جذب کمک می کند. جملات پر انرژی را تکرار کنید و آن را در ذهن ناخودآگاه خود ثبت کنید تا از طریق ذهن بتواند برای رسیدن به خواسته ها کمک کند. از دیگر مزایای خود آگاهی خواهد بود.

زمانی که احساس ضعف و ناتوانی می کنید، بهترین کار این است که با خود صحبت کنید و بهتر است با خود بیان کنید که با احساس افسردگی نمی توانید شرایط را تغییر دهید و به همین دلیل تصمیم بر این دارید که فردی خوشبخت باشید. با بیان جملات تأکیدی در مورد خود می توانید به واسطه قانون جذب اتفاق های خوب را برای خود رقم بزنید.

هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب می توانید با بیان جملات مثبت، همه آرزوهای خود را در زمان کم به واقعیت تبدیل کنید. این باور را در خود تقویت کنید که دیگران شما را دوست دارند و برای آن ها مهم هستید. حتی با دوست داشتن ثروت می توان آن را جذب کرد.

مزایای خود آگاهی

مزایای خود آگاهی و قانون جذب

بیان جملاتی که برای این کار مفید است به شرح زیر خواهد بود.

  • امروز روز من است.
  • من صاحب این روز هستم،
  • هیچ کس نمی تواند روحیه من را از بالا به پایین تغییر دهد، زیرا اکنون به خوبی فهمیدم.
  • تنها کسی هستم که در مورد خلق وخو خودم تصمیم می گیرم، نه دیگران.
  • بسیار سپاسگزارم که موجودی بی نهایت هستم.
  • بی حد و مرز هستم،
  • تمام شادی خانه ام را مانند عطر گل پراکنده کرد.
  • از عمد به این دنیا آمدم.
  • آن را خواهم یافت و در این زندگی زیبا پر از عشق، شفقت و قلب سپاس گزار زندگی خواهم کرد.

سخن آخر

مزایای خود آگاهی تنها این موارد نیست و طیف وسیعی دارد. بهتر است که روی خود کار کنید و تا هر میزانی که نیاز است، هزینه کنید. این کار یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت خواهد بود.

اصلی: مزایای خود آگاهی

فرعی: قانون جذب، موفقیت، موفق شدن

عنوان: هر آنچه در مورد مزایای خود آگاهی باید بدانید

متا: مزایای خود آگاهی را بهتر بشناسید و برای ارتقا کیفیت زندگی خودتان از آن بهره ببرید.

منبع: https://gullkhan.com/focus-on-yourself/

 

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx