تاثیر نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی

یک نظر اضافه کنید
12 دقیقه مطالعه

در زندگی زناشویی بسیاری از زوجین بعد از مدتی به مشکل می خورند. انتظاراتی که از هم دارند، و برآورده نشدن آن سبب ایجاد نارضایتی در زوجین می شود. بسیاری از زوجین از هم انتظار دارند، که خواست ها و درخواست های هم را به صورت صد درصدی و بدون چون چرا انجام دهند. در حالی که وقتی با پاسخ منفی و جواب نه مواجه می شوند، شوکه شده و دچار سر در گمی می گردند. از این رو، سوالی که برای بسیاری از زوجین پیش می آید، این است، که نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی چه تاثیری می تواند داشته باشد. آیا نه گفتن سبب پیشرفت زندگی زناشویی می شود. یا این که بر عکس نه گفتن زندگی زناشویی را با خطر مواجه می کند و موجب فروپاشی زندگی می گردد. برای آشنایی با تاثیر نه گفتن در زندگی زناشویی همراه ما باشید.

زندگی زناشویی

انسان ها با هزاران آرزو و فکر و خیال زندگی زناشویی خود را تشکیل می دهند. بسیاری از افراد در ابتدای ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی آروزهای بسیاری برای خود دارند. زندگی زناشویی می توان گفت که مرحله جدیدی در زندگی انسان است. برای بسیاری از افراد ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی یعنی وارد شدن به مرحله جدید و نوینی از زندگی است. به همین دلیل زندگی زناشویی و مدیریت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای بسیاری از افراد، زندگی زناشویی یعنی بر آورده شدن آرزوها و خواست ها است.

ولی با این حال، امروزه بسیاری از جوان ها بعد از تشکیل زندگی زناشویی بعد از مدتی از هم جدا می شوند. جدایی در زندگی زناشویی می توان به علل و دلایل مختلفی به وجود آید. انتظاراتی که طرفین از هم دارند و بر آورده نشدن آن می توان از جمله علل و دلایل جدایی و طلاق در زندگی زناشویی باشد. برای بسیاری از افراد که دوست دارند، از زندگی زناشویی خود محافظت کنند این سوال مطرح است، که آیا همیشه باید، جواب مثبت به در خواست ها طرف مقابل دهند. چرا که در صورت پاسخ منفی دادن، درگیری و اختلاف پیش می آید و درگیری و دعوا می شود.

به همین دلیل، برخی از زوجین برای ترس از درگیری و یا ناراحتی طرف مقابل از جواب منفی دادن به همسر خود خودداری می کنند. در حالی که گاهی نه گفتن می تواند در پیشرفت زندگی زناشویی تاثیر داشته باشد و سبب موفقیت آن شود.

تاثیر مهارت نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی

یکی از مهارت هایی که لازم است، انسان در زندگی خود داشته باشد. مهارت نه گفتن است. مهارت نه گفتن مهارتی است، که بسیاری از روانشناسان و متخصصان توصیه می کنند، که از بچه گی به کودک آموزش داده شود. چرا که امروزه در اجتماع ما با بسیاری از افراد مواجه می شویم، که مهارت نه گفتن را ندارند. به همین دلیل این افراد با مشکلات بسیاری در زندگی خود مواجه می شوند. چرا که انسان به دنیا نیامده است، که خواست ها و آرزوهای دیگری به بر آورده کند.

بنابراین در شرایطی که وضعیت و یا شرایط را دوست نداریم و یا درخواستی مورد قبول ما نیست، باید بتوانیم نه بگویم. با این حال، نه گفتن کاری بسیار دشوار برای بسیاری از افراد است. به ویژه در زندگی زناشویی نه گفتن برای اکثر افراد بسیار سخت و دشوار است. در حالی که گاهی در زندگی زناشویی لازم است، که انسان مهارت نه گفتن را داشته باشد، و به درخواست ها طرف مقابل بتواند نه بگوید.

نه گفتن و تاثیرات آن در زندگی زناشویی

در زندگی زناشویی نه گفتن می تواند یکی از دشوار ترین کارها برای زوجین باشد. زوجینی که با هزاران آرزو و خیال زندگی مشترک را تشکیل می دهند و به دنبال خوشبختی است. ولی با این حال، از همسر خود وقتی جواب نه می شوند، احساس بدی دارند و پرخاشگری و دعوا می کنند. در حالی که بر اساس توصیه ها و گفته های روانشناسان لازم است، که انسان در زندگی زناشویی هم مانند سایر ابعاد زندگی نه گفتن را یاد بگیرد و گاهی به همسر خود نه بگوید.

تاثیر نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی

نه گفتن در مواردی نه تنها موجب درگیری و آسیب دیدن زندگی زناشویی نمی شود، بلکه برای پیشرفت آن هم مهم و ضروری است. در دوران نامزدی و در زندگی زناشویی نباید به همه خواست های همسر جواب مثبت داد. بسیاری از روجین اگر چه این کار را می کنند تا آرامش را حفظ نمایند. ولی با این حال، جواب مثبت دادن به همه خواست های همسر به دلیل حفظ آرامش و بدنشدن روابط کار درستی نیست. نه گفتن می تواند تاثیرات بسیاری در پیشرفت زندگی زناشویی داشته باشد. از جمله تاثیرات نه گفتن در زندگی زناشویی به موارد زیر می توان اشاره کرد.

– حفظ استقلال و شخصیت خود

با نه گفتن در زندگی زناشویی می توانید استقلال و شخصیت خود را حفظ کنید. بسیاری از افراد وقتی توانایی نه گفتن در برابر همسر خود را ندارند. در واقع هیچ شخصیت و اقتداری از خود ندارد و کلا خود را از بین برده اند. چنین افرادی اگر چه شاید، در این فکر باشند، که با نه گفتن زندگی زناشویی آنها خراب می شود. در حالی که عدم توانایی نه گفتن بسیار مضر است و بعد از چند سال از شما فردی مطیع و بی اراده می سازد. حتی دیگر همسرتان هم از شما خوشش نخواهد آمد. چرا که انسان وابسته و بی اراده را کسی دوست ندارد. بنابراین اگر همسرتان از شما درخواست های نامعقول و غیر منطقی دارد، در این صورت از نه گفتن نهراسید و به راحتی به وی نه بگوید.

– تضمین آینده زندگی زناشویی

نه گفتن می تواند آینده زندگی را تضمین کند. برای نمونه گاهی همسرتان در زندگی هزینه ها و خرج هایی را می تراشد، که شما را به سختی و دشواری می اندازد. اگر چه در ابتدا شما ممکن است، برای به دست آوردن دل همسرتان خواست های او را بر آورده کنید. ولی با این حال، باید دقت داشته باشید، که این عدم توانایی در نه گفتن موجب می شود، که پس انداز و درآمد شما به طور کلی هزینه شود.

در نتیجه بعد از چند سال که همسرتان متوجه می شود، شما پس اندازی ندارید. در این صورت زندگی زناشویی شما بیشتر در خطر قرار خواهد گرفت. در حالی که با نه گفتن های ساده می توانید، آینده زندگی زناشویی خود را تضمین کنید. بنابراین در شرایطی که نه گفتن، موجب تضمین آینده زندگی شما می شود. پس از نه گفتن نهراسید.

– برای راحتی خود

برای راحتی خود نه بگوید. در شرایطی که اگر از خواسته همسرتان ناراضی هستید. در این صورت بهتر است به او نه بگوید. برای بسیاری از ما پیش می آید، که به دلیل عدم توانایی در نه گفتن درگیری و دعوا با همسرمان درست می کنیم. برای مثال، در شرایطی که دوست داریم تنها باشیم و یا حال حوصله نداریم، همسرمان از ما می خواهد که مهمان دعوت کنید.

ما به دلیل عدم توانایی در نه گفتن نمی توانیم مخالفت خود را بیان کنیم. یا در شرایطی که همسرمان از ما می خواهد به بیرون برویم. در حالی که ما خسته و بی حال هستیم و دوست نداریم، بیرون برویم، می توانیم نه بگویم. در این صورت بعد از مهمانی و یا در زمان خرید اعصاب خردی می کنیم و سبب ایجاد درگیری و دعوا می شود. در حالی که با یک نه گفتن در ابتدا می توانستیم در درگیری و دعوای بعدی جلوگیری کنیم.

– تاثیر نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی در شرایط درست

نه گفتن در شرایط درست و معقول برای پیشرفت زندگی زناشویی و حفاظت از آن ضروری است. به این نکته دقت داشته باشید، که نه گفتن تنها در شرایط درست باید باشد. این که به همه درخواست و نیازهای همسرمان نه بگویم کار درستی نیست. در این صورت نه گفتن نه تنها در پیشرفت زندگی زناشویی تاثیری نخواهد داشت. بلکه سبب فروپاشی و از بین رفتن زندگی زناشویی نیز خواهد شد. بنابراین در شرایطی که درخواست همسرتان غیر معقول و نادرست است به او نه بگوید. در شرایطی که حق با وی است باید از نه گفتن اجتناب کرد.

– محافظت از حریم شخصی

برای محافظت از حریم شخصی خود هم باید نه بگوید. این نکته را در نظر داشته باشید، که زندگی زناشویی سبب از بین رفتن حریم خصوصی افراد نمی شود. هر کسی برای خود حریم خصوصی دارد، که باید از سوی طرف مقابل مورد احترام باشد. بنابراین در صورتی که درخواست همسرتان مربوط به حریم خصوصی شما است، در این صورت بهتر است نه بگوید. حفاظت از حریم خصوصی حق هر کسی است و باید زوجین به حریم خصوصی همدیگر احترام بگذارند. احترام گذاشتن به حریم خصوصی همدیگر یعنی اعتماد داشتن به هم. در نتیجه با احترام به حریم خصوصی می توان از زندگی زناشویی به صورت بهتری محافظت نمود.

جمع بندی

در نهایت باید گفت که نه گفتن به عنوان یک هنر بسیار مهم است. با وجود این که بسیاری از مردم از توانایی و مهارت نه گفتن برخوردار نیستند. ولی با این حال، روانشناسان و متخصصان مهارت نه گفتن را یکی از مهم ترین و اصلی ترین مهارت های زندگی انسان می دانند. نه گفتن نه تنها در زندگی اجتماعی بلکه در زندگی زناشویی هم مهم و ضروری است. با این حال، بسیاری از زوجین توانایی نه گفتن را ندارند و یا به علل و دلایل مختلف دوست ندارند، در برابر همسرشان نه بگویند. در حالی که نه گفتن در جای خود و در شرایط درست و صحیح می تواند برای پیشرفت زندگی و محافظت از زندگی زناشویی بسیار مفید و اثرگذار باشد.

بنابراین در شرایطی که نیاز است، نه بگوید، باید از نه گفتن هراسی نداشته باشید. با نه گفتن در شرایط درست و مناسب نه تنها زندگی شما در معرض خطر قرار نمی گیرد. بلکه نه گفتن برای پیشرفت زندگی هم مفید و موثر است. پس از نه گفتن در برابر درخواست های نامعقول و یا کارهایی که دوست ندارید، انجام دهید، نهراسید.

4/5 - (10 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx