رابطه رفتار كردن با آنچه كه هستيد و تاثيرش بر زندگي چيست؟

یک نظر اضافه کنید
12 دقیقه مطالعه

در این مقاله قرار است به بررسی موضوعی تحت عنوان “رابطه رفتار كردن با آنچه كه هستيد و تاثيرش بر زندگي چيست؟ “بپردازیم. شايد شما هم اين جمله تكراري را بارها شنيد ه باشيد كه مي گويد: «خودت باش، ديگري را قبلا كسي زندگي كرده است» يا اين جمله كه مي گويد: «ارزش اصالت بيشتر از كپي است». ما بيشتر فقط اين جملات را سر سرسري مي خوانيم و از كنار آنها به سادگي عبور مي كنيم و به مفهوم و معناي عميق آن و اهميت آن فكر نيم كنيم.

رفتار كردن با آنچه كه هستيد و خودتان بودن در زندگي تان ارزش و اهميت بسيار زيادي دارد. البته به معني اين نيست كه هميشه در طول كل عمرتان فقط يكجور رفتار كنيد و رفتارهاي اشتباه تان را تغيير ندهيد. ما در طول عمر گاهي اوقات ممكن است تبديل به فرد ديگري شويم نه صرفا بخاطر اينكه خواسته ايم مانند ديگران باشيم بلكه اين چيزي است كه زندگي از ما ساخته است.

گاهي اوقات شرايط زندگي طوري تغيير مي كند كه ما نمي توانيم مثل هميشه رفتار كنيم و خودمان باشيم بلكه مجبوريم به اقتضاي شرايط و موقعيت رفتار مان را تغير دهيم. اين كار نوعي استراتژي براي مطابقت با شرايط و درواقع انعطاف پذيري ما است نه عدم ثبات رفتاري.

مزیت خود واقعی بودن

وقتي متل خودتان رفتار مي كنيد و درواقع خودتان هستيد و اداي ديگران را در نمي آوريد و يا شبيه ديگران رفتار نمي كنيد، خودتان را با آنها مقايسه نمي كنيد و يا نقش بازي نمي كنيد، تاثيرات مثبت زياي به همراه دارد كه باعث موفقيت شما در زندگي فردي و اجتماعي تان مي شود.

معني رفتار اصيل

اصالت جذاب ترين ويژگي اي هست كه ما مي توانيم داشته باشيم. البته معني آن اين نيست از نگاه جامعه فردي متفاوت به نظر برسيم بلكه خودمان باشيم و با خود حقيقي مان رو راست باشيم. در دوره و زماني كه مردم خيلي نسبت به اينكه دنيا درباره آنها چه فكر مي كند، حساس هستند و به افكار مردم درباره خودشان بيش از اندازه اهميت مي دهند، اصالت و رفتار اصيل ذره ذره كمرنگ و ناپديد مي شود.

حتي اگر ما در پذيرش اين واقعيت مقاومت كنيم، دير يا زود زندگي اين درس بزرگ را به خوردمان مي دهد و به نقطه اي مي رسيم كه خود واقعي مان باشيم نه كپي ديگران. چون رفتار كردن شبيه ديگران به معني پيمودن مسيري است كه براي ما ساخته نشده است. حركت در اين مسير نادرست باعث مي شود كه مدام با ترديد گام برداريم، بيش از اندازه به ديگران گوش دهيم، بيش از حد فكر كينم، و در ذهن مان سوالات بي مورد زيادي شكل بگيريد.

اصالت مسیر انسان های موفق

موفق ترين آدم هاي دنيا در زندگي شان اصالت را به عنوان مسير خود انتخاب مي كنند. چون تفاوت هاي خود را نسبت به ديگران و در مقابل نگاه تعجب آميز مردم پذيرفته اند و خودشان را باور كرده اند. سرسختي و شجاعت آنها در اعتماد به شخصيت و تفاوت هاي شان و پذيرفتن رفتار متفاوت شان به آنها فرصت شكوفايي توانايي ها و قابليت هاي متفاوت شان را مي دهند.

هيچ دو نفري در دنيا كاملا عين هم نيستند و اين رمز پذيرفتم زندگي اصيل و رفتار كردن مثل خود و مقايسه نكردن خود با ديگران است.

ما هرگز نبايد سعي كنيم كه كسي باشيم كه نيستيم يا سعي كنيم نقش شخص ديگري را در زندگي خودمان بازي كنيم. ما با اين رفتار دوگانه مان ممكن است هم خودمان را به اشتباه بيندازيم و هم ديگران را.

يكي از دلايلي كه ممكن است ما را وادار به رفتار كردن شبيه ديگران كند، ترس و عدم شجاعت ما در روبرو شدن با خودمان و ويژگي هاي مان باشد.

تاثيرات رفتار اصيل

خودتان را گول نمي زنيد

وقتي رفتار كردن با آنچه كه هستيد را در دستور کار قرار میدهید و در زندگي تان نقش بازي نكنيد، به معني اين است كه تكليف تان با خودتان روشن است. مي دانيد كه مغز و عملكرد آن قابل كنترل است بخصوص ضمير خودآگاه. شما حتي با رفتارتان به طور مداوم مي توانيد افكار ناخودآگاه تان را هم تغير دهيد. وقتي خوتان نباشيد و مثل خودتا رفتار نكنيد، تصورتان از خودتان تغيير مي كند. يعني به مرور ذهن تان انتظارات و توقعات متفاوت از توانايي هايتان خواهد داشت.

شما در واقع داريد خودتان و ذهن تان را گول مي زنيد. اگر به اين كار ادامه دهيد، مغزتان شما را با كس ديگري كه اداي او را در مي آوريد و مثل او رفتار مي كنيد، اشتباه مي گيرد و از شما توقع انجام كارهايي را دارد كه گاهي برايتان بسيار سخت و طاقت فرسا است. در نتيجه احساس ناتواني و درماندگي خواهيد كرد. شما با اين كارتان هماهنگي بين ذهن و توانايي هاي تان را به هم مي ريزيد. اين باعث مي شود كه در يك دوگانگي گير بيفيتد كه نه مي خواهيد خودتان باشيد و نه مي توانيد نقش ديگري را به خوبي و به شكلي ايده آل بازي كنيد.

اعتماد بنفس تان بالا مي رود

براي اينكه اين تاثير رفتار اصيل را برايتان روشن تر كنيم ، اجازه دهيد برايتان مثالي ارائه دهيم. تصور كنيد وقتي لباسي داريد كه با آن راحت هستيد و وقتي آن رامي پوشيد به بهترين شكل اندازه شما و متناسب اندام شماست  و در آن مي درخشيد و حس خوش پوش ترين آدم دنيا را داريد، ولي لباسي را مي پوشيد كه نه در آن راحت هستيد و نه به اندازه لباس خودتان در آن زيبا و خوش تيپ به نظر مي رسيد، چون اين لباس متعلق به كس ديگري است و وقتي آن را مي پوشيد احساس اعتماد بنفس بودن نمي كنيد.

اين احساس عدم اعتماد بنفس به دليل انتظاراتي است كه مي خواستيد با پوشيدن لباس ديگري برآورده كنيد ولي نتوانستيد و درنتيجه حس عدم موفقيت به سراغ تان مي آيد. رفتار كردن مانند ديگران هم مثل همين مثال كوچك است. وقتي خودتان نباشيد و مثل خودتان رفتار نكنيد، انگار در زمين ديگري مسابقه مي دهيد كه هيچ چيزي از شرايط و ويژگي آن برايتان آشنا نيست و انگار نفس تان را جا گذاشته ايد و درنتيجه نفسي برايتان نمي مانيد تا به آن اعتماد كنيد.

اعتماد بنفس درواقع همان اعتماد به توانايي ها و ويژگي هاي شخصيتي خودتان هست چون آنها را با تمام جزييات شان و به طور دقيق مي شناسيد و مي دانيد چطور از آنها استفاده كنيد ولي وقتي مانند خودتان رفتار نكنيد انگار كالبدتان را تغيير داده ايد و در كالبد ديگري نقس بازي مي كنيد. شما جزييات توانايي ها و ويژگي هاي دروني و شخصيتي آن فرد ديگر را آنقدر نمي شناسيد كه بتوانيد به آنها اعتماد كنيد، يعني به نفس ديگري بتوانيد اعتماد كنيد. پس اعتماد بنفس تان را از دست مي دهيد.

برگشتن دوباره به روند عادي زندگي

هر كسي ممكن است در زندگي خود اشتباه كند. برخي افراد كمتر دچار اشتباهات بزرگ و ويرانگر مي شوند، برخي افراد هم ممكن است هراز چند گاهي اشتباهات بزرگي مرتكب شوند كه زندگي شان را تحت تاثير قرار دهد. اگر شما مانند خودتان رفتار كنيد و به اصالت وجودي خودتان متكي باشيد، وقتي در زندگي تان دچار خطا و اشتباه شويد، امكان اينكه خطاي تان را جبران كنيد و دوباره به مسير درست زندگي برگرديد، بيشتر است.

رفتار كردن با آنچه كه هستيد

چون وقتي در زندگي تان رفتار كردن با آنچه كه هستيد را پیاده سازی میکنید، قطعا براي رفتار و كردارتان اصول و اخلاقيات، اهداف و انگيزه هاي خاص خودتان را داريد. درنتيجه با يك يا چند اشتباه از مسير خارج نمي شويد و دوباره با كمك اصول، اخلاقيات و انگيزه هاي تان دوباره تلاش مي كنيد تا به موفقيت دست پيدا كنيد.

ولي وقتي مثل ديگري رفتار كنيد، در زمان بروز مشكل هم بايد به راه حل هاي ديگري پناه ببريد. يا شايد از همان ديگري بخواهيد كه كمك تان كند. ولي تنها كسي كه مي تواند اشتباهات تان را جبران كند، خود شما هستيد. شما و راه حل هاي تان و انگيزه هاي زندگي تان كه شما را به آينده اميدوار مي كند.

وقتی رفتار كردن با آنچه كه هستيد را در دستور کار قرار میدهید انسان خاصي مي شويد

شما منحصر بفرد هستيد. فقط يك نفر در دنيا وجود دارد كه عينا خصوصيات شما را دارد و آن يك نفر هم خود شما هستيد. پس مي بينيد كه شما به نوبه خود فرد خاصي هستيد. افكار و ذهنيات شما، ويژگي ها و خصوصيات تان و حتي ظاهرتان متفاوت از بقيه افراد است. پس يك نسخه اصيل خوتان باشيد نه نسخه كپي ديگران.

تغييرات جهان

اگر همه افراد شبيه هم بودند و مانند هم رفتار مي كردند و به نوعي كپي هم بودند، ديگر چه كسي ايده هاي جديد خلاقانه و متفاوت ارائه مي داد؟ چه كسي با ايده هاي بكر و متفاوت خود براي مشكلات دنيا راه حل ارائه مي كرد؟ چه كسي با نگاه متفاوت به افتادن سيب از درخت قانون جاذبه را كشف مي كرد؟ اگر انسان هاي متفاوت و عجيبي مثل استيو جابز و بيل گيتس در اين دنيا مثل خودشان رفتار نمي كردند  و خودشان نبودند، ديگر چه كسي ما را با اين همه تكنولوژي آشنا مي كرد؟

دينا به رفتار اصيل شما نياز دارد. خودتان هم به اين نياز داريد كه خودتان باشيد و مانند خودتان رفتار كنيد. البته اين ترس را نداشته باشيد كه اگر مثل ديگران رفتار نكنيد يا شبيه آدم هاي موفق زنديگ نكنيد نمي توانيد مانند آنها موفق شويد و يا كارهايي را كه آنها كه آنها مي توانند انجام دهند را نخواهيد توانست كه انجام دهيد.

شما با تمام ويژگي ها و توانايي هاي خودتان مي توانيد مسير خودتان را در رسيدن به موفقيت هاي ديگران بسازيد يا پيدا كنيد.

3.2/5 - (4 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx