اهداف توسعه پایدار ؛ آرزو یا حقیقت؟ کدام یک?

Add a Comment
17 Min Read

آیا تا کنون نام اهداف توسعه پایدار را شنیده اید؟ چه تصوری از آن دارید؟ چه مطالبی مرتبط با آن را می دانید؟  اگر اهل کتاب و مطالعه باشید و از این طریق به رشد فردی خود کمک کنید ممکن است به صورت کامل از آن آگاهی داشته باشید. اگر هم سطح مطالعه شما متوسط باشد امکان آگاهی از تعریف و معنای آن برای شما وجود دارد. اگر معنای آن برای شما قابل درک است به احتمال زیاد به این موضوع فکر کرده اید که این اهداف می توانند در حد رویا باقی بمانند یا تحقق پیدا کنند. در واقع آرزو یا حقیقت بودن این اهداف موضوعی است که فضای بحث دارد. اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید، تا انتهای مقاله همراه باشید.

آرزو یا حقیقت؟(SDG) اهداف توسعه پایدار

 اهدافی هستند که با عنوان اهداف توسعه پایدار شناخته می شوند در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی معرفی شدند. این هدف ها در واقع بر اقداماتی مثل اتمام فقر و تنگدستی، مراقبت از کره زمین و اطمینان از این موضوع که همه افراد موجود در جهان از صلح، رفاه و برابری برخوردار هستند، تاکید می کند. زمان تحقق این موضوعات در سال ۲۰۳۰ برآورد شده است.

۱۷ هدف بر اساس هشت هدف توسعه هزاره طراحی شده است. تعیین این اهداف در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته است و سال ۲۰۱۵ تاریخ و زمان انقضای آن بوده است. این اهداف مشخص، واضح و قابل اندازه گیری بودند. بنابراین به این موفقیت دست پیدا کرد که بر برخی از مناطقی که در اولویت هستند متمرکز شود و به صورت بین المللی گسترش پیدا کند. همین موضوع را می توان یکی از نقاط ضعف و اشکالات این مجموعه هم در نظر گرفت؛ زیرا وقتی هدف این بود که بر این مناطق و زمینه متمرکز شوند از دیگر مناطق در همین موضوعات غافل شدند و اهمیت آنها را نادیده گرفتند.

برنامه های توسعه پایدار از ویژگی قابل توجهی برخوردار هستند؛ به این صورت که هر کدام از برنامه ها با برنامه دیگر در ارتباط است و موفق شدن و ارتقا در یکی از برنامه ها موجب موفقیت در سایر برنامه ها نیز خواهد شد. برنامه های توسعه پایدار موارد به روز و جدیدی را مثل نوسانات آب و هوایی، نابرابری اقتصادی، خلاقیت و نوآوری، استفاده پایدار، به وجود آوردن عدالت، برقراری صلح و دیگر اولویت های زندگی بشر امروز را شامل می شوند.

آنچه که راهنمایان هندی می گویند؛ آرزو یا حقیقت

با وجود اینکه درک کردن اهداف و برنامه های توسعه پایدار واضح است و همچنین مزایای این برنامه ها قابل درک است، اما این سوال ها مطرح است که دست یابی به این اهداف توسط چه کسانی انجام خواهد گرفت؟آیا رسیدن به این هدف آرزو یا حقیقت خواهد بود؟  این برنامه چگونه انجام خواهند شد؟ اینها سوالاتی هستند که واضح نیستند و باید برای آنها پاسخی در نظر گرفت.

در هر صورت هر تکنیکی که دارای برنامه ها و اهداف متصل به هم باشد قابلیت انجام گیری و به نتیجه رسیدن ندارد. نحوه برقراری ارتباط سازمان ها و ارگان ها چگونه خواهد بود تا فعالیت های همزمان و مشترکی را در راستای رسیدن به این اهداف و برنامه های جهانی انجام و گسترش دهند.

سناریوی فعلی اهداف توسعه پایدار؛ آرزو یا حقیقت

  • بخش اول: اهداف توسعه پایدار به صورت مناسبی تشکیل شده اند و آرزوها و میزان پیشرفت را به صورت مشترک تصویرسازی می کنند. با این وجود این رویداد به طور کامل به مرحله اجرا نمی رسد.
  • بخش دوم: یکی از بزرگترین ایراداتی که متوجه برنامه ها و اهداف توسعه پایدار است متعهد نبودن سازمان ها به آن و عدم دخالت بخش های خصوصی در حیطه اهداف و برنامه ها است. در واقع این مفاهیم در رابطه با برنامه ها و اهداف توسعه پایدار بررسی و ارزیابی شده است. در برخی موارد تلاش ها کاهش پیدا کرده است و در برخی موارد دیگر افراد در رشته های مرتبط به خود مشغول به کار و فعالیت هستند و داده ها و نتایج حاصل از کار را در اختیار دیگران قرار نمی دهند.
  • بخش سوم: برنامه های توسعه پایدار تا حدودی پیچیده هستند. شش گروه ابتدایی شامل بهداشت و رفاه، آموزش، حقوق برابر، عدم فقر و گرسنگی هستند و وسعت زیادی دارند. در این موارد سطح ارتباطات و تعامل بین جوامع مدنی، بخش خصوصی و سازمان های دیگر بالاتر است. این حقیقت به توجه و تمرکز بیشتری نیاز دارد و ممکن است هر بخش، نقش متفاوتی را بر عهده گیرد.

آرزو یا حقیقت

سناریوی آرزو یا حقیقت درباره اهداف توسعه پایدار

  • بخش چهارم: شش دسته دوم برنامه اهداف توسعه پایدار عبارتند از: انرژی مطلوب و به صرفه، فعالیت و پیشرفت اقتصادی، خلاقیت ها و برنامه ریزی، کم کردن نابرابری، مراقبت از شهرها و استفاده و تولید. این شش هدف، مواردی چالش برانگیز هستند. آرزو یا حقیقت بودن این موارد بستگی به اقدامات و برنامه ریزی دارد. اگر تحقق این اهداف و برنامه ها، مورد نظر قرار بگیرد و از این اهداف همچنان حفظ و نگهداری شود باید اقدامات مهمی صورت گیرد. این اقدامات باید توسط صنعت، سازمان های عمومی و خصوصی انجام گیرد و بین این سازمان ها مشارکت و همکاری وجود داشته باشد. یکی از مهم ترین موارد قابل توجه در این حیطه این است که اجرا و پرداخت هزینه های این اهداف و برنامه ها را چه اشخاص و یا سازمان هایی بر عهده می گیرند.
  • بخش پنجم: شرکت ها قابلیت درک کردن اهداف و برنامه های توسعه پایدار را دارند. در حال حاضر بحث های در زمینه های مختلف، مطرح است؛ این بحث ها شامل چگونگی سود بردن مشاغل شرکت ها از اهداف توسعه پایدار، نحوه ادغام مشارکت برای اهداف توسعه پایدار و مشاغل شرکت و همچنین چگونگی اثرگذاری این مشارکت بر میزان ارزش سهام داران هستند.
  • بخش ششم: در این میان نمی توان گفت جوامع بی اثر هستند. جوامع نیز از نقش مهمی برخوردار هستند. اما بدیهی است که تغییر و پذیرفتن آن، به سرعت انجام نمی گیرد. اگر برنامه ها و اهداف به صورت پایدار مورد نظر قرار گیرند، ابتدا باید به درک چگونگی تفکر و نیازهای جوامع مختلف پرداخت. این درک و دانش باید در تمام زمینه ها صورت گیرد. اگر بنا باشد که حمایت جوامع نیز پشتیبان این موضوع قرار گیرد باید به خواسته ها و احتیاجات منحصر به فرد افراد موجود در جوامع توجه لازم صورت گیرد.

چالش هایی که پیش روی هند قرار دارد:

چالش هایی پیش روی هند قرار گرفته است که در ادامه به آنها پرداخته می شود:

ارتباط بین هدف، عمل و نتیجه

دست پیدا کردن به اهداف و برنامه های توسعه پایدار با چالشی مواجه شده است که مهم ترین و بزرگ ترین چالش پیش رو است. این چالش این است که ارتباطی بین هدف، اجرا و نتیجه وجود ندارد و رابطه میان آنها قطع شده است. گام های اول باید توسط ارگان های بزرگتر برداشته شود؛ این ارگان ها، نیروهای کاری هستند که باید قدم های ابتدایی را انجام دهند. طبقه متوسط و پایین نیز، اشخاص و یا مجموعه هایی هستند که در راستای اجرای اهداف و برنامه های توسعه پایدار در تلاش هستند. آرزو یا حقیقت بودن اهداف به گام اول بستگی زیادی دارد.

آرزو یا حقیقت

گردشگری و اهداف توسعه پایدار؛ آرزو یا حقیقت

فقدان فرآیندهای مورد نیاز برای رویکرد موثر

برای اجرا و انجام برنامه ها و اهداف توسعه پایدار، رویکردها و استراتژی ها بسیاری وجود دارد که تا حدودی مطلوب و قابل قبول است. اما برای به حداکثر رساندن عملکرد و مزایای آن، باید فرآیندهای بازخورد اثرگذاری موجود باشد و در جهت آن، فعالیت هایی صورت گیرد.

نیاز به هماهنگی بخش های بالاتر با بخش های پایین تر

بین بخش های بالاتر در بخش پایین تر مثل شرکت ها، جامعه و ارگان های خصوصی موجود باید هماهنگی وجود داشته باشد. هدف برنامه های توسعه پایدار، باید فراتر از یک تعهد باشد و باید در عمل و اجرا نشان داده شود که برای دست یابی به هدف ها باید تلاش و فعالیت صورت گیرد.

وسیع شدن چشم انداز

افرادی که بر هدف ها تمرکز می کنند، باید بر پایداری هم توجه کنند. گستردگی و وسیع شدن چشم اندازها برای اجرای هدف ها و بازخوردها ضروری است و این فعالیت ها باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند تا پایدار و دائمی باشند. بررسی این اهداف مشخص می کند که آرزو یا حقیقت هستند.

کیفیت و چگونگی داده

میزان صحت داده ها یکی دیگر از چالش ها و نگرانی های پیش رو است. چندین ارگان اقدام به جمع آوری حجم و مقادیر فراوانی از اطلاعات و داده های مورد نیاز مرتبط با برنامه های توسعه پایدار کرده اند. اما زمانی که بررسی ها بیشتر و دقیق تر صورت گرفته است، در این بررسی ها تایید و هم پوشانی بین اجزا مشاهده نشده است.

شناسایی فرصت های موجود

فرصت هایی که موجود و در دسترس هستند باید شناسایی شوند:

آموزش و پرورش و اولویت بندی

با این که اهداف توسعه پایدار به یکدیگر اتصال و ارتباط دارند باید اولویت بندی هر قسمت بر اساس فوریت و اهمیت انجام گیرد. آموزش و پرورش باید به عنوان اولویت اساسی و مهم در نظر گرفته شود زیرا برای سایر هدف ها و برنامه ها و پیشرفت کلی لازم و ضروری به نظر می رسد. در حیطه آموزش و امکانات موجود آموزشی، پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. هم اکنون باید بر کیفیت و نتیجه یادگیری تمرکز شود. باید در جامعه و همچنین بخش خصوصی یعنی شرکت ها و ارگان های اجتماعی مشارکت ایجاد شود و این مشارکت به صورت روزافزون بیشتر شود تا وضعیت موجود حفظ شود.

آرزو یا حقیقت

توسعه پایدار؛ آرزو یا حقیقت

جوانی و گسترش مهارت ها

گسترش مهارت ها به اندازه ایجاد آنها اهمیت دارد. پیش بینی این است که در سال ۲۰۳۰ بیشترین و جوان ترین نیروی کار متعلق به کشور هند باشد. پس هند به آموزش و تحصیلات نیاز دارد. جوانان هندی، یک سرمایه برای حال و آینده محسوب می شوند. اگر در راستای رسیدن به پیشرفت در اهداف توسعه پایدار حرکت شود، باید از مشارکت فعال جوانان بهره مند شد. زیرا جوانان از آینده ای که در حال حاضر ساخته می شود، بهره مند خواهند شد. جوانان در آینده مصرف کننده هستند و تعادل بین اثرات اجتماعی و مالی را برقرار می کنند.

ایجاد تعادل بین نیازهای شهری و روستایی

اکثر مردم هند در روستاها زندگی می کنند. در روستاها باید ارتباطات مدیریت شود. افراد تحصیل کرده برای این موضوع مناسب هستند. این موضوع باید با درجه بندی روستاها همراه شود و به سازمان ها و ارگان های مرتبط نیز کمک کند.

اندوختن تجربه از گذشته

اینکه در ابتکارات جدید، شکست اتفاق بیفتد را نمی توان حذف کرد؛ زیرا امری اجتناب ناپذیر است. اما نکته مهم این است که از شکست ها و اشتباهات گذشته، درس های جدیدی آموخته شود. این آموخته ها باید به صورت درس و تجربه اندوخته شوند و در آینده استفاده شوند. جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه غیر ضروری، امری لازم و ضروری است. لازم است که طی اجرای اهداف و برنامه های توسعه پایدار شکست ها را به صورت جدی و آگاهانه، تجزیه و تحلیل کرد.

آینده اهداف توسعه پایدار چگونه است؟

اهداف توسعه پایدار باید ثابت و در دسترس باشند. برای دست یابی به اهداف تعیین شده توسعه پایدار لازم است که باید سیستم های مهم و مرتبط با آموزش و بهداشت را گسترش داد و در صورت لزوم بهبود بخشید.

مسئولیت تفسیر کردن اهداف توسعه پایدار باید در چارچوبی خاص توسط متخصصان گسترش ملی و بین المللی یعنی شرکت ها، ارگان های خصوصی و غیره انجام می شود. فعالیت این متخصصان به طور معمول در راستای گسترش دادن استراتژی های جهانی است. نحوه افزایش میزان پوشش، چگونگی مواجه شدن با اهداف و جامع بودن استراتژی ها در حیطه کار این متخصصان است. پس از آن و با تحقق اهداف مورد نظر، ارائه به شهروندان با دفتر و یا ارگانی خاص آغاز می شود.

برای موفق شدن در این چارچوب در نظر گرفته شده، وجود محیطی مناسب و مطلوب لازم و ضروری به نظر می رسد. آیا می توان در این مورد اطمینان حاصل کرد که ایجاد عرصه مناسب در هند انجام شده است تا اتخاذ تصمیم های مناسب و مهم توسط مشاغل و مصرف کنندگان همراه با رفتارهای درست صورت گیرد.

برطرف شدن شکاف و اختلافی که در اجرای اهداف توسعه پایدار وجود دارد، امری ضروری است. مجموعه های مرتبط باید نه تنها در سطح کلان باید به همکاری با یکدیگر بپردازند؛ بلکه به صورت ریشه ای نیز باید مشارکت کنند.

در صورتی که بتوان فضای مشارکت و همکاری را در بین این مجموعه ها ایجاد کرد، قابلیت اثرگذاری اهداف توسعه پایدار را به صورت ثابت و دائمی به وجود خواهد آمد. چنین فضای گفت و گویی باید در بین افراد، شرکت ها و سایر مجموعه ها ایجاد شود.

سخن آخر

دیدگاه اهداف توسعه پایدار در این جهت است که تعدادی از آرمان های بشر تحقق پیدا کند و جهان به جای بهتری برای زندگی تبدیل شود. در واقع این اهداف تمایل دارند که آرمان های بشر را جهانی کنند و تکامل ببخشند. در این زمینه، احساس مسئولیت لازم است. اهداف توسعه پایدار را باید به افراد متصل کرد. این مقاله به بررسی تعریف اهداف توسعه پایدار پرداخته است. پس از آن سناریوهای فعلی آن که در حال حاضر مطرح هستند را ارائه کرده است. شناسایی فرصت های موجود، موضوع دیگر مورد بررسی است. در نهایت نیز درباره آینده اهداف توسعه پایدار مطالبی بیان شده است. نظر شما در این باره چیست؟ اهداف توسعه پایدار چه مواردی هستند؟ آرزو یا حقیقت بودن این اهداف را چه ملاکی تعیین می کند؟ با چه اقداماتی می توانند تحقق پیدا کنند؟

                                                                                              منبع:

https://www.russellreynolds.com/en/insights/reports-surveys/sustainable-development-goals-aspiration-or-reality

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx