برچسب: آمانسیو اورتگا

با ثروتمندترین افراد دنیا آشنا شوید

ثروتمندترین افراد جهان چه کسانی هستند؟ برای بسیاری از افراد جالب است…

مدیر سایت مدیر سایت

با همسران ثروتمندترین مردان جهان آشنا شوید

آشنایی با همسران ثروتمندترین مردان جهان در هر کشوری اشخاصی زندگی می…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه آمانسیو اورتگا گائونا – ZARA

زندگی افسانه ای بنیانگذار ZARA در زندگی نامه آمانسیو اورتگا اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت