مرور برچسب

اثبات قانون جذب

کارکرد شگفت انگیز ضمیر ناخودآگاه (قانون جذب) ذهن از دو سطح تشکیل می شود؛ سطح هوشیار و منطقی و سطح ناخودآگاه و غیرمنطقی. برای این که بتوانید فعالیت ها و امور روزانه خود را به سرانجام برسانید، مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که چگونگی استفاده از ذهن را بیاموزید. این ذهن هوشیار شماست که…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره