برچسب: اراده و پشتكار

14 روشی که افراد مصمم متفاوت فکر می کنند ( قسمت اول )

بسیاری از ما بدون توجه به منشاء، حرفه یا موقعیت اجتماعی خود…

ادمین سایت ادمین سایت

فرسایش توان اراده چیست؟

فرسایش توان اراده چیست؟ و چگونه می تواند تغییر عادت را از…

ادمین سایت ادمین سایت

سخن بزرگان در مورد عزم و اراده – قسمت اول

سخن بزرگان در مورد عزم و اراده -در مورد همه ی نو…

مدیر سایت مدیر سایت