رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

اسرار موفقیت

نقش والدین در موفقیت کودکان اهمیت نقش والدین در موفقیت کودکان بر هیچکش پوشیده نیست. کودکان اکثرا در خانه پیش پدر و مادرهایشان هستند؛ بنابراین بیشترین تاثیر را از آن ها می گیرند. سیستم آموزشی نیز سعی می کند که والدین را به روش های مختلفی در پیشرفت درسی و فکری کودکان دخالت دهد. برای مثال، فعالیت هایی…
ادامه مطلب ...

ثروت منفی

ثروت منفی در این مقاله درباره آثار نامطلوب ثروت منفی و اثرات آن روی زندگی مردم صحبت می کنیم. به این منظور به ضعف…
×