برچسب: اصول موفقیت در کار

چهار عامل P برای قانع کردن دیگران

توانایی قانع کردن دیگران تا چه اندازه در موفقیت ما نقش دارد…

مدیر سایت مدیر سایت

10 اصل مهم برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار

موفقیت در کسب و کار یکی از اصولی است که دستیابی به…

مدیر سایت مدیر سایت

عادت رهبران کارآمد

سؤال مهم مدیریتی این است که چگونه بدون رئیس بودن مدیریت کنیم…

مدیر سایت مدیر سایت

برای موفق شدن، این سه بهانه را از خود دور کنیم

  برای موفق شدن در زندگی، این سه بهانه را از خود…

مدیر سایت مدیر سایت

اصول موفقیت در کار شرکت های بزرگ

علت موفقیت شرکتهای موفق نام های بزرگی چون شرکت اپل، شرکت گوگل،…

مدیر سایت مدیر سایت