دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

افراد موفق جهان

آیا قبل از اینکه چیزی بگوییم کلماتمان را انتخاب می کنیم؟ آیا آن کلمات را به مثبت و منفی تقسیم می نماییم؟ اگر به مکالمه مان با دیگران یا خودمان توجه کنیم, چه عباراتی بیشتر نظرمان را جلب می کند؟ عباراتی که باعث شادی می شوند یا عباراتی که آنرا دفع می کنند؟ کلماتی که بکار می بریم تأثیر بسزایی بروی…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره