رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

افزایش جذابیت

دوست دارید دوستان بیشتری داشته باشید و جذابیت در بین دوستان و سایر اشخاص موجود در اطراف برایتان مهم است؟ منظورم دوستان واقعی است، یعنی افرادی که با شما می خندند و گریه می کنند. دوستان نزدیک من برای من یک دنیا معنی دارند. دوستانی که وقتی به آنها احتیاج دارم، کنار من هستند. وقتی آنها در موقعیت های…
ادامه مطلب ...
×