مرور برچسب

الگوی منفی

روش جایگزینی عادت ها و الگوهای ذهنی مثبت با منفی استقامت همان عاملی است که همه ی ما انسان ها به دنبال آن هستیم. ما می خواهیم گاهی به نتیجه ای برسیم و نمی خواهیم فقط لحظاتی احساس شادی داشته باشیم. خصوصیت قهرمانان، استقامت است و این عادات هستند که در ما استقامت به وجود می آورند. دوستان عزیز سایت…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره