مرور برچسب

انرژي کائنات

آشنایی با قانون جذب از دریچه نو اکثراً افرادی که حتی به قانون جذب اعتقاد دارن و از آن استفاده میکنند، هنوز مطمئن نیستند که آیا این قانون است که برای آنها کار میکند یا شانس و اتفاق؛ اما از امروز به بعد ما دیگر چنین سوال و شک و تردیدی در ذهنمان نخواهد بود. چون در این مقاله ما با مثالی ساده از…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره