رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

ایجاد تمرکز

قدرت تمرکز و توجه متمرکز «وقتی همه منابع فیزیکی و ذهنی متمرکز باشد، قدرت فرد برای حل یک مشکل به شدت چند برابر می‌شود.» - نورمن وینسنت پیل «قوای ذهن مانند پرتوهای خورشید است. وقتی متمرکز می شوند، روشن می شوند.» - سوامی ویوکاناندا یک ذره بین می تواند یک تکه کاغذ را بسوزاند زمانی که پرتوهای…
ادامه مطلب ...
×