دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

برای موفق شدن

  برای برخی افراد، خوشبختی نابودکننده موفقیت است. عقل سلیم می‌ گوید که برای برای موفق شدن در کار، برای موفق شدن در زندگی و حتی اگر بخواهیم به هدفی مهم دست پیدا کنیم، باید مثبت فکر کنیم. خودمان را در حال ارائه بهترین سخنرانی تجسم کنیم و انرژی مخاطبین را جذب کنیم. مصاحبه شغلی ایده آل مان را تجسم…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره