مرور برچسب

برقراری ارتباط موثر با دیگران

چگونه خیلی باهوش به نظر برسیم بیان و صحبت ما یکی از روش هایی می باشد که باهوش بودن یا عکس آن را به اطرافیان نشان می دهد پس در لحظات خاص از واژه های خاص استفاده کنیم تا با ذکاوت تر به نظر برسیم. برای آنکه باهوش تر به نظر برسیم اینطور صحبت کنیم برای آنکه باهوش تر به نظر برسیم حتماً نباید یک معمای…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره