برچسب: تابع تانژانت

زندگینامه حبش حاسب – ریاضیدان و اخترشناس

بیوگرافی حبش حاسب (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه حبش حاسب اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت