رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

تاثیر تنهایی بر سلامت روان

سلامت روان در فیلیپین همه ما از نقش پررنگ سلامت روان در زندگی آگاهی داریم. اما برخی دولت ها، همچنان اهمیت این موضوع را به درستی جدی نمی گیرند و در راستای بهبود آن در زندگی مردم، تلاشی نمی کنند. سلامت روان در فیلیپین، از لحاظ تاریخی،  سال ها مورد توجه قرار نمیگرفت تا این که دولت این کشور، در سال…
ادامه مطلب ...
×