مرور برچسب

تصمیم گیری آگاهانه

قدرت تصمیم گیری درست برای ساختن آینده سه تصمیم اساسی وجود دارد که در هر لحظه از زندگی، سرنوشت شما را رقم می زند. این سه تصمیم می تواند مرکز توجه، احساس عملکرد و شخصیت شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر قادر نباشید این سه تصمیم را تحت اختیار خود درآورید، نمی توانید هیچ تسلطی بر زندگی خود داشته…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره